De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)


 • 100% Gratis advies
 • Hoogst Haalbare resultaten
 • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
 • 30 Jaar ervaring

De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als zelfstandig ondernemer kunt u geen aanspraak maken op uitkeringen op grond van de Ziektewet en de WIA. Als u arbeidsongeschikt raakt dan kunt u daardoor zonder inkomen komen te zitten. Om dat te voorkomen kunt u een speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers afsluiten, afgekort een AOV. Lees bij het afsluiten van een AOV in ieder geval de polisvoorwaarden goed door. Stel uzelf daarbij in ieder geval de volgende vragen:

 • Welk beroep is verzekerd?
 • Wat is de hoogte van de premie?
 • Bij welk percentage arbeidsongeschiktheid wordt er een uitkering verstrekt en hoe wordt deze berekend?
 • Sluiten de polisvoorwaarden bepaalde ziektebeelden (whiplash, psychische klachten, burn-out) uit?

De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als zelfstandig ondernemer kunt u geen aanspraak maken op uitkeringen op grond van de Ziektewet en de WIA. Als u arbeidsongeschikt raakt dan kunt u daardoor zonder inkomen komen te zitten. Om dat te voorkomen kunt u een speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers afsluiten, afgekort een AOV. Lees bij het afsluiten van een AOV in ieder geval de polisvoorwaarden goed door. Stel uzelf daarbij in ieder geval de volgende vragen:

 • Welk beroep is verzekerd?
 • Wat is de hoogte van de premie?
 • Bij welk percentage arbeidsongeschiktheid wordt er een uitkering verstrekt en hoe wordt deze berekend?
 • Sluiten de polisvoorwaarden bepaalde ziektebeelden (whiplash, psychische klachten, burn-out) uit?

Inzicht in deze punten geeft u meteen duidelijkheid en voorkomt wellicht discussie als u arbeidsongeschikt raakt en een beroep moet doen op de AOV. SAP Advocaten kan u bij het afsluiten van een AOV adviseren. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Maar ook als u arbeidsongeschikt raakt kan er discussie ontstaan met uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Veel voorkomende conflicten zien op: 

 • verzwijging: u heeft niet alle relevante informatie gemeld bij het aangaan van de verzekering;
 • het percentage arbeidsongeschiktheid (een laag percentage betekent een lage of zelfs helemaal geen uitkering); 
 • discussie over de vraag of u uw verzekerde beroep wel of niet (volledig) kunt uitoefenen;
 • de vraag of uw ziekte valt onder de definitie van ziekte volgens de polisvoorwaarden. 

Bij de vaststelling van uw percentage arbeidsongeschiktheid worden eerst door een arts uw medische beperkingen vastgesteld. Daarna zal een arbeidsdeskundige bepalen in hoeverre u nog kunt werken en u eventueel helpen bij het aanpassen van uw werk. Zowel de artsen als de arbeidsdeskundigen worden door de verzekeraar benoemd, en dat kan in uw nadeel uitvallen. SAP Advocaten weet welke artsen u wel en niet moet hebben. Wij weten welke vragen er gesteld moeten worden en welke niet, zodat u de juiste uitkering krijgt.

U moet de verzekeraar wel tijdig laten weten dat u het niet eens bent met een beslissing, bijvoorbeeld omdat u de uitkering te laag vindt. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met SAP Advocaten als u het niet eens bent met uw verzekeraar.


Het is niet altijd mogelijk om de kosten van juridische rechtsbijstand rechtstreeks te verhalen op de AOV-verzekeraar. Dit is pas (gedeeltelijk) mogelijk als komt vast te staan dat het ingenomen standpunt van de verzekeraar inderdaad onjuist was.  

De kosten voor rechtsbijstand zult u dus in eerste instantie zelf moeten betalen. Wij begrijpen dat u als ondernemer duidelijkheid wilt hebben over deze kosten, en dat u niet voor onaangename verassingen wilt komen staan. Wij begrijpen ook als geen ander dat uw financiële situatie door de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid al minder rooskleurig is, en zijn daarom ook bereid om daarmee rekening te houden. Wij zijn graag bereid om een voor u op maat gesneden prijsafspraak te maken.


U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan:


 • Een vaste prijsafspraak (voor een eerste advies, een aantal brieven of voor de hele procedure);
 • Een hoog-laag tarief, waarbij u zolang nog geen resultaat behaald is (of wordt) een gereduceerd uurtarief in rekening wordt gebracht. Pas bij het behalen van enig resultaat bent u over de verrichte werkzaamheden dan alsnog het normaal overeengekomen uurtarief verschuldigd.

Maar misschien weet u als ondernemer ook nog wel bijzondere en goed werkbare alternatieven. Ook voor verdere informatie over de kosten kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.