• 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • >25 Jaar ervaring

Dwarslaesie

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

>25

Jaar ervaring

Dwarslaesie gehad? 

Een dwarslaesie kan ingrijpende gevolgen hebben. Niet alleen ledematen maar zelfs ademhalingsspieren kunnen verlamd raken. Deze aandoening kan verschillende oorzaken hebben. Bij Frank Williams, een voormalig Brits racepiloot, lag het niet functioneren van de remmen van een huurwagen aan de basis. Sindsdien zit Frank Williams aan een rolstoel gekluisterd. Aangezien een ongeval of medische fout vaak voorafgaat aan een zenuwbeschadiging in het ruggenmerg, is er meestal ook de mogelijkheid om de schade te verhalen op de aansprakelijke partij. De rechtspraak toont aan dat die schadevergoeding vaak niet mals is.

Dwarslaesie gehad? 

Een dwarslaesie kan ingrijpende gevolgen hebben. Niet alleen ledematen maar zelfs ademhalingsspieren kunnen verlamd raken. Deze aandoening kan verschillende oorzaken hebben. Bij Frank Williams, een voormalig Brits racepiloot, lag het niet functioneren van de remmen van een huurwagen aan de basis. Sindsdien zit Frank Williams aan een rolstoel gekluisterd. Aangezien een ongeval of medische fout vaak voorafgaat aan een zenuwbeschadiging in het ruggenmerg, is er meestal ook de mogelijkheid om de schade te verhalen op de aansprakelijke partij. De rechtspraak toont aan dat die schadevergoeding vaak niet mals is.

Wat is een dwarslaesie?

Naast de lichamelijke- en geestelijke schade die u als gevolg van het ongeval lijdt, wordt u geconfronteerd met allerlei (praktische) zaken. Uw huis moet wellicht worden aangepast, of er moet een nieuw huis worden gekocht. Er moet worden gezorgd dat u alle medische hulp(middelen) krijgt. Er moet worden uitgezocht of u uw werk nog kunt doen eventueel met enige aanpassingen.

Kenmerken en symptomen

Deze aandoening laat zich altijd kenmerken door uitvalverschijnselen waarbij delen van het lichaam niet langer gebruikt kunnen worden. Hoe hoger de beschadiging optreedt hoe meer uitvalverschijnselen zullen optreden. Het optreden van lichamelijke beperkingen is een van de belangrijkste dwarslaesie verschijnselen. Andere mogelijke symptomen zijn dan weer een verlies van de beheersing van de darm- en blaasspieren, incontinentie en eventuele pijnklachten of spasmen. Welke verschijnselen al dan niet zullen optreden, is afhankelijk van de plaats van de onderbreking.

In de praktijk onderscheiden we vier soorten dwarslaesie. Het gaat om het onderscheid tussen de complete en de incomplete beschadiging enerzijds en het onderscheid tussen de hoge en de lage beschadiging anderzijds.

  • • Complete dwarslaesie: Er is een volledige beschadiging van de zenuwen in het ruggenmerg. Er is geen gevoel en beweging meer mogelijk vanaf het punt van de beschadiging. De beschadigde zenuwen van deze dwarslaesie genezen, is niet meer mogelijk.
  • • Incomplete dwarslaesie: Er is een gedeeltelijke beschadiging van de zenuwen in het ruggenmerg. Bepaalde functies kunnen vanaf het punt van de beschadiging nog steeds gebruikt worden. De kans op een dwarslaesie herstel is mogelijk maar de beschadigde zenuwen zullen zich niet meer herstellen. Er kan wel nog een gedeeltelijk herstel optreden. Deze aandoening wordt ook wel eens een partiële dwarslaesie genoemd.
  • • Hoge dwarslaesie: De beschadiging bevindt zich hoger in het ruggenmerg (vanaf de twaalfde borstwervel). We denken bijvoorbeeld aan een beschadiging in de bovenrug of in de nek. Er zullen meer zenuwen uitvallen en er zullen meer beperkingen optreden. En tetra- of quadriplegie is mogelijk (totale verlamming vanaf de nek of verlamming van alle ledematen). Of een hoge dwarslaesie herstel mogelijk is, zal afhangen van de mate van beschadiging (compleet of incompleet).
  • • Lage dwarslaesie: De beschadiging bevindt zich lager in het ruggenmerg (t.e.m. de eerste lendenwervel). We denken bijvoorbeeld aan de onderrug. Er zullen minder zenuwen uitvallen en minder beperkingen optreden dan bij een hoge beschadiging. Een paraplegie (verlamming van beide benen) blijft mogelijk. Ook hier is gedeeltelijk herstel mogelijk indien het gaat om een incomplete beschadiging.

