Verkeersongeval gehad?

  • 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • 30 jaar ervaring

Verkeersongeval

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Advocaat voor verkeersongevallen

Heeft u een verkeersongeval gehad en zoekt u naar een deskundige letselschade advocaat gespecialiseerd in verkeersongevallen? Dan bent u bij SAP Letselschade Advocaten aan het juiste adres!


SAP Letselschade Advocaten staat veel slachtoffers van verkeersongevallen bij. Helaas is het aantal verkeersongevallen in Nederland nog steeds erg hoog, ondanks de afname van verkeersdoden. De schade als gevolg van een verkeersongeval kan sterk uiteenlopen: u kunt er niets aan overhouden, maar u kunt in een extreem geval ook een hoge dwarslaesie aan het verkeersongeval overhouden waardoor u voor de rest van uw leven afhankelijk bent van een rolstoel. Ook kunt u door het verkeersongeval te maken krijgen met een whiplash.

Verkeersongevallen

Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid is het van belang dat er een goed onderzoek wordt verricht naar de toedracht van het verkeersongeval. Dit is allesbepalend voor de aansprakelijkheid. In de meeste gevallen zal de toedracht direct duidelijk zijn, maar dat hoeft niet. Voor een goed onderzoek kan een proces-verbaal uitkomst bieden. Ook het (strafrechtelijk) onderzoek dat de politie heeft verricht na het verkeersongeval kan daarbij van pas komen.


Vanwege uiteenlopende redenen kan het zijn dat er in uw geval geen proces-verbaal is opgemaakt en ook geen onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval is verricht of om andere redenen onduidelijkheid over de toedracht bestaat. In dat geval beschikt SAP Letselschade Advocaten over meerdere gereedschappen om de ware feiten duidelijk te krijgen. Een voorbeeld daarvan is het (indien nodig via de rechter) laten verrichten van een onderzoek door een deskundige die een verkeersongevallenanalyse kan verrichten of het onder een ede horen van getuigen.


Naast deze mogelijkheid kunnen de advocaten gespecialiseerd in verkeersongevallen de toedracht achterhalen door bijvoorbeeld bewijsmateriaal in de vorm van beveiligingsbeelden op te vragen.

Verkeersongeval aansprakelijkheid

De wederpartij die het verkeersongeluk heeft veroorzaakt, kan aansprakelijk gesteld worden. Op basis van artikel 6:162 BW en artikel 185 Wegenverkeerswet geldt het volgende regime:


- Bent u een bestuurder van een motorvoertuig en wordt het verkeersongeval veroorzaakt door de bestuurder van een ander motorvoertuig? Dan geldt dat bij schuld van uw wederpartij dat uw schade dient te worden vergoed. U kunt een zogenaamde ‘directe actie’ instellen door de schadevergoeding rechtstreeks bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van uw wederpartij in te dienen. 


- Bent u als ongemotoriseerde, zoals een fietser, voetganger of rollerblader, aangereden door een gemotoriseerd voertuig? Dan geldt als hoofdregel dat u als bestuurder van een motorvoertuig aansprakelijk bent voor het verkeersongeval en dat u in beginsel 100 % van de schade van uw wederpartij betaalt. 


- Is het verkeersongeval veroorzaakt door de ongemotoriseerde zoals een voetganger, rollerblader of fietser? Dan is de hoofdregel dat u als motorvoertuig voor minimaal 50 % aansprakelijk bent voor de schade van uw wederpartij. Als die fietser, rollerblader of voetganger ouder is dan 14 jaar, dan moet u dus minimaal 50% van de schade vergoeden. Is de fietser, rollerblader of voetganger echter jonger dan 14 jaar, dan geldt in beginsel dat 100% van de schade vergoed moet worden door u. De eigenaar van de scooter is echter niet aansprakelijk voor de schade indien hij aantoont dat er sprake is van overmacht of eigen schuld van de fietser, rollerblader of de voetganger.


-Is het verkeersongeval veroorzaakt door bijvoorbeeld een slecht wegdek? Dan kan mogelijk de wegbeheerder aansprakelijk zijn voor het verkeersongeval. 

