Whiplash na een ongeluk

Whiplash na een ongeluk

Na een ongeval kan er sprake zijn van hoofd- en nekpijn. Soms is het onschuldig, soms is het een stuk ernstiger. Zo kan het uiteindelijk blijken te gaan om een whiplash letsel. Dat letsel ontstaat door de uitrekking van de halswervelkolom bij de heftige slingerbeweging die het hoofd doormaakt. Vooral bij kop-staartbotsingen komt een whiplash vaak voor, hoewel dat ook bij een zijdelingse aanrijding het geval is. Hoe herken je na het ongeluk het whiplash letsel en welke stappen dien je te ondernemen? SAP Letselschade Advocaten legt het voor jou uit.

Symptomen van een whiplash letsel

Een whiplash letsel laat zich lang niet altijd op een gelijkaardige manier veruitwendigen. Bij de ene patiënt zal er bijvoorbeeld sprake zijn van aanhoudende stijfheid in de nek, terwijl anderen ook concentratiestoornissen omschrijven. Wel zijn er in de medische literatuur overzichten te vinden met betrekking tot de veelvoorkomende symptomen van een whiplash letsel. Het gaat hierbij om volgende symptomen: aanhoudende of kloppende hoofdpijn, nekpijn en stijfheid, schouderklachten, concentratiestoornissen, cognitieve problemen, slapeloosheid en overgevoeligheid voor licht en geluid.

Symptomen linken aan een whiplash

Het is natuurlijk niet eenvoudig om bovenstaande symptomen ook meteen aan een whiplash letsel te linken. Slapeloosheid zou bijvoorbeeld evenzeer het gevolg kunnen zijn van de traumatische ervaring. Toch is er ook een verfijning mogelijk van deze symptomen. De hoofdpijn zal bijvoorbeeld vaak lijken op migraine, is meestal tweezijdig aanwezig en er is vaak sprake van uitstraling vanaf de nek. De nekpijn belemmert dan weer de beweging en is constant zeurend aanwezig. Ook de schouderklachten beperken meestal de bewegingsmogelijkheden en zorgen voor een gespannen gevoel. Concentratiestoornissen herken je dan weer bij het kijken naar een film of het lezen van een boek. Zo zal men maar moeilijk een film kunnen uitkijken en zal men na het lezen van enkele pagina’s al geen idee meer hebben waarover het boek nu weer juist gaat.

Psychische gevolgen van een whiplash letsel

Vaak brengen bovenstaande symptomen ook bijkomstige psychische whiplash klachtenmet zich mee. Bijvoorbeeld door de aanhoudende pijn of ten gevolge van een concentratiestoornis. De medische literatuur heeft het bijvoorbeeld over een duidelijke stijging van ‘depressieve ideeën’, angststoornissen, emotieproblemen, persoonlijkheidsveranderingen en een verhoogde prikkelbaarheid ten opzichte van de omgeving.

Herken je deze klachten?

Slachtoffer van een ongeval en bovenstaande symptomen en klachten klinken herkenbaar in de oren? Neem dan steeds contact op met een letselschade advocaat. De schade is immers vaak moeilijk aantoonbaar en ook verzekeraars kunnen een en ander dus trachten te relativeren. Vaak halen ze dan aan dat het “misschien wel een beetje tussen de oren zit”. Ook dat zinnetje al eens voorbij horen komen? Dan onderneem je maar beter actie! Bij SAP Letselschade Advocaten zullen wij jouw klachten wél steeds serieus nemen en alles in het werk stellen opdat ook de verzekeraar ze zal erkennen. Uiteraard doen we zo het nodige opdat jij een maximale schadevergoeding kan bekomen. Meer weten over onze diensten? Neem dan contact met ons op via 033 461 30 48.