Onze expertises

Arbeidsongeschiktheids-

verzekering (AOV)

Schade bij 

zelfstandigen

Dwarslaesie

Zeden en geweldsmisdrijven

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.