 

Advocaat gespecialiseerd in verkeersongevallen

Door de feitelijke toedracht inzichtelijk te maken kan duidelijk worden wie aansprakelijk is voor welk deel van de schade. Ook na de vaststelling van de aansprakelijkheid kan SAP Letselschade Advocaten u juridisch bijstaan. Daarna gaan we voor u aan het werk om vlot een voorschot op uw schade te vragen. Dat doen we in goed overleg. Uw schade brengen we met u in kaart zodat u daar inzicht in krijgt. U krijgt van ons een schadestaat. We maken afspraken over hoe we de schade bij kunnen houden.

 

Deze schadestaat sturen we naar de aansprakelijke verzekeraar, die vervolgens kan overgaan tot betaling van een voorschot. We verzamelen vanaf het begin de gegevens van uw behandelaars en zorgen ervoor dat u een rapport krijgt van onze medisch adviseur, waarin de gevolgen van het verkeersongeval worden genoemd. Dit rapport is ook bestemd voor de medisch adviseur van de verzekeraar, die ook kan beoordelen met welke gevolgen u te maken heeft. Verder beschikken wij over een uitgebreid netwerk van mensen die u verder kunnen helpen bijvoorbeeld met uw werk of huishouding. Voor meer informatie over letselschade bij verkeersongevallen en over onze persoonlijke manier van werken kunt u ons bellen.

Wat doet SAP Letselschade Advocaten in Amersfoort voor u?

Nadat u contact met ons heeft opgenomen, zal onze advocaat verkeersongevallen de situatie in kaart brengen. Geen enkel dossier is hetzelfde, waardoor er een route bepaald moet worden. Onze advocaat zal in samenspraak met u de te bewandelen route bepalen. De taken die u van onze advocaat kunt verwachten zijn onder meer als volgt:

- Het aansprakelijk stellen van de wederpartij

- Het opvragen van deskundigenberichten of andersoortige verzoeken en rapportages

- Het grondig analyseren van uw dossier en deze vergelijken met eerder gewezen rechterlijke uitspraken (‘jurisprudentie’)

- De schadevergoeding voor u vorderen

- Het behartigen van uw belangen zowel bij de rechter als buiten de rechter om

- Het eventueel aanvragen van een voorschot

 

Wat kost een advocaat voor verkeersongevallen in Amersfoort? 

Bij SAP Letselschade Advocaten krijgt u altijd gratis advies over de haalbaarheid van uw zaak van onze deskundige letselschade advocaten. De redelijke kosten voor de rechtsbijstand worden gedekt door de verzekeraar, indien zonder tussenkomst van de rechter wordt geprocedeerd en de aansprakelijkheid vaststaat. Deze kosten worden ‘buitengerechtelijke kosten’ genoemd. 

 

Indien blijkt dat er toch een gerechtelijke procedure moet worden begonnen, zullen die kosten enkel worden vergoed als de aansprakelijkheid van de verzekeraar wordt toegewezen door de rechter. De proceskosten worden namelijk gedragen door de verliezende partij in een gerechtelijke procedure. Indien uit het geschil blijkt dat de vorderingen niet worden toegewezen, dan draagt u in beginsel de kosten voor de rechtsbijstand. Mocht u een laag inkomen hebben, dan kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging. De Raad voor Rechtsbijstand financiert dan een deel van de rechtsbijstandskosten. Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten kunnen de kosten ook worden gedekt door die verzekering. Om onaangename verrassingen te voorkomen, zullen onze advocaten u op voorhand uitleggen welke kosten u kunt verwachten.  Onze advocaten zullen alvorens een gerechtelijke procedure te starten dit altijd in samenspraak met u doen. 

 

Contact met SAP Letselschade Advocaten in Amersfoort

Onze advocaten kunnen u ondersteunen bij het claimen van uw vergoeding of bespreking van uw situatie. Wilt u navragen of uw zaak kans van slagen heeft? Ook dat kunt u met onze advocaten bespreken. U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze advocaten omtrent al uw vragen. U kunt ons bereiken via 033 461 30 48. 

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.