Behandeling en revalidatie

De behandeling van een dwarslaesie is niet eenvoudig. Enkel bij een incomplete beschadiging kunnen sommige functies nog (gedeeltelijk) terugkeren. Gaat het om een volledige beschadiging van de zenuwen? Dan zijn de gevolgen van dwarslaesie blijvend. Zelden zal men een heel gunstige prognose bij dwarslaesie kunnen stellen. We zal men intensief inzetten op het revalidatieproces. Op lichamelijk niveau zal er gekozen worden voor fysiotherapie en een versterking van de nog bruikbare spieren. Zo kan men bijvoorbeeld de juiste lichaamstechnieken aanleren om de belasting op de armspieren bij rolstoelgebruik te verminderen. Ook zal men kiezen voor psychische revalidatie bij dwarslaesie. Het accepteren van de huidige toestand, de eventuele afhankelijkheid van anderen en hulpmiddelen en het verlies aan zelfredzaamheid zijn zware klappen die ook tijdens het revalidatieproces opgevangen worden.

Weet natuurlijk wel dat de wetenschap en de technische kennis voortdurend verder evolueert. Zo kreeg een cliënte van SAP recent nog een speciaal pak waarmee ze, ondanks haar dwarslaesie, toch opnieuw kon lopen.

De aansprakelijkheidsvraag

Aangezien deze aandoening vaak ontstaat ten gevolge van een extern trauma, komen we al snel terecht bij het aansprakelijkheidsrecht. Ook wanneer de zenuwbeschadiging ontstond tijdens een operatie kan dat het geval zijn. Toch zijn ook hier ingewikkeldere cases mogelijk. De hangmatzaak was een voorbeeld dat recent nog de juridische wereld wist te imponeren. Maar er was bijvoorbeeld ook al een zaak waarbij de exploitant van een recreatieplas aansprakelijk gesteld werd door een gebrek aan signalering. In die laatste zaak werd die exploitant voor maar liefst 80% aansprakelijk gehouden voor alle schade. De patiënt zelf werd voor 20% zelf verantwoordelijk geacht voor die schade. Een middenweg is ook bij het aansprakelijkheidsvraagstuk mogelijk. Lag een bedrijfsongeval aan de oorzaak? Dan is de aansprakelijkheidsvraag een stuk eenvoudiger.

Schadevergoeding en smartengeld

Aangezien deze aandoening ingrijpende gevolgen kan hebben, zal ook de hoogte van de schadevergoeding hoog liggen. Het psychisch leed zal bijvoorbeeld hoog oplopen maar we moeten ook rekening houden met een verlies aan zelfredzaamheid, afnemende inkomsten, verloren pensioenrechten, verloren carrièremogelijkheden, huishoudhulp, aanpassingen aan de woning, … Al deze schadeposten kunnen we verhalen bij de aansprakelijke partij (of diens verzekeraar). In de rechtspraak zien we smartengeldvergoedingen terugkomen die kunnen oplopen tot 150.000 euro. Hier is de materiële schade nog niet inbegrepen. Bij de bepaling van de smartengeldvergoeding wordt wel met heel wat factoren rekening gehouden. Onder andere de leeftijd van het slachtoffer zal een belangrijke rol spelen. Op basis van een analyse van de recente rechterlijke uitspraken kunnen wij het juiste bedrag op ieder leed kleven. Hoe dan ook mag het duidelijk zijn: de schade is zowel op psychisch als fysiek en materieel vlak heel groot. Het revalidatieproces is uitgebreid en niet altijd even gemakkelijk. Laat je daarom bijstaan door SAP. Wij ontzorgen je niet alleen maar bewandelen de weg samen met jou. We gaan samen op zoek naar mogelijkheden om het leven toch een stuk eenvoudiger te maken en vertalen dat meteen ook in de schadeclaim die we aan de aansprakelijke partij zullen voorleggen.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

arrow_drop_up arrow_drop_down