• 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • 30 jaar ervaring

Medische fouten

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Wat is een medische fout?

We spreken van een medische fout als een behandeling niet zorgvuldig is uitgevoerd en de patiënt daarbij letselschade oploopt of sterft. Het is mogelijk dat bij zo'n medische fout de aansprakelijkheid van de arts of het ziekenhuis in het gedrang komt. U hebt dan recht op een schadevergoeding. Niet altijd hoeft het te gaan om een handelen. Bij het ernstig schenden van uw rechten als patiënt kan er eveneens sprake zijn van een medische fout.Dat is bijvoorbeeld het geval als u niet de juiste informatie heeft gekregen. Als patiënt heeft u namelijk niet alleen het recht op een medische behandeling zonder fouten of medische missers, maar heeft u ook het recht om goed geïnformeerd te worden door uw arts. Wanneer de arts nalaat om u vóór de medische behandeling te informeren over de behandeling en de te verwachten risico's, kan de arts aansprakelijk zijn. Of toch als de risico's bij u optreden en u – als u dit van tevoren had geweten – de behandeling niet zou hebben laten uitvoeren.


Als patiënt hebt u nog heel wat andere rechten, bijvoorbeeld het recht om samen met de hulpverlener te beslissen over de behandeling en het recht om een voorgestelde behandeling te weigeren. Bij ernstige inbreuken op dergelijke rechten is er eveneens sprake van een medische fout. Het is aan te raden om in dergelijke gevallen een beroep te doen op een advocaat gespecialiseerd in medische fouten.

Wat is een medische fout?

We spreken van een medische fout als een behandeling niet zorgvuldig is uitgevoerd en de patiënt daarbij letselschade oploopt of sterft. Het is mogelijk dat bij zo'n medische fout de aansprakelijkheid van de arts of het ziekenhuis in het gedrang komt. U hebt dan recht op een schadevergoeding. Niet altijd hoeft het te gaan om een handelen. Bij het ernstig schenden van uw rechten als patiënt kan er eveneens sprake zijn van een medische fout.


Dat is bijvoorbeeld het geval als u niet de juiste informatie heeft gekregen. Als patiënt heeft u namelijk niet alleen het recht op een medische behandeling zonder fouten of medische missers, maar heeft u ook het recht om goed geïnformeerd te worden door uw arts. Wanneer de arts nalaat om u vóór de medische behandeling te informeren over de behandeling en de te verwachten risico's, kan de arts aansprakelijk zijn. Of toch als de risico's bij u optreden en u – als u dit van tevoren had geweten – de behandeling niet zou hebben laten uitvoeren.


Als patiënt hebt u nog heel wat andere rechten, bijvoorbeeld het recht om samen met de hulpverlener te beslissen over de behandeling en het recht om een voorgestelde behandeling te weigeren. Bij ernstige inbreuken op dergelijke rechten is er eveneens sprake van een medische fout. Het is aan te raden om in dergelijke gevallen een beroep te doen op een advocaat gespecialiseerd in medische fouten.

Slachtoffer van een medische fout

Samen met u gaat onze advocaat voor medische fouten na wat er is gebeurd. Dit begint met het opvragen van uw medisch dossier. Vervolgens schakelen wij onze medisch adviseurs in, die als geen ander de medische handelingen van een zorgverlener kunnen beoordelen. Als norm gebruikt men de vraag of de arts heeft gehandeld zoals een collega-arts in dezelfde soort omstandigheden zou hebben gedaan. Indien dit niet het geval is, valt de arts dit te verwijten. Dan kan de medische fout juridisch een staartje krijgen en kan de medische fout in de aansprakelijkheid van de zorgverlener resulteren.


