• 100% Gratis advies
  • Hoogst haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • 30 jaar ervaring
sirene op een politieauto

sirene op een politieauto

Dienstongevallen politie

Als politieambtenaar word je dagelijks blootgesteld aan gevaarlijke verkeerssituaties, geweld en ingrijpende emotionele gebeurtenissen. Wanneer je als (oud-)politieagent tijdens het uitoefenen van je werkzaamheden een ongeluk overkomt of een aandoening oploopt, spreken we over een dienstongeval. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan:


  • Een achtervolging waarbij je gewond raakt.
  • Een besmetting met COVID die is opgelopen onder werktijd.
  • Een (verkeers)ongeval tijdens jouw dienst.

Dienstongevallen politie

Als politieambtenaar word je dagelijks blootgesteld aan gevaarlijke verkeerssituaties, geweld en ingrijpende emotionele gebeurtenissen. Wanneer je als (oud-)politieagent tijdens het uitoefenen van je werkzaamheden een ongeluk overkomt of een aandoening oploopt, spreken we over een dienstongeval. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan:


  • Een achtervolging waarbij je gewond raakt.
  • Een besmetting met COVID die is opgelopen onder werktijd.
  • Een (verkeers)ongeval tijdens jouw dienst.

Werkgever meestal aansprakelijk

Net als bij een arbeidsongeval, is de politie meestal aansprakelijk voor een dienstongeval. Een werkgever – zo ook de politie - heeft namelijk een strenge zorgplicht naar zijn werknemers. Zo moet de werkgever bijvoorbeeld zorgen voor een goede werkomgeving, verantwoorde kleding en regelmatige trainingen.


Het is aan de werkgever om te bewijzen dat hij er alles aan heeft gedaan om de schade te voorkomen. Door de zware zorgplicht zal een werkgever in veel gevallen niet onder haar aansprakelijkheid uitkomen.

Nieuwe richtlijn: Schade wordt altijd vergoed

Wanneer het ongeval of de aandoening door de politie wordt aangemerkt als 'dienstongeval', dan betekent dit dat er recht bestaat op doorbetaling van het loon, medische kosten en smartengeld. Is er daarnaast ook nog sprake van restschade zoals bijvoorbeeld carrièreverlies of zorgkosten, dan komt de zaak tegenwoordig in aanmerking voor de afhandeling via de zogenaamde 'Richtlijn aanpak dossiers restschade'.


In deze nieuwe richtlijn is er geen sprake van gewijzigde afspraken, maar wel van een gewijzigde visie en een frisse blik met als uiteindelijk doel: samen tot een oplossing komen. Er wordt ook een voorstel gedaan wanneer geen sprake is van zorgplichtschending of wanneer er officieel gezien sprake is van verjaring.


De eerste stap van deze nieuwe richtlijn is een persoonlijk gesprek, (waar de advocaat ook bij mag zijn), waarbij gekeken wordt welke zorg er nog kan worden geboden. Dit betreft maatwerk waarbij er aandacht is voor jouw behoeften. Daarnaast is er ook ruimte voor een passende vergoeding voor de geleden schade. Er wordt hierbij in ieder geval rekening gehouden met vermogensschade (inkomens- en carrièreschade), de vergoeding van kosten voor herstel en verminderde zelfwerkzaamheid. Ook de kosten voor de advocaat worden door de politie voldaan. Als partijen er met elkaar uitkomen zal er een overeenkomst worden gesloten.

Schade opgelopen door een dienstongeval, wat nu?

Er komt veel op je af wanneer je schade hebt opgelopen door een dienstongeval. Onze advocaten kunnen jou ondersteunen bij het verkrijgen van een schadevergoeding. Je kunt vrijblijvend en kosteloos contact opnemen met een van onze advocaten om jouw situatie te bespreken, samen kijken we naar de mogelijkheden. 

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.