Onze diensten

Letselschade kan helaas op vele manieren ontstaan.
Hieronder vindt u een selectie van onze dientverlening.

Verkeersongeval

Medische fouten

Vliegrampen

Whiplash

Bedrijfsongeval

Beroepsziekten

Producten & Medicijnen

Letsel bij sport en spel

Letsel door dieren

Dwarslaesie

Hulp bij hersenletsel

Medisch tuchtrecht

Botbreuken

Schade bij overlijden

Schade bij zelfstandigen

Letselschade bij kinderen

Seksueel misbruik

Mediation