WA verzekering

Wat dekt een WA verzekering bij letselschade?

Raakt u door toedoen van een ander betrokken bij een ernstig ongeval waarbij letselschade ontstaat? In dat geval wilt u weten of de WA verzekering de letselschade dekt. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering biedt belangrijke financiële bescherming als iemand fysiek of psychisch gewond raakt. Een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout of beet van een hond. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van gebeurtenissen die letsel als gevolg hebben. Wat dekt een WA verzekering bij letselschade? SAP Letselschade Advocaten staat u bij om uw rechten te beschermen, schadevergoeding te claimen en het juridische proces te begeleiden. Of het nu gaat om inkomensverlies, medische kosten of smartengeld. Onze letselschade advocaat zorgt dat u krijgt waar u recht op heeft. Neem direct vrijblijvend contact met ons op via het online contactformulier voor meer informatie over wat een WA verzekering vergoedt.


Wat vergoedt een WA verzekering na een verkeersongeval?

Ieder jaar vinden er honderdduizenden verkeersongevallen plaats waarbij letselschade voorkomt. Het kan hierbij gaan om letsel als whiplash symptomen, hersenletsel of botbreuken. Ook komt blijvende invaliditeit en overlijden voor. Wat dekt de WA verzekering bij letselschade na een verkeersongeval? In vrijwel heel Europa, dus ook in Nederland, bestaat een verzekeringsplicht voor ieder motorvoertuig. Dit houdt in dat als er een verkeersongeval ontstaat door een ander voertuig, u de schade kunt verhalen bij de verzekeraar van de tegenpartij. Deze verplicht WA verzekering voor motorvoertuigen is zowel bedoeld voor materiële schade aan de auto of fiets als uw persoonlijke letselschade. De WA verzekering vergoedt na een verkeersongeval de schade die u door de tegenpartij lijdt. Wij raden u dan ook aan om na een aanrijding de verantwoordelijke partij aansprakelijk te stellen voor letselschade.


Wat dekt de WA verzekering bij een bedrijfsongeval?

Komt u bekneld te zitten in een machine op de werkplaats of valt u onverhoopt van een steiger? Voor deze arbeidsongevallen hoeft de werkgever zich niet verplicht te verzekeren. Dit houdt echter niet in dat de werkgever hierdoor niet aansprakelijk is bij letselschade. Volgens artikel 7:658 BW is de werkgever namelijk verplicht om een veilige werkomgeving te creëren, zodat de werknemers hun taken zonder problemen kunnen uitvoeren. De zorgplicht die op de werkgever rust, is zwaar. Al snel wordt aangenomen dat een werkgever zijn zorgplicht schendt bij een onveilige werksituatie, bijvoorbeeld vanwege een machine die niet naar behoren functioneert. Er geldt daarnaast een uitzondering op de verzekeringsplicht voor de werkgever in het geval van gevaarlijke werkzaamheden. Bent u werkzaam in een instelling met psychiatrische patiënten of handelt het bedrijf in gevaarlijke stoffen? Dan is wel een plicht voor de werkgever om zich te verzekeren. Wanneer de werkgever een WA verzekering heeft afgesloten, dekt deze verzekering de letselschade na het bedrijfsongeval. Het gaat hierbij om alle kosten die zijn ontstaan als gevolg van het ongeluk. Voorbeelden hiervan zijn:

 • inkomensverlies vanwege arbeidsongeschiktheid
 • medische kosten zoals het verplicht eigen risico en eigen bijdrages van hulpmiddelen en medicatie
 • kosten bij een ziekenhuisopname
 • kosten van een fysiotherapeut of tandarts
 • kosten voor huishoudelijke hulp


Wat vergoedt de WA verzekering bij een bijtincident? 

Met steeds meer hondenrassen in omloop is het geen verrassing dat er op jaarbasis meer dan 150.000 bijtincidenten plaatsvinden. Het gaat hierbij om een lichte hondenbeet, maar ook om blijvend, ernstig letsel. Bij SAP Letselschade Advocaten vinden wij het dan ook verwonderlijk dat er in Nederland geen verplichte verzekering nodig is voor hondenbezitters. Als de eigenaar van de hond over een WA verzekering beschikt, dekt deze verzekering de letselschade bij een bijtincident. Is er geen WA verzekering? Dan kunt u uiteraard nog steeds de schade op de hondenbezitter verhalen, maar moet deze persoon zelf de schade vergoeden.


Vergoedt de WA verzekering een ongeval in huis?

Uw kind laat een bal rondslingeren, waardoor visite in uw woonkamer ongelukkig valt. Als gevolg daarvan heeft de visite een gebroken arm. Of uw echtgenoot sluit de deur, terwijl uw vingers er nog tussen zitten. Is dit letsel gedekt door de WA verzekering? Het antwoord op deze vraag verschilt per situatie. Daarom raden wij u aan contact op te nemen met onze letselschade advocaten. Wij geven gratis advies, zodat u meteen weet wat uw rechten zijn.


Welke stappen zet een letselschade advocaat?

Overweegt u naar aanleiding van letselschade een advocaat in de arm te nemen? SAP Letselschade Advocaten gaat graag voor u aan de slag om een claim neer te leggen bij de tegenpartij. Onze letselschade advocaten ontzorgen u volledig, zodat u zich volledig op het herstel kunt richten. Welke taken onderneemt de letselschade advocaat?

