100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

>25

Jaar ervaring

Meer dan 20.000 Nederlands per jaar krijgen te maken met een zogenaamde beroepsziekte. Een beroepsziekte wordt officieel omschreven als ‘een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden’.

Vrijblijvend intake gesprek

Met andere woorden, u wordt ziek of krijg (psychische) klachten als gevolg van het werk dat u doet of de werkomstandigheden waarin u dat werk moet uitvoeren. Voorbeelden van beroepsziekten zijn stoflongen, de schildersziekte (OPS), asbestkanker, een muisarm (RSI), rug-, nek- en schouderklachten en een burn-out.

Wanneer u ziek bent geworden of klachten heeft ontwikkeld door een gevaarlijke stof op uw werk, is uw werkgever op grond van de wet aansprakelijk als bedrijfs- of beroepsmatige gebruiker van die stof. Er geldt dan een zogenaamde risicoaansprakelijkheid. Ook wanneer uw werkgever geen schuld heeft aan het ontstaan van uw schade, is hij toch aansprakelijk hiervoor.

Dit is anders wanneer er sprake is van bijvoorbeeld RSI-klachten of een burn-out. In die gevallen geldt de zogenaamde schuldaansprakelijkheid. Een werkgever kan dan alleen aansprakelijk worden gesteld als hij niet kan aantonen dat hij de benodigde veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Het is aan u om aan te tonen dat u door het niet nemen van die veiligheidsmaatregelen ziek bent geworden.

Er moet een causaal verband bestaan tussen de slechte arbeidsomstandigheden en uw klachten/letsel. Het aantonen van dit causaal verband is vaak een lastige stap waarbij deskundige bijstand noodzakelijk is. Bij SAP Advocaten hebben wij zeer veel ervaring met het bijstaan van slachtoffers van beroepsziekten, en werken wij samen met de beste medisch adviseurs om dit causale verband voor u aan te tonen en zo uw schade bij uw werkgever te verhalen

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.