Vervolgens moet u nog aantonen dat het letsel en dus uw schade ook daadwerkelijk komt door deze onzorgvuldigheid. Pas dan zal de medische fout in aansprakelijkheid resulteren. Wij hebben veel ervaring op dit gebied en het is belangrijk dat u in dit soort zaken wordt bijgestaan door deskundigen. Onze medisch adviseurs maken hierover een helder rapport en geven daarin aan of de zorgverlener heeft gehandeld zoals hij dat had moeten doen. Vervolgens zal een advocaat met medische fouten als specialiteit voor u het juridische vertaalverslag maken. Kan er worden gesproken van een medische fout, dan zullen wij de zorgverlener voor u aansprakelijk stellen.


Als de aansprakelijkheid door de verzekeraar van de zorgverlener wordt erkend, zal de advocaat voor medische fouten vervolgens uw schade in kaart brengen en voorschotten voor u vragen, totdat er definitief kan worden afgewikkeld. Als er (nog) geen aansprakelijkheid wordt erkend, dan zoekt de advocaat voor medische fouten voor u naar andere mogelijkheden om alsnog uw gelijk te krijgen, bijvoorbeeld door het laten verrichten van een deskundigenonderzoek die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige.

Medische fout: aansprakelijkheid en schadevergoeding

Wanneer bij een medische fout de aansprakelijkheid vaststaat, hebt u recht op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding moet verschillende vormen van schade vergoeden. In de eerste plaats gaat het om materiële schade, zoals de medische kosten die niet door de verzekeraar worden vergoed, kosten voor aanpassingen aan de woning, kosten voor een verlies van inkomsten en kosten voor hulp bij klusjes in huis. Daarnaast hebt u recht op een schadevergoeding voor uw immateriële schade, bijvoorbeeld voor de pijn die u ervaart, het verdriet dat u hebt gehad en het verlies aan levensvreugde.


Ook indien bij een medische fout de aansprakelijkheid vaststaat en het slachtoffer is overleden, bestaat er een recht op een schadevergoeding. Als nabestaande kunt u bijvoorbeeld recht hebben op een vergoeding omwille van de affectieschade. In de wet is geregeld op welke vergoeding u dan recht hebt.

Uitspraken rechter over medische fouten

Hieronder volgt een aantal uitspraken van rechters over medische in zaken van cliënten die worden bijgestaan door advocaten van SAP Advocaten.– Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, 5 november 2014De Rechtbank Utrecht veroordeelt het ziekenhuis in de proceskosten nadat zij – voordat de Rb heeft beslist – het verzoek voor een voorlopig deskundigenbericht intrekt. Het ziekenhuis diende het verzoek plotseling in, omdat de onderhandelingen over de aanbiedingsbrief, vraagstelling etc. te lang zouden duren. Via het verweerschrift is de visie van de patiënt op de zaak gegeven. Het ziekenhuis heeft het verzoek vervolgens ingetrokken. Het verweerschrift werd door de Rechtbank niet als zelfstandig tegenverzoek aangemerkt.

Advocaat medische fouten

Een advocaat voor medische fouten is een echte vakspecialist en dat is ook nodig. Een advocaat voor medische fouten is gespecialiseerd in de medische wetgeving en beschikt ook over medische kennis, zodat hij het medisch dossier goed kan doorgronden. Op basis van de medische stukken kan een advocaat voor medische fouten een eerste advies uitbrengen. Hij zal nagaan of er sprake is van een medische fout en van aansprakelijkheid, waarna er eventueel ook een beroep wordt gedaan op medische experts. De medische kennis waarover een goede advocaat voor medische fouten beschikt, is een meerwaarde voor uw zaak en is de beste garantie op een correcte schadevergoeding.De advocaat voor medische fouten staat daarnaast in voor de behandeling van uw zaak. Indien u na een medische fout een advocaat zoekt, bent u bij SAP Letselschade Advocaten aan het juiste adres. Wij hebben een ruim team van letselschadeadvocaten met eigen specialiteiten en zullen een gespecialiseerde letselschade-advocaat de medische fout laten beoordelen. We komen graag bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of heten u welkom in ons kantoor te Amersfoort.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.