Wanneer is een whiplash chronisch?

Wanneer is een whiplash associated disorder chronisch?

Na een auto-ongeluk is een whiplash associated disorder een van de meest voorkomende aandoeningen, zeker bij een kop-staartaanrijding. De gevolgen op lichamelijk maar ook psychisch vlak zijn hierbij allerminst te onderschatten en een goede behandeling en opvolging zijn dan ook cruciaal bij het herstel. Zo zien we dat ongeveer 15 tot 20% van de mensen langer dan twee jaar klachten hebben ten gevolge van een whiplash. Bij sommigen weet het zich zelfs tot een chronische aandoening te ontwikkelen. Het is dus uiterst belangrijk om je gedurende de behandeling optimaal te laten bijstaan. Niet enkel medisch, maar ook juridisch advies lijkt ons aangewezen voor een goede afhandeling van een eventuele schadevergoeding en het bijhorende smartengeld.

Wat is een whiplash associated disorder?

Wat een whiplash precies is, valt het makkelijkst te begrijpen door je een kop-staartaanrijding voor te stellen. Een onoplettende chauffeur knalt in op de achterkant van je wagen, je romp zit relatief veilig dankzij een gordel maar hierdoor zullen je hoofd en nek een schommelbeweging maken. Deze beweging noemen we een whiplash. Door deze botsing kunnen wervels, banden, spieren en/of zenuwen in de nek beschadigd raken. Vaak worden de symptomen pas enkele dagen na de crash volledig duidelijk. Dit komt onder andere omdat deze door de vrijgekomen adrenaline of een eventuele minimalisering niet meteen ernstig worden genomen. Ten gevolge van deze beweging kunnen diverse medische problemen en klachten optreden. We spreken dan over een whiplash associated disorder.

Een whiplash associated disorder kan ook door andere ongevallen veroorzaakt worden, al zal er altijd een hevige klap of stoot met de nek worden gemaakt, gevolgd door een abrupte afremming. De meest voorkomende fysieke ongemakken bij een whiplash associated disorder zijn nek- en hoofdpijn, tintelingen, stijfheid en beperkte bewegelijkheid van de nek. Hiernaast ondervinden mensen met een whiplash associated disorder ook wel eens duizeligheid, vermoeidheid, concentratieproblemen en klachten van psychische aard.

Normaal herstel na een whiplash

Doorgaans wordt er rekening gehouden met een herstelperiode van om en bij zes weken tot drie maanden. Hierbij wordt in eerste instantie veel rust aanbevolen, doch tevens in de mate van het mogelijke - en eventueel met behulp van een fysiotherapeut - dient de nodige aandacht besteed te worden aan normaal bewegen en een gezonde lichaamshouding. Wanneer de klachten toch langer dan drie maanden aanhouden, wordt er gesproken over een chronisch whiplashsyndroom.

Chronisch whiplashsyndroom

Bij een chronisch whiplashsyndroom is volgens sommige bronnen zelfs sprake van een licht hersenletsel. Er dient hierbij wel gezegd dat het onderzoek naar het chronisch whiplashsyndroom nog in zijn kinderschoenen staat. Hoe dan ook valt niet te ontkennen dat sommige mensen jaren, zo niet voor de rest van hun leven, problemen blijven ondervinden ten gevolge van de whiplash. Hierbij worden door patiënten aanhoudende klachten opgesomd, zoals vermoeidheid, geheugenverlies, concentratieproblemen, evenwichtsproblemen, oorsuizen …

Hiernaast valt ook op dat door de aanhoudende pijn tevens meer psychische klachten naar boven komen, zoals eetstoornissen, faalangst, angstgevoelens, emotionele stoornissen en gevoelens van depressie. Het spreekt voor zich dat deze langdurige en/of chronische whiplash klachten voor het slachtoffer ernstige gevolgen hebben. Dit niet enkel op lichamelijk en psychisch vlak, maar evenzeer financieel. Hierdoor raden wij dan ook aan om na een ongeval zo snel mogelijk medische bijstand aan te vragen en indien van toepassing evenzeer juridische hulp in verband met letselschade. Eventueel kunnen de noodzakelijke voorschotten gevraagd worden van de verzekeraar van de aansprakelijke bestuurder.

