Wanneer is het een bedrijfsongeval?

Wanneer is het een bedrijfsongeval?

Er is sprake van een bedrijfsongevalwanneer een werknemer slachtoffer wordt van een ongeval op het werk. Zo is er sprake van een bedrijfsongeval wanneer een kantoormedewerker iets moet pakken en van de trap afvalt. Andere voorbeelden zijn een medewerker die uitglijdt over de gladde vloer van zijn werkplek of een werknemer die zich bezeerd tijdens het werken met gevaarlijke machines.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Bij de meeste bedrijfsongevallen kan de opgelopen schade verhaald worden op de (verzekeraar van de) werkgever. Hiervoor moet grofweg aan twee voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet de schade zijn opgelopen bij het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden. Daarnaast moet de werkgever onvoldoende hebben gedaan om het ongeval te voorkomen. Het is dus zaak om een bedrijfsongeval spoedig te melden bij de werkgever en eventueel aan de bedrijfsarts. Het is verstandig om deze melding schriftelijk te doen: zo kunt u achteraf bewijzen dat u uw werkgever op de hoogte hebt gesteld. Wanneer is het een bedrijfsongeval?

Lees ook:

Wat is een bedrijfsongeval? Wat kost een bedrijfsongeval? Wat valt er onder een bedrijfsongeval? Wanneer moet een werkgever een bedrijfsongeval melden? Is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval? Bedrijfsongeval, wat nu? Bedrijfsongeval, wie verhaalt de kosten? Hoeveel bedrijfsongevallen zijn er per jaar? Hoeveel smartengeld krijg je na een bedrijfsongeval? Hoe te handelen na een bedrijfsongeval? Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval of ongeluk? Wie betaalt het eigen risico bij een bedrijfsongeval? Wie betaalt de kosten bij een bedrijfsongevallenverzekering? Welke schade vergoedt een bedrijfsongevallenverzekering?
Reactie plaatsen