Verkeersongeval gehad?

  • 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • >25 Jaar ervaring

Verkeersongeval

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

>25

Jaar ervaring

Verkeersongeval gehad? 

Advies voor slachtoffers

SAP Letselschade Advocaten staat veel slachtoffers van verkeersongevallen bij. Helaas is het aantal verkeersongevallen in Nederland nog steeds erg hoog, ondanks de afname van verkeersdoden. De schade als gevolg van een verkeersongeval kan sterk uiteenlopen: u kunt er niets aan overhouden, maar u kunt in een extreem geval ook een hoge dwarslaesie aan het verkeersongeval overhouden waardoor u voor de rest van uw leven afhankelijk bent van een rolstoel.

Verkeersongeval gehad?

Advies voor slachtoffers

SAP Letselschade Advocaten staat veel slachtoffers van verkeersongevallen bij. Helaas is het aantal verkeersongevallen in Nederland nog steeds erg hoog, ondanks de afname van verkeersdoden. De schade als gevolg van een verkeersongeval kan sterk uiteenlopen: u kunt er niets aan overhouden, maar u kunt in een extreem geval ook een hoge dwarslaesie aan het verkeersongeval overhouden waardoor u voor de rest van uw leven afhankelijk bent van een rolstoel.

Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid is het van belang dat er een goed onderzoek wordt verricht naar de toedracht van het ongeval. Dit is allesbepalend voor de aansprakelijkheid. In de meeste gevallen zal de toedracht direct duidelijk zijn, maar dat hoeft niet. Voor een goed onderzoek kan een proces-verbaal uitkomst bieden of het (strafrechtelijk) onderzoek dat de politie heeft verricht na het ongeval. Vanwege uiteenlopende redenen kan het zijn dat er in uw geval geen proces-verbaal is opgemaakt en ook geen onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval is verricht. In dat geval beschikt SAP Letselschade Advocaten over meerdere gereedschappen om de ware feiten duidelijk te krijgen. Een voorbeeld daarvan is het via de rechter laten verrichten van een onderzoek door een deskundige die een verkeersongevallenanalyse kan verrichten.

Op deze manier kan duidelijk worden wie aansprakelijk is voor welk deel van de schade. Ook na de vaststelling van de aansprakelijkheid kan SAP Letselschade Advocaten u juridisch bijstaan. Daarna gaan we voor u aan het werk om vlot een voorschot op uw schade te vragen. Dat doen we in goed overleg. Uw schade brengen we met u in kaart zodat u daar inzicht in krijgt. U krijgt van ons een schadestaat.We maken afspraken hoe we de schade bij kunnen houden.

Deze schadestaat sturen we naar de aansprakelijke verzekeraar, die vervolgens kan overgaan tot betaling van een voorschot. We verzamelen vanaf het begin de gegevens van uw behandelaars en zorgen er voor dat u een rapport krijgt van onze medisch adviseur, waarin de gevolgen van het ongeval worden genoemd. Dit rapport is ook bestemd voor de medisch adviseur van de verzekeraar, die ook kan beoordelen met welke gevolgen u te maken heeft. Verder beschikken wij over een uitgebreid netwerk van mensen die u verder kunnen helpen bijvoorbeeld met uw werk of hulp in de huishouding. Voor meer informatie letselschade bij verkeersongevallen en over onze persoonlijke manier van werken kunt u ons bellen.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

arrow_drop_up arrow_drop_down