Symptomen van een chronisch whiplash associated disorder

Net als bij kortstondige whiplash klachten kan het klachtenbeeld ook bij een chronische whiplash associated disorder sterk verschillen. Onder andere kenmerkend voor een chronische whiplash is hoofdpijn. Daarnaast is ook vermoeidheid een van de veelvoorkomende chronische whiplash klachten, net als het moeilijk hebben om zich te concentreren en een verhoogde prikkelbaarheid. Verder kan bij de chronische whiplash associated disorder de nek blijvend pijn doen. Deze pijn kan ook uitstralen naar bijvoorbeeld de armen. Voorts worden ook vaak emotionele veranderingen genoemd bij het chronische whiplash syndroom.

Het is niet ongewoon dat patiënten die met blijvende klachten na een whiplash te maken krijgen, op onbegrip kunnen rekenen. Niet alleen verzekeraars kunnen de klachten betwisten, maar ook de omgeving en zelfs huisartsen kunnen aanhalen dat het allemaal tussen de oren zit. Familie en vrienden vinden na verloop van tijd dat het klagen en het genezingsproces allemaal lang genoeg heeft geduurd en dat het wel eens mag ophouden. Het zijn stuk voor stuk zaken die ook mentaal gevolgen kunnen hebben en die een chronische whiplash associated disorder extra moeilijk te verteren maken.

Chronische whiplash associated disorder: behandeling

Als je met een chronische whiplash associated disorder te maken krijgt, is het belangrijk om hulp op te zoeken. Het is niet ongewoon dat chiropractors en artsen patiënten over de vloer krijgen met een verwaarloosde whiplash associated disorder. Patiënten dachten dat het wel over zou gaan, maar niets bleek minder waar. Bij een verwaarloosde whiplash associated disorder blijven patiënten vaak langdurig met klachten rondlopen en is de impact op hun dagelijks leven groot, zeker als ze ook nog eens op onbegrip kunnen rekenen. Tot op heden is er geen wondermiddel of medicijn om een whiplash associated disorder te verhelpen, maar bij een verwaarloosde whiplash associated disorder of een chronische whiplash associated disorder is een behandeling wel degelijk mogelijk.

Om de pijn en klachten te verminderen hebben volgende behandelingen reeds hun nut getoond:

  1. Fysiotherapie
  2. Ergotherapie
  3. Medicatie (pijnstillers en/of spierverslappers)
  4. Beweging op maat, aan te raden om hierbij medische tips te raadplegen en het te laten opvolgen door een specialist ter zake

Het is moeilijk om vooraf te voorspellen wat zal helpen bij een chronische whiplash associated disorder. Vaak wordt er dan ook gekozen voor verschillende behandelmethoden die naast elkaar worden toegepast. Het is daarbij belangrijk dat tijdens de chronische whiplash behandeling het ziekteverloop wordt opgevolgd. Hoe dan ook kan je niet op eigen houtje herstellen van een chronische whiplash associated disorder. Dan riskeer je dat je met een verwaarloosde whiplash associated disorder te maken krijgt. Ga dan ook steeds langs bij een specialist en laat je adviseren in het kader van een persoonlijk herstelplan. De gemaakte medische kosten kunnen nadien verhaald worden bij de aansprakelijke derde.

Schadevergoeding bij een chronische whiplash associated disorder

Ons advies is om steeds gespecialiseerde medische hulp in te roepen en om een whiplashletsel niet te verwaarlozen. Dit vergroot het risico op het ontwikkelen van een chronische whiplash associated disorder. De klachten laten aanslepen is om verschillende redenen geen goed idee, zowel medisch als juridisch. Bij een verwaarloosde whiplash associated disorder is het, net als bij het late whiplash syndroom, moeilijker om tot heling te komen. Succesvol een schadeclaim indienen, wordt ook steeds lastiger. Onze letselschade-experts kunnen je in ieder geval helpen. Neem contact met ons op om een passende schadevergoeding te krijgen.

Lees ook: Wat is een whiplash? Wat te doen bij een whiplash? Wat voel je bij een whiplash? Hoe een whiplash vast te stellen? Hoelang duurt een whiplash? Hoe herstel je van een whiplash? Vergoeding bij letselschade door whiplash Letselschade whiplash uitkering Smartengelden berekenen bij whiplash