Onze expertises

Verkeersongevallen

Medische Fouten

Vliegrampen

Whiplash

Bedrijfsongeval

Militair letsel

Beroepsziekten

Producten en medicijnen

Letsel bij sport en spel

Letsel door dieren

Letselschade bij kinderen

Schade bij overlijden

Hulp bij hersenletsel

Medisch tuchtrecht

Botbreuken

Zeden en 

geweldsmisdrijven

Arbeidsongeschiktheids-

verzekering (AOV)

Schade bij 

zelfstandigen

Dwarslaesie

Seksueel misbruik

Mediation

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.