Tien tips hoe je schade vergoed wordt

Tien tips hoe je schade vergoed wordt

Als slachtoffer kan je de andere partij aansprakelijk stellen en een schadeclaim opstellen. Toch heeft die partij (of zijn verzekeraar) het recht om niet zomaar akkoord te gaan met jouw claim. Hoe zorg je er echter voor dat je toch gewoon een vergoeding krijgt voor jouw whiplash letsel? Volgende tien tips kunnen alvast wonderen verrichten.

# 1. Zorg steeds voor bewijsmaterialen

Meteen na het schadegeval verzamel je de nodige bewijsstukken die de feiten moeten aantonen. Denk bijvoorbeeld aan het nemen van foto’s. Dat kunnen foto’s zijn van een verkeersongeval maar ook gewoon van de gladde winkelvloer die aan de oorzaak lag van een glijpartij. Een whiplash letsel kan immers nog heel wat andere oorzaken kennen dan louter een kop-staartbotsing. Spreek altijd ook getuigen aan en vraag hun naam-, adres- en contactgegevens. Dat moet ervoor zorgen dat de andere partij of de verzekeraar de aansprakelijkheid sneller erkent.

# 2. Bewaar alle nota’s, bonnetjes en facturen

Wanneer je een schadevergoeding claimt, moet je zelf de schadeposten begroten. Dat wil zeggen dat je concreet de omvang moet aangeven van de gemaakte kosten. Je houdt dus maar beter alle parkeerbonnetjes goed bij opdat je die kosten ook effectief kan aantonen. Dan is het voor de tegenpartij nog heel moeilijk om die schade te betwisten.

# 3. Maak nauwkeurige berekeningen en houd alles goed bij

Voor sommige kostenposten zal je ook zelf berekeningen moeten maken. Denk bijvoorbeeld aan de gederfde inkomsten op lange termijn, wat bij een chronische whiplash immers al snel realiteit kan worden. Hier houd je ook rekening met misgelopen bonussen, carrièremogelijkheden en de invloed op het latere pensioen. Houd de gemaakte berekeningen dus ook hier maar beter goed bij en verantwoord een en ander goed. Dat je na tien jaar normaal een hoger loon zou gekregen hebben? Past dat binnen het beleid van de onderneming? Was er een groeiplan voor jou? Zorg ook hier dat je een en ander voldoende goed kan staven.

# 4. Verantwoord iedere schadepost

Voor iedere schadepost en factuur voorzie je een verantwoording. Zo was het bezoek aan die arts noodzakelijk voor het doen van de vaststellingen. Uiteraard diende je daarvoor de bus te nemen, door het whiplash letsel lukt het rijden met de wagen echt niet meer. Waarom je dan op een andere dag de taxi nam? Op zondag is het aanbod aan openbaar vervoer in jouw dorp een stuk kleiner en viel een taxirit te verantwoorden. Geef daarom concreet bij iedere schadepost aan waarom je die gemaakt hebt. Dat verkleint de kans dat de tegenpartij hierover de discussie zal aangaan.

# 5. Leg een schriftje aan met alle acties

Hier geldt hetzelfde als bij de vorige tip: het noteren van al jouw acties en uitgaven helpt een en ander te verantwoorden. Zo kan je bijvoorbeeld de kost aangeven voor 117 belminuten. In het schriftje kan je dan duidelijk raadplegen wanneer, waarom en hoe lang je belde naar welke partij. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de afgelegde kilometers.

# 6. Vraag offertes op en vergelijk

Soms kan de tegenpartij ook aanhalen dat een bepaalde schadepost te hoog is. Als je vooraf kan aangeven dat je echt wel het nodige gedaan hebt om jouw schadebeperkingsplicht na te komen, is ook hier geen reden tot discussie nodig. Zo kan je offertes aanvragen bij vijf verschillende tuinmannen en op basis van verschillende criteria verantwoorden waarom je nu net die (goedkopere) tuinman gekozen hebt. Uiteraard houd je ook de andere offertes goed bij, opdat je ook die gewoon kan voorleggen. Bij de verantwoording maak je dan weer gewag van de gehanteerde criteria en de opgevraagde offertes. De verzekeraar zal alvast tevreden zijn dat je inderdaad de kosten beperkt hebt gehouden.

# 7. Doe grondig onderzoek bij smartengeld

Waar de materiële schade nog betrekkelijk eenvoudig te verantwoorden en begroten valt, is dat voor de immateriële schade niet het geval. Hier zal je beroep moeten doen op medische rapporten en expertenverslagen. Natuurlijk hoef je niet automatisch akkoord te gaan met de bedragen zoals ze worden weergegeven in de Smartengeldgids. Lang niet ieder slachtoffer heeft immers dezelfde whiplash klachten. Je kan ook gewoon in de jurisprudentie op zoek gaan naar eerdere uitspraken die toch wel dichter aansluiten bij de door jou geleden immateriële schade. Haal die uitspraken aan en verantwoord de begroting van het smartengeld.

# 8. Laat whiplash klachten medisch onderzoeken

Dit doe je niet alleen meteen na het schadegeval maar ook telkens wanneer er zich nieuwe whiplash klachten ontwikkelen. Een stevig patiëntendossier heeft heel wat bewijswaarde waardoor het voor de verzekeraar een stuk moeilijker wordt om de bijhorende schadeposten te betwisten.

# 9. Leg de vaststellingsovereenkomst steeds voor

Op basis van de schadeclaim een voorstel gekregen van de verzekeraar? Dan hoef je daar niet automatisch mee akkoord te gaan. Indien je de letselschadezaak zelf afhandelt, raden wij steeds aan om het voorstel van de verzekeraar alsnog voor te leggen aan een second opinion letselschade advocaat.

# 10. Doe beroep op een letselschade advocaat

Tot slot kan je uiteraard ook gewoon meteen beroep doen op z’n letselschade advocaat. Op die manier ben je echt wel zeker van het hoogst haalbare resultaat. Indien de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent heeft, hoeft dat jou overigens niks te kosten. Bij SAP Letselschade Advocaten doen we alvast alles om onze beloftes ook in de beste resultaten om te zetten.