Onze expertises

Verkeersongevallen

Medische Fouten

Bedrijfsongevallen

Whiplash

Beroepsziekten

Dienstongevallen politie

Militair letsel

Producten en medicijnen

Letsel bij sport en spel

Letsel door dieren

Letselschade bij kinderen

Schade bij overlijden

Vliegrampen

Arbeidsongeschiktheids-

verzekering (AOV)

Schade bij 

zelfstandigen

Dwarslaesie

Seksueel misbruik

Mediation

Hulp bij hersenletsel

Botbreuken

Zeden en geweldsmisdrijven

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.