Letsel door sport? Wat te doen?

Letsel door sport? Wat te doen?

Sport en spel vormt een unieke categorie binnen het aansprakelijkheidsrecht. Dat is logisch, aangezien voetballers elkaar mogen tackelen en we in een vechtclub elkaar mogen slaan. Die strengere aansprakelijkheidsnorm is anderzijds niet absoluut: we mogen ook niet zomaar alles. Een verduidelijking dringt zich op.

Strengere norm

In de eerste plaats moeten we aanhalen dat we bij spel en sport minder snel op een schadevergoedingkunnen rekenen. In de praktijk is dat enkel het geval bij zogenaamde grove overtredingen. We denken bijvoorbeeld aan het handelen in strijd met de regels of instructies van de sport of uiterst roekeloze overtredingen. Zo werd een amateurvoetballer al eens aansprakelijk gesteld voor een onbesuisde sliding, maar toch blijft dit eerder uitzondering dan regel. De reden hiervoor? Deelnemers aan een sport of spel mogen onvoldoende doordachte gedragingen of handelingen van elkaar verwachten. Het dient hierbij wel te gaan om een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waar grove overtredingen niet zomaar onder kunnen vallen.

Factoren die een rol spelen

Uit verschillende rechterlijke uitspraken kunnen we de factoren afleiden die ervoor kunnen zorgen dat een andere speler toch aansprakelijk is voor de opgelopen letselschade. Dit zien we bijvoorbeeld indien de andere speler “opzettelijk”, met “grove schuld” of “grove roekeloosheid” handelt. Alleen in strijd zijn met de spelregels volstaat niet, er moet sprake zijn van “grove strijd”. Ook “onvoorzienbare gedragingen” komen in aanmerking, maar ook hier is de rechtspraak streng: ze mogen niet door het spel zijn uitgelokt en een waarschuwing door de speler kan de onvoorzienbaarheid tenietdoen.

Enkele voorbeelden

In het verleden hebben de Nederlandse rechtbanken reeds uiteenlopende uitspraken gedaan over dergelijke ‘onrechtmatige handelingen’. Zo werd bijvoorbeeld het negeren van stopcommando’s bij een gevechtssport al als onrechtmatig aanzien. Toch houdt het overtreden van spelregels niet altijd automatisch een onrechtmatigheid in. Bij voetbal wordt bijvoorbeeld aangenomen dat overtredingen een onderdeel van het spel uitmaken waarvoor je niet eens automatisch hoeft uitgesloten te worden. Enkel bij ‘abnormale’ overtredingen kan in dat geval sprake zijn van een onrechtmatige handeling. Zo’n abnormale overtreding kan volgens de Hoge Raad bijvoorbeeld het neerschoppen zijn van een tegenstander zonder dat de bal in de buurt van die speler is. Ook een niet-voorziene gedraging zal als onrechtmatig kunnen aanzien worden. Dit zien we bijvoorbeeld bij een volleybalspeler die een bal wegschopt in het gezicht van een andere speler. Niemand kon voorzien dat een handbalspeler ineens op een bal zou schoppen, waardoor de strengere norm komt te vervagen.

Wie vergoedt de schade?

Meestal zal de aansprakelijkheidsverzekeraar van de sportclub tussenbeide komen indien zich letselschade voordoet. Enkel wanneer het gebeuren voldoet aan de strenge en eerder aangehaalde vereisten, kan ook de andere speler worden aangesproken. In dat geval zal die speler moeten opdraaien voor de letselschade en de schade die daaruit voortvloeit. Stel bijvoorbeeld dat je ten gevolge van natrappen twee maanden niet meer kan voetballen, dan kan er ook nog eens smartengeld gevorderd worden voor het misgelopen levensgenot. Dat het een ingewikkeld gebeuren is met een kluwen aan uiteenlopende regels? Dat durven wij zeker te beamen. Bij twijfel kom je daarom best langs op ons kantoor en laat je je begeleiden door een gespecialiseerde letselschade advocaat .