• 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • 30 Jaar ervaring

Schade bij overlijden

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Schade bij overlijden

Als slachtoffer heb je recht op een vergoeding voor de geleden schade, de toekomstige schade en het verlies aan inkomsten. Wanneer een slachtoffer komt te overlijden, blijft de familie echter met heel wat zorgen achter. Zo ervaren ook zij schade bij overlijden. Het kan bijvoorbeeld gaan om economische schade bij overlijden maar evenzeer over een psychologische mokerslag. Sommige schadeposten kunnen we verhalen op de aansprakelijke, voor andere vormen bestaat er momenteel nog geen wettelijk kader.

Schade bij overlijden

Als slachtoffer heb je recht op een vergoeding voor de geleden schade, de toekomstige schade en het verlies aan inkomsten. Wanneer een slachtoffer komt te overlijden, blijft de familie echter met heel wat zorgen achter. Zo ervaren ook zij schade bij overlijden. Het kan bijvoorbeeld gaan om economische schade bij overlijden maar evenzeer over een psychologische mokerslag. Sommige schadeposten kunnen we verhalen op de aansprakelijke, voor andere vormen bestaat er momenteel nog geen wettelijk kader.

Het overlijden kan verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ongeval maar evenzeer om een fataal aflopend bedrijfsongeval of medische fout. Telkens zal een andere aanpak noodzakelijk zijn maar steeds zal je als nabestaande recht hebben op een schadevergoeding. Onder de vergoeding van schade door letsel en overlijden valt onder andere de vergoeding van economische schade. De economische schade na overlijden kan verschillende vormen aannemen. Zo is er bijvoorbeeld het inkomensverlies bij het overlijden van de partner, de begrafeniskosten en de kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp omdat je er alleen voor komt te staan. Deze economische schade bij overlijden omvat schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen.

Zelden volledig verhaal van schade

Als nabestaande bots je echter al snel tegen de grenzen van de huidige wetgeving. Jouw morele schade bij het overlijden van jouw partner, ouder of kind, komt bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een schadevergoeding. Ook bijvoorbeeld het eigen verlies aan inkomsten omdat je de uitvaart diende te regelen of omdat je verlof nam van het werk, kunnen niet bij de aansprakelijke partij of diens verzekeraar ingediend worden. Wel zou het Wetsvoorstel Zorg- en Affectieschade meer mogelijkheden moeten bieden: als nabestaande zou je ook een vergoeding voor affectieschade kunnen krijgen. Op dit moment is de wet er nog niet maar uiteraard volgen wij het nauwgezet op.

Wij zoeken andere mogelijkheden

Wij van SAP letselschadeadvocaten gaan steeds tot het uiterste om toch een eerlijke schadevergoeding te bekomen. Was je bijvoorbeeld getuige van het ongeval van de overledene? Dan kunnen we in het kader van de shockschade mogelijks toch een smartengeldvergoeding eisen. Ook wanneer de overledene omkwam bij een (verkeers)ongeval in het buitenland kan eventueel beroep gedaan worden op (eventueel) vriendelijker buitenlands recht, dat weet de Europese Rome II-verordening ons te vertellen. Ongeacht de wettelijke beperkingen doen we bij SAP alles om de schade bij overlijden ook maximaal te vergoeden voor de nabestaanden.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.