Hoe herken je een botbreuk

Een botbreuk herkennen en behandelen

Met maar liefst 206 botten in het menselijk skelet is er natuurlijk altijd een risico op een botbreuk, ook wel eens een fractuur genoemd. De meeste botbreuken komen voor in de armen of de benen. Waaraan herken je een botbreuk en wat zijn bij een botbreuk de symptomen? Onze expert legt het voor je uit.


Hoe herken je een botbreuk?

De exacte symptomen van een botbreuk zijn redelijk gelijklopend, ongeacht welk bot gebroken is. Bij de breuk kan er een krakend geluid te horen zijn. Dit is niet altijd het geval. Over het algemeen ontwikkelt het slachtoffer na de botbreuk symptomen als pijn en zwelling. Hierbij voelt het slachtoffer pijn op de plaats waar het bot is gebroken. Vooral bij bewegingen is deze pijn voelbaar. Het is ook moeilijker, soms zelfs onmogelijk, om deze bewegingen uit te voeren. De zwelling treedt iets later op, ten gevolge van een bloeduitstorting ter hoogte van de breuk. De ernst van deze symptomen is afhankelijk van de locatie van de breuk en de mate waarin het bot is gebroken. Een klein scheurtje zal minder pijn doen dan een volledige verbrijzeling. De zwelling gaat vaak samen met een rode huid.


Uiteraard zijn bij een open botbreuk de symptomen ernstiger. Bij een open botbreuk steekt het bot door de huid naar buiten, dit is een essentieel kenmerk van een open botbreuk. Er is dus sowieso sprake van huidbeschadiging. Er bestaat ook een risico op zenuw- en bloedvatschade, terwijl het risico op infecties veel groter is.


Soorten botbreuken

We kunnen een onderscheid maken tussen een open botbreuk en een gesloten botbreuk. Een essentieel kenmerk van een open botbreuk is dat het bot uit de huid naar buiten steekt. Bij een gesloten botbreuk is dit niet het geval en bevindt het bot zich nog in het lichaam.


Op basis van de vorm van de botbreuk wordt verder ook nog een onderscheid gemaakt tussen:


    Een dwarse botbreuk: het bot is doormidden gebroken

    Een compressiebotbreuk: het bot is ingedrukt

    Een spiraalbotbreuk: het bot is schuin afgebroken

    Een avulsiebotbreuk: een klein stukje van het bot is afgescheurd

    Een comminutieve botbreuk: het bot is in meerdere stukjes afgebroken

    Een greenstickbotbreuk: het bot is gebroken, maar het botvlees is wel nog steeds intact

Het type botbreuk is vaak bepalend voor de gevolgen en de schade. Bij een comminutieve botbreuk met veel stukjes is de kans op schade aan het omliggend weefsel bijvoorbeeld heel groot, terwijl dit bij een dwarse botbreuk minder het geval is.


Oorzaken van botbreuken

Een botbreuk kan uiteenlopende oorzaken hebben. Een dwarse botbreuk ontstaat vaak bij een ongeluk, waarbij er te veel kracht op een bot komt te staan. Bij een compressiebotbreuk staat er zoveel gewicht op het bot dat het wordt ingedrukt. Dit is het geval wanneer een bot wordt gekneld, bijvoorbeeld bij een aanrijding. De meeste botbreuken ontstaan in ieder geval bij een ongeluk, bij het sporten of bij het vallen.


Daarnaast kan een botbreuk ontstaan door piekbelastingen die langdurig worden herhaald. Het bot kan deze piekbelasting wel aan, maar door het regelmatig herhalen ervan wordt het bot wel overbelast. Dit gebeurt vaak bij sporters en ouderen. Het kan ervoor zorgen dat men letterlijk een rib breekt door te hoesten.


Ten slotte kan een botbreuk ook een pathologische oorzaak hebben. Een tumor of osteoporose kunnen bijvoorbeeld aan de basis van de botbreuk liggen.


Behandeling van een botbreuk

De arts zal een röntgenfoto nemen om de ernst en de locatie van de breuk vast te stellen. Vervolgens bepaalt de arts welke behandeling nodig is. In sommige gevallen kan tijdelijke rust volstaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het breken van een rib, het sleutelbeen of het bekken. Het lichaam moet dan de tijd krijgen om zelf de breuk te herstellen. In andere gevallen zal gips de gebroken botstukken op hun plaats houden. De botten kunnen dan weer aan elkaar groeien.


Het is ten slotte ook mogelijk dat een operatie nodig is. De botten worden dan operatief aan elkaar bevestigd door middel van een fixateur. Tijdens een operatie worden schroeven en pennen bevestigd die later opnieuw operatief moeten worden verwijderd.


Schadevergoeding bij een botbreuk

Een botbreuk kan een grote impact hebben op ons dagelijks leven. Het veroorzaakt pijn, maar het kan er ook voor zorgen dat je niet langer kan sporten, autorijden of werken. Misschien heb je wel hulp nodig bij dagelijkse taken. Als iemand anders aansprakelijk is, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een bedrijfsongeval, kan je mogelijk een schadevergoeding krijgen. Onze letselschadeadvocaat zoekt het graag voor je uit.