Lopen mannen of vrouwen meer risico op een bedrijfsongeval

Wanneer is het een bedrijfsongeval?

Er is sprake van een bedrijfsongeval wanneer een werknemer slachtoffer wordt van een ongeval op het werk. Zo is er sprake van een bedrijfsongeval wanneer een kantoormedewerker iets moet pakken en van de trap afvalt. Andere voorbeelden zijn een medewerker die uitglijdt over de gladde vloer van zijn werkplek of een werknemer die zich bezeerd tijdens het werken met gevaarlijke machines.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Bij de meeste bedrijfsongevallen kan de opgelopen schade verhaald worden op de (verzekeraar van de) werkgever. Hiervoor moet grofweg aan twee voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet de schade zijn opgelopen bij het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden. Daarnaast moet de werkgever onvoldoende hebben gedaan om het ongeval te voorkomen. Het is dus zaak om een bedrijfsongeval spoedig te melden bij de werkgever en eventueel aan de bedrijfsarts. Het is verstandig om deze melding schriftelijk te doen: zo kunt u achteraf bewijzen dat u uw werkgever op de hoogte hebt gesteld.

Wat is een bedrijfsongeval?

In het kort is een bedrijfsongeval, of bedrijfsongeluk, een ongeval onder werktijd en/of op de werkplek. Ook reizen voor valt hier onder werktijd. Als u bijvoorbeeld een ongeluk heeft onderweg naar een klant, is er ook sprake van een bedrijfsongeval. Dit geldt niet wanneer u naar huis of naar werk rijdt. Deze reistijd is buiten werktijd, waardoor er geen sprake kan zijn van bedrijfsongevallen.

Een bedrijfsongeval kan uw eigen schuld zijn, of de schuld van de werkgever. Wanneer een bedrijfsongeval de schuld van de werkgever is, is deze aansprakelijk. In dat geval heeft u recht op een schadevergoeding. Een bedrijfsongeluk is de schuld van de werkgever wanneer deze zich niet aan zijn zorgplicht heeft gehouden. Binnen de zorgplicht vallen onder andere de zorg voor een veilige werkplek, zorgen dat iedereen weet wat de protocollen zijn en erop toezien dat iedere werknemer deze protocollen volgt. Het kan zijn dat u het slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval omdat uw collega niet weet hoe iets goed opgeruimd hoort te worden. Als u daar vervolgens over struikelt, heeft de werkgever er niet voldoende op toegezien dat de protocollen bekend waren. In dit geval is de werkgever verantwoordelijk voor bedrijfsongeval. Ook al heeft u zelf schuld aan het bedrijfsongeval, dan is de werkgever nog steeds volledig aansprakelijk als hij zijn zorgplicht heeft geschonden. Dit is alleen anders wanneer u zelf opzettelijk het ongeval heeft veroorzaakt of bewust roekeloos heeft gehandeld. Hier zal niet snel sprake van zijn.

Veroorzakers van bedrijfsongevallen

Bedrijfsongevallen kunnen op deze manier verschillende directe en indirecte veroorzakers hebben: uzelf, een andere werknemer, de werkgever of een buitenstaander. Wie het bedrijfsongeval veroorzaakt heeft meestal dus geen invloed op de aansprakelijkheid van de werkgever. Dit geldt ook wanneer u direct zelf de veroorzaker bent van het ongeval. Alleen wanneer het ongeval voortkomt uit opzet of bewuste roekeloosheid van uw kant, is de werkgever niet aansprakelijk. In dit geval moet de werkgever kunnen bewijzen dat het bedrijfsongeluk voortkwam uit roekeloosheid.

Het is goed om te weten dat een werkgever niet alleen een zorgplicht heeft voor werknemers met een vast of tijdelijk contract. De zorgplicht, en dus de aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen, geldt ook voor uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers.

Een bedrijfsongeval melden

Een bedrijfsongeluk is natuurlijk erg vervelend. Behalve eventuele directe financiële gevolgen door het missen van werk of zorgkosten, kan er de angst zijn dat een dergelijk ongeval nog een keer voor zal komen. Om deze kans te verkleinen moet ieder ernstig bedrijfsongeval gemeld worden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Onder ernstige bedrijfsongevallen vallen ongevallen waarbij u naar het ziekenhuis moet en niet direct weer naar huis mag, als u invalide raakt of wanneer er iemand overlijdt ten gevolge van het bedrijfsongeluk.

Wanneer u na een bedrijfsongeval op zoek bent naar bijstand kan een letselschade advocaat van SAP u helpen. Vertel hier uw verhaal.

Wanneer is het een bedrijfsongeval?


Lees ook:

Wat is een bedrijfsongeval?Wat kost een bedrijfsongeval?Wat valt er onder een bedrijfsongeval?Wanneer moet een werkgever een bedrijfsongeval melden?Is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?Bedrijfsongeval, wat nu?Bedrijfsongeval, wie verhaalt de kosten?Hoeveel bedrijfsongevallen zijn er per jaar?Hoeveel smartengeld krijg je na een bedrijfsongeval?Hoe te handelen na een bedrijfsongeval?Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval of ongeluk?Wie betaalt het eigen risico bij een bedrijfsongeval?Wie betaalt de kosten bij een bedrijfsongevallenverzekering?Welke schade vergoedt een bedrijfsongevallenverzekering?