 • Wij onderzoeken de aansprakelijkheid van de tegenpartij
 • Vervolgens stellen wij de hoogte van de schadevergoeding vast met behulp van een gedetailleerde schadestaat
 • Naast materiële schade berekenen we ook de hoogte van de immateriële schade of smartengeld
 • Wij claimen voor u de schadevergoeding bij de verzekeraar
 • Na erkenning van de aansprakelijkheid verzorgen wij dat er een voorschot op de letselschade wordt uitgekeerd
 • Wij voeren onderhandelingen met de tegenpartij
 • Lopen de onderhandelingen op niets uit? Dan vervolgen wij het proces bij de rechtbank


Welke soorten letselschade kan ik claimen bij de WA verzekering?

Heeft u te maken met letselschade door toedoen van een ander? Dan wilt u deze schade laten vergoeden door de WA verzekeraar van de aansprakelijke partij. Bij het vergoeden van de schade maken we een onderscheid tussen materiële en immateriële schadevergoeding.


Materiële schadevergoeding van de WA verzekering

Materiële schadevergoeding is een financiële compensatie voor concrete, meetbare verliezen als gevolg van het ongeval of het bijtincident. De letselschadevergoeding dekt de rechtstreekse kosten en verliesposten die aantoonbaar zijn en veelal een geldwaarde hebben. Voorbeelden van materiële schadevergoeding zijn:

 • Medische kosten U heeft kosten wegens ziekte gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn ziekenhuisopnames, medicatie, operaties en revalidatie. Als niet alle kosten door uw ziektekostenverzekering werden gedekt, kunt u deze schade verhalen op de ander via de WA verzekering.
 • Inkomensverlies Als gevolg van het ongeval kunt u tijdelijk of blijvend niet meer aan het werk gaan. Dit leidt tot inkomensverlies. Bent u in loondienst bij een werkgever? Dan wordt het loon voor een bepaald percentage de eerste twee jaar doorbetaald. Het hangt van de afspraken binnen uw CAO en arbeidsovereenkomst af; meestal gaat dit om een percentage van 100 procent in het eerste jaar en 70 procent in het tweede jaar. Ondanks dat het loon voor 100 procent wordt doorbetaald, loopt u echter bonussen, promoties en eindejaarsuitkeringen mis. Bent u niet in loondienst? Dan krijgt u geen inkomsten binnen. Er bestaat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, maar uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld slechts 20 procent van de ZZP'ers in de bouwsector een dergelijke kostbare verzekering heeft afgesloten. U verhaalt het verlies van inkomen op de WA verzekering van de aansprakelijke partij.
 • Schade aan uw eigendom Door het bedrijfsongeval, verkeersongeluk of andere ongeluk door toedoen van een ander, zijn persoonlijke eigendommen beschadigd. Uw auto of fiets is bijvoorbeeld total loss. De WA verzekering dekt de schade om deze zaken te repareren of vervangen.
 • Reiskosten Vanwege de letselschade moet u voortdurend van en naar medische behandelingen en afspraken reizen. Deze reiskosten krijgt u vergoed bij de WA verzekering.
 • Kosten voor huishoudelijke hulp en kinderopvang Omdat u door letsel zelf niet in staat bent bepaalde taken uit te voeren, haalt u een huishoudelijke hulp in huis. Ook heeft u echter kinderopvang nodig, zodat de kinderen goed opgevangen worden. Deze kosten worden gedekt door de WA verzekering.
 • Kosten voor studievertraging Loopt u als gevolg van het ongeval studievertraging op? Dan kunt u deze schade verhalen via de WA verzekering
 • Aanpassingen aan de woning Bent u door ernstig letsel invalide geraakt en zijn er noodzakelijke aanpassingen aan uw woning nodig? De installatiekosten van een traplift of rolstoeltoegankelijke voorzieningen worden vergoed door de WA verzekering.

Materiële schadevergoeding is er in al deze gevallen op gericht om de financiële situatie te herstellen. Zo wordt u als slachtoffer, voor zover dat mogelijk is met geld, teruggebracht naar de situatie van vóór het incident.


Immateriële schadevergoeding van de WA verzekering

Bij immateriële schadevergoeding, oftewel smartengeld spreken we van een financiële compensatie voor niet-tastbare schade die iemand lijdt als gevolg van een ongeval. In tegenstelling tot materiële schade, dekt immateriële schade de emotionele en psychische impact van het incident. Voorbeelden van immateriële schadevergoeding zijn:

 • Pijn en leed Door het letsel heeft u fysieke pijn en ongemak. U heeft hersenletsel, pijnlijke littekens of symptomen van een whiplash
 • Emotioneel en psychisch lijden Door het ongeval kampt u met psychische klachten als depressie, angst of stress. Of u heeft een trauma aan het ongeval overgehouden. Met immateriële schadevergoeding krijgt u compensatie voor deze klachten.
 • Verlies van levensvreugde Vanwege blijvende beperkingen of handicaps kunt u plotseling uw favoriete hobby's niet meer uitoefenen of bent u beperkt in uw bewegingsvrijheid. Het smartengeld dient dan als verlies van het plezier en uw levenskwaliteit.

De hoogte van de immateriële schadevergoeding hangt af van meerdere factoren, zoals de ernst en duur van het letsel, de gevolgen in het dagelijkse leven van het slachtoffer en vergelijkbare rechtszaken. Het doel van het smartengeld is om u als slachtoffer enige vorm van genoegdoening te bieden voor het leed dat niet in geld kan worden uitgedrukt.


Neem contact op met SAP Letselschade Advocaten

Wilt u meer informatie over de dekking van de WA verzekering? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het online contactformulier. Wij zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.