• 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • 30 Jaar ervaring

Seksueel misbruik

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik, pesten en discriminatie komt zowel op school, op werk als in de hulpverlening voor. Dit soort gedragingen is niet toegestaan en kunnen daardoor een grond vormen voor schadevergoeding. Zo hebben onderwijsinstellingen een zorgplicht tegenover hun leerlingen en moeten zij kwetsbare leerlingen beschermen tegen pestende klasgenoten. Als scholen zich daarvoor onvoldoende inzetten, kunnen zij aansprakelijk zijn.

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik, pesten en discriminatie komt zowel op school, op werk als in de hulpverlening voor. Dit soort gedragingen is niet toegestaan en kunnen daardoor een grond vormen voor schadevergoeding. Zo hebben onderwijsinstellingen een zorgplicht tegenover hun leerlingen en moeten zij kwetsbare leerlingen beschermen tegen pestende klasgenoten. Als scholen zich daarvoor onvoldoende inzetten, kunnen zij aansprakelijk zijn.

Hulpverleners kunnen seksueel misbruik maken van patiënten. Werkgevers kunnen zich schuldig maken aan seksuele intimidatie van werknemers. Indien u slachtoffer hiervan bent, is het belangrijk om contact met ons te zoeken zodat de betreffende persoon hiervoor aansprakelijk gesteld wordt en u een vergoeding krijgt voor de schade die u door diens gedrag heeft opgelopen.

In de afgelopen jaren is gebleken dat er binnen de Rooms Katholieke Kerk veel kinderen zijn misbruikt. In het rapport van de Commissie Deetman werd gesproken over vele duizenden slachtoffers. Uit onderzoek van de Commissie Samsom bleek dat ook binnen instellingen van Jeugdzorg en Pleeggezinnen seksueel misbruik op grote schaal voorkwam. Zowel voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk als voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen zijn bijzondere regelingen in het leven geroepen. Dit om het voor slachtoffers mogelijk te maken dat zij – ook na vele jaren – erkenning en genoegdoening krijgen voor het leed dat hen is aangedaan.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.