Welke schade vergoedt een bedrijfsongevallenverzekering?

Welke schade vergoedt een bedrijfsongevallenverzekering?

Een ongeval op de werkvloer wordt ook wel een arbeidsongeval genoemd. Een voorbeeld van zo’n ongeval is een werknemer die tijdens werktijd iets zwaars moet tillen en door zijn rug gaat. Het slachtoffer kan hierdoor letsel oplopen, zoals een hernia. Dit letsel kan schade teweegbrengen. Dit wordt letselschade genoemd. Heeft u ook letselschade opgelopen als gevolg van een arbeidsongeval? Dan is de kans groot dat u een schadeclaim kan indienen bij uw werkgever. Bedrijven zijn doorgaans verzekerd voor arbeidsongevallendoor middel van een bedrijfsongevallenverzekering. Indien een verzekerde werkgever aansprakelijk gesteld wordt voor de letselschade van een arbeidsongeval, wordt de schadevergoeding dus door de verzekering betaald.

Welke schade wordt vergoed?

De bedrijfsongevallenverzekering dient over het algemeen alle opgelopen letselschade te vergoeden. Er zijn twee soorten letselschade. Ten eerste wordt de materiële letselschade vergoed. Dit is de letselschade die kan worden uitgedrukt in een geldbedrag, zoals inkomensverlies, reiskosten, kosten voor juridische bijstand of medische kosten. Daarnaast vergoedt een bedrijfsongevallenverzekering ook het eventuele smartengeld na een bedrijfsongeval. Smartengeld is de vergoeding voor immateriële schade. Immateriële schade is niet monetair van aard en kan dus niet uitgedrukt worden in een geldbedrag. Voorbeelden hiervan zijn pijn, leed en verdriet. Wat is een bedrijfsongeval? Lees hier wat een bedrijfsongeval precies is. U kunt ook vrijblijvend telefonisch contact opnemen.

Lees ook:

Wat is een bedrijfsongeval? Wat kost een bedrijfsongeval? Wat valt er onder een bedrijfsongeval? Wanneer moet een werkgever een bedrijfsongeval melden? Is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval? Bedrijfsongeval, wat nu? Bedrijfsongeval, wie verhaalt de kosten? Wanneer is het een bedrijfsongeval? Hoeveel smartengeld krijg je na een bedrijfsongeval? Hoe te handelen na een bedrijfsongeval? Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval of ongeluk? Wie betaalt het eigen risico bij een bedrijfsongeval? Wie betaalt de kosten bij een bedrijfsongevallenverzekering? Hoeveel bedrijfsongevallen zijn er per jaar?