• 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • 30 jaar ervaring

Medische fouten

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Fout of een complicatie

Niet altijd hoeft het te gaan om een handelen. Als patiënt heeft u namelijk niet alleen het recht op een medische behandeling zonder fouten of medische missers, maar ook het recht om goed geïnformeerd te worden door uw arts. Wanneer de arts nalaat om u vóór de medische behandeling te informeren over de behandeling en de te verwachten risico’s kan de arts aansprakelijk zijn als de risico’s bij u optreden en u – als u dit van te voren had geweten- de behandeling niet zou hebben aangegaan.

Fout of een complicatie

Niet altijd hoeft het te gaan om een handelen. Als patiënt heeft u namelijk niet alleen het recht op een medische behandeling zonder fouten of medische missers, maar ook het recht om goed geïnformeerd te worden door uw arts. Wanneer de arts nalaat om u vóór de medische behandeling te informeren over de behandeling en de te verwachten risico’s kan de arts aansprakelijk zijn als de risico’s bij u optreden en u – als u dit van te voren had geweten- de behandeling niet zou hebben aangegaan.

Medische fout gehad?

Samen met u gaan we na wat er is gebeurd en dit begint met het opvragen van uw medisch dossier. Vervolgens schakelen wij onze medisch adviseurs in, die als geen ander de medische handelingen van een zorgverlener kunnen beoordelen. Als norm wordt gebruikt of de arts heeft gehandeld zoals een collega arts in dezelfde soort omstandigheden zou hebben gedaan. Indien dit niet het geval is, valt de arts dit te verwijten.

Voor de aansprakelijkheid moet u vervolgens nog aantonen dat het letsel ook daadwerkelijk komt door deze onzorgvuldigheid. Wij hebben veel ervaring op dit gebied en het is belangrijk dat u in dit soort zaken wordt bijgestaan door deskundigen. Onze medisch adviseurs maken hierover een helder rapport en geven daarin aan of de zorgverlener heeft gehandeld zoals hij dat had moeten doen. Vervolgens maken wij voor u de juridische vertaalverslag. Kan er worden gesproken van een medische fout, dan zullen wij de zorgverlener voor u aansprakelijk stellen.

Als de aansprakelijkheid door de verzekeraar van de zorgverlener wordt erkend, zullen wij vervolgens uw schade in kaart brengen en voorschotten voor u vragen totdat er definitief kan worden afgewikkeld. Als er (nog) geen aansprakelijkheid wordt erkend, dan zoeken wij voor u naar andere mogelijkheden om alsnog uw gelijk te krijgen, bijvoorbeeld door het laten verrichten van een deskundigenonderzoek die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige.

Uitspraken rechter over medische fouten

Hieronder volgt een aantal uitspraken van rechters over medische in zaken van cliënten die worden bijgestaan door advocaten van SAP Advocaten.

– Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, 5 november 2014

De Rechtbank Utrecht veroordeelt het ziekenhuis in de proceskosten nadat zij – voordat de Rb heeft beslist – het verzoek voor een voorlopig deskundigenbericht intrekt. Het ziekenhuis diende het verzoek plotseling in, omdat de onderhandelingen over de aanbiedingsbrief, vraagstelling etc. te lang zouden duren. Via het verweerschrift is de visie van de patient op de zaak gegeven. Het ziekenhuis heeft het verzoek vervolgens ingetrokken. Het verweerschrift werd door de Rechtbank niet als zelfstandig tegenverzoek aangemerkt.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.