De gymles helpt letselschade te voorkomen

De gymles helpt letselschade te voorkomen

Men zegt wel vaker dat de gymles niet meer van deze tijd is en geen nut heeft. Er zijn scholen die de gymles hebben afgeschaft en die zich in de plaats daarvan focussen op educatieve taken. Toch heeft de gymles wel degelijk nut. De gymles voorkomt letselschade, omdat kinderen op jonge leeftijd leren vallen en opstaan. Vooral valtrainingen helpen letselschade te voorkomen.

De gymles voorkomt letselschade

Of de gymles buiten of binnen plaatsvindt, maakt weinig uit. Wel is het zo dat kinderen tijdens de gymles al eens vallen. Zo'n klein ongeval is helemaal niet zo erg, want door juist te leren vallen, voorkomt men net letselschade. Dit is al helemaal het geval als kinderen valtraining krijgen. Bij de Stichting Consument en Veiligheid onderzocht men het nut van valtrainingen en was men heel duidelijk: valtraining tijdens de gymles voorkomt letselschade. De kans op een letsel neemt zelfs met vijftig procent af. Hierbij vergeleek men het aantal gevallen van letselschade voor en na de invoering van de valtraining tijdens de gymles.

De gymles voorkomt letselschade ook op een andere manier: het zorgt ervoor dat kinderen bewegen. Kinderen van de huidige generatie zijn flink zwaarder dan kinderen van de vorige generaties. Hierdoor hebben ze een grotere kans op aandoeningen, terwijl ze ook sneller spier-, bot- en gewrichtsschade oplopen. De gymles voorkomt letselschade door kinderen te doen bewegen. Of we nu een spelletje tien tellen in de rimboe of apenkooi in de gymles vooropstellen, maakt weinig uit.

Ook zwemmen is heel belangrijk

Laat het duidelijk zijn: de gymles voorkomt letselschade. Maar dit is heus niet alleen het geval voor een spelletje apenkooi in de gymles. Ook bijvoorbeeld zwemlessen zijn heel nuttig. De zwemcapaciteiten van de gemiddelde Nederlander gingen er de laatste jaren op achteruit en dit houdt risico's in. Door kinderen op een jonge leeftijd de juiste zwemtechnieken aan te leren, wordt letselschade voorkomen. Onze letselschade advocaten hebben dan misschien wel wat minder werk, maar dat vinden ze heus niet erg.

Laat kinderen sporten en spelen

We erkennen uiteraard de moeilijkheden waartegen scholen aanlopen. Veel scholen zien de meerwaarde wel in, maar hebben te kampen met teruglopende subsidies en klassen die steeds groter worden. De scholen krijgen het hierdoor moeilijker om alles in te passen. Ook ouders spelen daarom een belangrijke rol. Buiten de school om kunnen kinderen heus wel sporten en spelen. Zowel sporten als de gymles voorkomt letselschade, een dagje schreeuwen achter de Nintendo niet.