Fietsbel

Bellen op de fiets

Bellen op de fiets: alleen handsfree en met de fietsbel 

De regels zijn heel eenvoudig: u mag handsfree bellen op de fiets en u mag uw fietsbel gebruiken. Heeft u uw smartphone in de hand om te bellen op de fiets? Dan kunt u een boete krijgen. Bovendien neemt ook het risico op een ongeval toe en kunt u zelfs aansprakelijk zijn als u hierdoor een ongeval veroorzaakt.

Regels omtrent bellen op de fiets

Het handsfree gebruiken van uw gsm of smartphone op de fiets is toegestaan, ook om bijvoorbeeld muziek te beluisteren. Handsfree bellen op de fiets mag ook met oordopjes met knopjes op het snoer, waarmee u bijvoorbeeld de telefoon opneemt. Om veiligheidsredenen is het wel beter om spraakbediening te gebruiken, dan kunt u steeds beide handen op het stuur houden. Ook het gebruik van een telefoonhouder om te navigeren is toegestaan. 

Houd er rekening mee dat muziek beluisteren en bellen op de fiets er niet mag voor zorgen dat u het omgevingsgeluid niet meer hoort. U kunt bijvoorbeeld beter één oordopje gebruiken of het volume wat lager zetten, zodat u alles nog steeds goed hoort. Bovendien is het niet toegestaan om uw telefoon tussen uw schouder en oor te klemmen om zo te bellen op de fiets. Betrapt de politie u op onrechtmatig bellen op de fiets? Dan zult u een boete krijgen. Hetzelfde geldt als u betrapt wordt op het vasthouden van een smartphone of een ander elektronisch apparaat. De boete hiervoor bedraagt 100 euro. 

Regels omtrent de fiets- bel

Voor fietsen geldt dat ze enkel op de openbare weg mogen worden gebruikt als ze aan de geldende voorwaarden voldoen. In artikel 5.9.71 Regeling voertuigen staat te lezen dat fietsen voorzien moeten zijn van een goed werkende bel. Dat de bel verplicht is op de fiets, is dan ook duidelijk in de wet opgenomen. De wet maakt geen onderscheid tussen het soort fietsen, dus deze verplichting geldt ook voor elektrische fietsen en racefietsen. Wanneer hier niet aan voldaan is, kan de politie een boete opleggen. Dat is overigens niet nieuw, want een fietsbel is in ons land al sinds 1906 verplicht.

Door de politie kan dit zowel visueel (zichtbaar nagaan of er een bel aanwezig is) als auditief (de bel in werking stellen en luisteren naar het fietsbel geluid) worden gecontroleerd. De politie zal dus de hoorbaarheid van de fietsbel nagaan. In de wetgeving staat niet wat voor een fietsbel het moet zijn. Het mag dus een klassieke fietsbel zijn, maar ook bijvoorbeeld een toeter op de fiets is toegestaan. Er staat ook niet waar op het stuur de fiets bel dient te worden gemonteerd. Het is wel aan te raden om dit te doen aan de niet-dominante hand. Indien u rechtshandig bent, monteert u de fiets bel dus links. En als u linkshandig bent, doet u dat rechts. Zo heeft u de dominante hand steeds vrij om te sturen. In ieder geval dient de fietsbel goed te werken en voldoende geluid te produceren, hoewel er in de wetgeving niet staat om hoeveel decibel het dient te gaan.

Ten slotte is het belangrijk om te weten dat de fiets bel geen speeltje is. Dergelijke geluidssignalen zijn voorbehouden ter afwending van een dreigend gevaar. Bellen om de aandacht te trekken of om de buren knotsgek te maken, is niet toegestaan.

Bellen op de fiets en de aansprakelijkheid

Beslist u om lukraak te bellen op de fiets en daarmee voorbijgangers te doen schrikken? Dan kan dat nare gevolgen hebben. Als een of andere knul daardoor opschrikt en ten val komt, bent u aansprakelijk voor de schade die u aanricht.

Fietsers die niet handsfree bellen op de fiets, lopen bovendien niet alleen het risico op een boete. Het zorgt er ook voor dat ze gemakkelijker ten val komen en het vergroot het risico dat ze bij een verkeersongeval betrokken raken, omdat ze minder aandachtig zijn. Ten aanzien van gemotoriseerd verkeer is de aansprakelijkheidsleer de fietser dan wel gunstig gezind, maar tegenover andere fietsers en voetgangers is dat niet het geval.

Het advies van onze letsel advocaten is zonneklaar: u kunt maar beter niet bellen op de fiets, want in alle gevallen is er sprake van afleiding. Ga gewoon even aan de kant van de weg staan en vervolg nadien uw traject. Als u toch wilt bellen, doe het dan minstens handsfree. Een uitzondering op deze regel is de fietsbel. Die gebruikt u steeds als het nodig is, namelijk om te waarschuwen voor naderend gevaar.