• 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • 30 Jaar ervaring

Producten & medicijnen

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Productaansprakelijkheid bij medicijnen

Als je een product koopt in de winkel mag je een zekere vorm van veiligheid verwachten. Indien er toch gevaren zouden verbonden zijn aan het product moet de producent ervan die gevaren moeten aangeven. In het andere geval spreken we van productaansprakelijkheid en kan je mogelijks recht hebben op een schadevergoeding. Ook bij schade door medicijnen geldt deze regel.

Productaansprakelijkheid bij medicijnen

Als je een product koopt in de winkel mag je een zekere vorm van veiligheid verwachten. Indien er toch gevaren zouden verbonden zijn aan het product moet de producent ervan die gevaren moeten aangeven. In het andere geval spreken we van productaansprakelijkheid en kan je mogelijks recht hebben op een schadevergoeding. Ook bij schade door medicijnen geldt deze regel.

Gebrekkig product en aansprakelijkheid

Wat is productaansprakelijkheid? We spreken van een gebrekkig product indien het niet de veiligheid biedt die we ervan zouden mogen verwachten. Onder andere de presentatie van de medicijnen (verpakking), het tijdstip waarop het in het verkeer werd gebracht (de medische kennis op dat moment) en de redelijke verwachtingen (o.a. op basis van de bijsluiter) spelen hierbij een rol. Indien de producent bijvoorbeeld wel waarschuwde voor gevaren bij gebruik van het medicijn maar dat in een heel klein lettertype gebeurde, kan er mogelijks toch sprake zijn van een productaansprakelijkheid van de producent. Ook indien de medische kennis er wel was maar de producent je daar onvoldoende voor waarschuwde, kunnen we het gebrekkig product aan aansprakelijkheid linken. 

Vereist blijft natuurlijk dat je de medicijnen gebruikte zoals je redelijk mocht verwachten: slik je dertig pillen waar er slechts twee per dag zijn toegestaan? Dan kan je niet zomaar een schadevergoeding eisen voor de opgelopen hersenschade. Gaf de arts dat advies mee? Dan kunnen we mogelijks beroep doen op het medisch tuchtrecht. In principe hebben we het bij deze vorm van aansprakelijkheid over de producent. Toch kan ook de groothandel of de winkelier worden aangesproken. Echter kan deze zich eenvoudig van zijn aansprakelijkheid ontdoen door de eerdere schakel aan te wijzen. De productaansprakelijkheid bij de verkoper leggen kan een interessant traject vormen indien we de daadwerkelijke fabrikant niet meteen kunnen aanwijzen.

Laat je ontzorgen

Op vlak van productaansprakelijkheid lopen er verschillende verjaringstermijnen. Naast de bijzondere verjaringsregel is er ook een verjaringstermijn op het recht op schadevergoeding. Zo kan de producent bijvoorbeeld aanhalen dat die laatste verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat hij het product op de markt gebracht heeft. Wanneer het dan eerst nog een hele tijd werd opgeslagen bij een wederverkoper kan dat problematische gevolgen met zich meebrengen. Zowel wat betreft het inroepen van de aansprakelijk als het begroten van de schade en het verdedigen tegen eventuele argumenten van de producent, is het aangewezen om je steeds te laten bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in productaansprakelijkheid. SAP behartigt dan ook graag jouw belangen.

SAP Advocaten heeft veel ervaring met vorderingen op grond van productaansprakelijkheid. Denk hierbij aan de bekende mega-zaken als Implanon, PIP en Permax, maar ook aan zaken van kleinere omvang zoals een afgebroken zadelpen, voorvork of een ondeugdelijke trap.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.