Bedrijfsongeval gehad?


 • 100% Gratis advies
 • Hoogst Haalbare resultaten
 • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
 • 30 jaar ervaring

Bedrijfsongeval

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Bedrijfsongeval: wie is aansprakelijk en wat wordt vergoed?

Een bedrijfsongeval komt vaker voor dan je zou denken. Uit het jaarverslag van de inspectie SZW zou blijken dat vooral uitzendkrachten een groter risico lopen op een bedrijfsongeval. Zo’n bedrijfsongeval kan verschillende vormen aannemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verkeersongeval, het inademen van bepaalde giftige stoffen of het verliezen van een vinger in een machine. Bij een ongeval op het werk is letselschade niet alleen een vaak voorkomend gevolg maar is ook de aansprakelijkheidsregeling anders.

Bedrijfsongeval: wie is aansprakelijk en wat wordt vergoed?

Een bedrijfsongeval komt vaker voor dan je zou denken. Uit het jaarverslag van de inspectie SZW zou blijken dat vooral uitzendkrachten een groter risico lopen op een bedrijfsongeval. Zo’n bedrijfsongeval kan verschillende vormen aannemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verkeersongeval, het inademen van bepaalde giftige stoffen of het verliezen van een vinger in een machine. Bij een ongeval op het werk is letselschade niet alleen een vaak voorkomend gevolg maar is ook de aansprakelijkheidsregeling anders.

Bij een bedrijfsongeval kunnen verschillende vormen van schade opgelopen worden. Het kan hierbij gaan om materiële schade (bv. schade aan de wagen bij een verkeersongeval), lichamelijke schade (bv. een gebroken been) of psychische schade. Volgende kosten komen in aanmerking voor de schadevergoeding:

 • • Inkomensverlies: Als je ten gevolge van het bedrijfsongeval gedurende een bepaalde tijd niet meer kan werken, zal je een verlies kennen aan inkomsten. Hierbij moeten we ook rekening houden met andere zaken: de kans om carrière te maken kan verloren gaan of uitgesteld worden en ook de toekomstperspectieven kunnen minder rooskleurig zijn. Ook hierdoor kan inkomensverlies optreden.
 • • Kosten voor medische zorg: Als werknemer heb je natuurlijk een zorgverzekering voor de medische kosten. Toch zal bij een bedrijfsongeval het eigen risico in de zorgverzekering niet wegvallen. Hierdoor zal na een bedrijfsongeval het eigen risico als een schadepost aanzien worden.
 • • Huishoudelijke hulp: Mogelijks kan je niet langer alle huishoudelijke taken zelf uitvoeren. Misschien is poetshulp noodzakelijk of moet een tuinier het gras komen maaien? Deze kosten zijn ook een vorm van schade.
 • • Transportkosten: De kosten om je naar de arts, het ziekenhuis of de therapeut te verplaatsen, zijn vormen van schade. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld benzinekosten maar evenzeer om kosten van openbaar vervoer of taxikosten. Zelfs de parkeerbonnetjes komen in aanmerking voor de schadevergoeding.
 • • Kosten voor de arbeidsongeval advocaat: Doe je beroep op een advocaat om een schadevergoeding te verkrijgen? Dan zijn deze kosten ten laste van de partij.
 • • Immateriële schade: Lang niet alle schade is fysiek tastbaar. Zo kan je veel pijn of verdriet voelen sinds het bedrijfsongeval. We denken bijvoorbeeld ook aan onrechtstreekse emotionele schade zoals het verlies aan levensvreugde door nooit meer te kunnen voetballen. Het leed, de gederfde levensvreugde, de angst en het verdriet komen in aanmerking voor een schadevergoeding.

Wie is aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

In principe zal de werkgever bijna altijd aansprakelijk zijn voor het bedrijfsongeval. In dat geval zal hij alle schade moeten vergoeden. In de praktijk heeft de werkgever echter een verzekeraar waardoor je niet in rechtstreeks conflict hoeft te staan met de eigen werkgever.

Die aansprakelijkheid van de werkgever valt te verklaren door zijn zorgplicht: als goede werkgever moet hij alles in het werk stellen om een bedrijfsongeluk te voorkomen. Om van zijn aansprakelijkheid te kunnen ontsnappen, zal hij dan ook moeten aantonen dat hem helemaal niks te verwijten valt. Die bewijslast is niet alleen heel moeilijk, bovendien speelt ook de rechtspraak hier in het voordeel van de werknemer.

