Hulp bij hersenletsel nodig?


  • 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • 30 Jaar ervaring

Hulp bij hersenletsel

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Hulp bij hersenletsel nodig?

Bij deze bespreking van de hersenletsel betekenis hebben we het over de zogenaamde niet-aangeboren hersenletsels (NAH). Dit is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die na de geboorte ontstaan zijn. Het gaat om een vrij plotselinge afwijking van de normale hersenontwikkeling waarbij bepaalde hersenfuncties slechter worden of wegvallen.

Hulp bij hersenletsel nodig?

Bij deze bespreking van de hersenletsel betekenis hebben we het over de zogenaamde niet-aangeboren hersenletsels (NAH). Dit is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die na de geboorte ontstaan zijn. Het gaat om een vrij plotselinge afwijking van de normale hersenontwikkeling waarbij bepaalde hersenfuncties slechter worden of wegvallen.

Uiteenlopende oorzaken

Een NAH kan verschillende oorzaken hebben. Een eerste groep oorzaken is de traumatische hersenbeschadiging. Het kan bijvoorbeeld gaan om een hersenletsel na ongeval waarbij we denken aan een verkeersongeval of een zwaar voorwerp dat op het hoofd valt. Ook kan het hersenletsel ontstaan na het binnendringen van een voorwerp zoals een deel van de schedel of een steekwapen. Een tweede categorie is dan weer het niet-traumatisch hersenletsel ten gevolge van een beroerte, infectie, tumor, zuurstofgebrek of een andere aandoening. Ook een hersenletsel door drugs of alcohol behoort tot de mogelijkheden, net zoals schade door medicijnen of een medische fout. Bij een NAH door zuurstofgebrek zal het dan meestal weer gaan om een hersenletsel na reanimatie.

Een bijzondere categorie is dan weer het hersenletsel bij een baby. Het beruchte shaken baby syndroom kan niet alleen levensbedreigende bloedingen opleveren in de hersenen maar kunnen ook levenslange gevolgen en handicaps met zich meebrengen. Letselschade bij een kind krijgt dan ook een volledig andere benadering.

Gevolgen verschillen per patiënt

De gevolgen van een NAH kunnen zichtbaar of onzichtbaar zijn. Welke gevolgen en wanneer zij zullen optreden, is afhankelijk van verschillende factoren. De aard van het letsel, de ernst ervan maar ook de leeftijd van de patiënt kunnen een rol spelen bij de veruitwendiging van gevolgen na een NAH. De gevolgen kunnen zich op verschillende domeinen manifesteren:

• Mobiliteitsproblemen: krachtafname, bewegingsstoornissen, coördinatieproblemen en verlamming;

• Zintuiglijke gevolgen: visuele gevolgen, geluidoverprikkeling, functiestoornissen, uitval van het gezichtsveld, geen gezichten herkennen, plotsdoofheid, …

• Communicatieproblemen: moeite bij het spreken en verstaan, snel afgeleid zijn, moeite met drukke omgevingen, problemen om emoties of intonaties te interpreteren, …

• Cognitieve gevolgen: geheugenproblemen, concentratieproblemen, taalproblemen, persevereren, veranderd tijdsbesef, …

• Emotionele gevolgen: apathie, prikkelbaarheid, libidoverandering, dwanglachen, risicozoekend gedrag, …

• Lichamelijke gevolgen: epilepsie, hoofdpijn, incontinentie, slaapstoornissen, …

Weet bovenal dat iedere NAH anders is en dat andere gevolgen zich op zowel korte als lange termijn kunnen manifesteren.

Niet alleen medische maar ook juridische hulp bij hersenletsel wordt aangeraden. De exacte gevolgen van een NAH zijn immers niet altijd even eenvoudig in kaart te brengen. De behandelende arts kan niet altijd voorspellingen doen over toekomstige karakterveranderingen en eventuele gemiste carrièremogelijkheden. Wij van SAP advocaten kiezen er dan ook voor om specialisten in te schakelen die alle toekomstige gevolgen in kaart zullen brengen. In functie van die gevolgen hebben we ook aandacht schenken aan eventuele aanpassingen, verliezen en kosten die zich op zowel korte als lange termijn op zullen dringen. Dit zorgt ervoor dat we de schade veel nauwkeuriger kunnen bepalen en je een eerlijkere vergoeding zal krijgen.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.