Om aan te tonen dat de werkgever niets te verwijten valt zal hij onder andere moeten aantonen dat:

 • • De werkplek voldoende veilig was;
 • • Er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen waren;
 • • Er goede instructies zijn gegeven over de uit te oefenen werkzaamheden;
 • • Er voldoende controle was op de naleving van de instructies;
 • • De gebruikte machines voldoende onderhouden zijn;
 • • Specifieke bewijslast afhankelijk van het bedrijfsongeval (bv. luchtafvoer werkt goed).

Kan hij dat niet aantonen? Dan kan hij altijd nog trachten te bewijzen dat de werknemer het ongeval zelf veroorzaakt heeft of opzettelijk roekeloos was. Dronkenschap speelt hierbij in het nadeel van de werknemer.

En wat als een werknemer letselschade opliep ten gevolge van de fout van een andere werknemer? Ook dan is de werkgever nog steeds aansprakelijk: hij had immers ook zeggenschap over die andere werknemer. En wat bij een ongeval in de pauze, op een bedrijfsfeest, onderweg naar of van het werk? Ook in die gevallen kan de werkgever nog steeds aansprakelijk zijn. Dat de werkgever maar moeilijk aan zijn aansprakelijkheid kan ontsnappen, is alvast duidelijk.

Weet verder dat bovenstaande regels ook gelden voor een bedrijfsongeval bij uitzendkracht. Hier is de regeling vaak nog voordeliger omdat zowel het bedrijf van tewerkstelling als het uitzendbureau aangesproken kunnen worden. In sommige gevallen kunnen de regels zelfs voor zelfstandigen zonder personeel van toepassing zijn.

Werkgever kan ook aansprakelijk zijn bij beroepsziekte

Een bedrijfsongeval is altijd een incidentele gebeurtenis zoals een val of een aanrijding. Soms kan de schade ook optreden na langdurige blootstelling aan bepaalde factoren. We denken bijvoorbeeld aan de schildersziekte ten gevolge van bestanddelen die in verf te vinden zijn. We spreken van een beroepsziekte indien die oorzaken zich voornamelijk op het werk bevonden.

De beroepsziekten die het vaakst voorkomen zijn onder andere knie-, heup-, rug- en nekklachten maar ook psychische klachten (PTSS en burn-out), huid- en luchtwegaandoeningen, RSI, doofheid, kanker en infectieziekten. De meest beruchte beroepsziekten zijn dan weer de schildersziekte en asbestkanker. Deze beroepsziekten staan los van een bedrijfsongeval en worden meestal veroorzaakt door langdurige blootstelling aan bepaalde (gevaarlijke) arbeidsomstandigheden. Ontstond de ziekte voornamelijk door die arbeidsomstandigheden? Dan zal ook hier de werkgever de schade moeten vergoeden. Meestal zal een medisch onderzoek het verband tussen de arbeidsomstandigheden en de ziekte moeten blootleggen.

Schade en aansprakelijkheid bij een dodelijk bedrijfsongeval

Wanneer de werknemer komt te overlijden blijft ook de familie achter met heel wat schade. Bij een dodelijk bedrijfsongeval denken we bijvoorbeeld aan de schade voor de uitvaart van de overledene en de gederfde kosten voor levensonderhoud. Als niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en andere bloed- of aanverwanten kan je zo een vergoeding krijgen van de schade door het derven van levensonderhoud. Ook hier zal het de werkgever zijn die de schade moet vergoeden.

Momenteel is er nog geen mogelijkheid om smartengeld te krijgen voor de psychische schade ten gevolge van het dodelijk bedrijfsongeval. Dankzij een nieuw wetsvoorstel zou het spoedig wel mogelijk moeten zijn om een affectievergoeding te krijgen. Ook in het geval van shockschade kan alsnog een schadevergoeding verkregen worden. Onze arbeidsongeval advocaat bekijkt de mogelijkheden per individuele case.

Kies voor bijstand

Bij een bedrijfsongeval laat je je maar beter bijstaan door een gespecialiseerde arbeidsongeval advocaat. De tegenpartij is immers meestal een verzekeraar die eigen juristen en medische deskundigen in dienst heeft. Zo’n verzekeraar zal alles in het werk stellen om de aansprakelijkheidsdans te ontlopen of om de schadevergoeding te milderen. Door te kiezen door een belangenbehartiger van SAP advocaten laat je je begeleiden tot de schadevergoeding waar je ook recht op hebt. Is de andere partij aansprakelijk? Dan zullen zij deze advocaatkosten voor jou moeten vergoeden.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.