Blijvende invaliditeit

Blijvende invaliditeit door een ongeval

Een dag die begon als iedere andere, verandert uw leven voorgoed door een plotseling en noodlottig ongeval. Wat aanvankelijk leek op een pijnlijk incident, blijkt al snel ernstiger te zijn. U heeft blijvende invaliditeit opgelopen. Niet alleen moet u omgaan met de fysieke en emotionele impact van deze nieuwe realiteit. Ook krijgt u te maken met ingrijpende veranderingen in uw dagelijkse leven en toekomstplannen. Terwijl u uw weg probeert te vinden in deze nieuwe situatie, wilt u compensatie voor de enorme verliezen en aanpassingen die u moet maken. De belangrijke rol van een letselschade advocaat komt hierbij in beeld. Als deskundige professional staan wij aan uw zijde om ervoor te zorgen dat u de juridische en financiële ondersteuning krijgt om een nieuw leven op te bouwen. SAP Letselschade Advocaten helpt u om de verantwoordelijke partij ter verantwoording te roepen en maximale letselschadevergoeding te claimen. Wij nemen het complexe juridische proces uit handen, zodat u zich volledig kunt richten op herstel en aanpassing aan de nieuwe levensomstandigheden. Neem direct contact op met onze letsel advocaten om advies in te winnen.


Wat is blijvende invaliditeit?

Blijvende invaliditeit houdt in dat u lichamelijk of geestelijk letsel oploopt waarvan u niet (volledig) herstelt. U loopt deze vorm van letselschade onder andere op bij een bedrijfsongeval of verkeersongeval. Blijvende invaliditeit noemt men soms ook functionele invaliditeit. Blijvende invaliditeit door een ongeval heeft enorme gevolgen voor uw persoonlijke situatie. Zo bent u bijvoorbeeld niet meer in staat om te functioneren op de werkvloer of heeft u begeleiding nodig bij het ondernemen van bepaalde activiteiten. Soms kunt u bepaalde activiteiten zelfs volledig niet meer doen. Op het moment dat een andere partij verantwoordelijk is voor het ongeluk, kunt u letselschade claimen bij de tegenpartij.


Het percentage blijvende invaliditeit berekenen

Binnen de medische wereld drukt men blijvende invaliditeit uit in een percentage. Een mens dat volledig kan functioneren, krijgt een percentage van 100 procent. Op het moment dat u met een bepaald letsel te maken krijgt, berekent een medisch expert het percentage dat hierbij hoort. Hiervoor maakt de arts gebruik van de American Medisch Association Guidelines. Eerst kijkt men naar het functieverlies in het lichaamsdeel. Vervolgens onderzoekt men het functieverlies in het volledige lichaam. Ter verduidelijking een voorbeeld: stel uw duim functioneert niet. De duim maakt voor 6 procent deel uit van uw arm, terwijl een arm zo'n 20 procent deel uitmaakt van het volledige lichaam. Heeft u blijvende invaliditeit aan uw duim? Dan is het percentage blijvende invaliditeit 6 procent van 20 procent, oftewel 1,2 procent. Aan de hand van de mate waarin u invalide bent, kunt u deels of volledig arbeidsongeschikt raken. In welke mate u arbeidsongeschikt bent, is afhankelijk van het soort werkzaamheden dat u uitvoert. Heeft u uw been verloren, dan is het bijvoorbeeld lastig werken in de bouwsector. Kantoorwerkzaamheden zijn echter wel mogelijk.


Claim letselschade bij blijvende invaliditeit

Wanneer u blijvende invaliditeit oploopt door een ongeval dat door een ander is veroorzaakt, is deze tegenpartij aansprakelijk. U kunt hierbij een schadevergoeding voor de letselschade claimen. Deze letselschade bestaat uit materiële en immateriële schade. Belangrijk is om te vermelden dat het percentage blijvende invaliditeit alleen van toepassing is voor immateriële schade. Bij materiële schade draait het om de daadwerkelijke, concrete kosten die gemaakt zijn als gevolg van het ongeluk.


Materiële schade naar aanleiding van blijvende invaliditeit

Bij materiële schade gaat het om kosten die u moet maken als gevolg van het bedrijfsongeval, verkeersongeluk of beet van een hond. Letselschade is persoonlijk, waardoor de schade per persoon verschilt. Veelvoorkomende vormen van materiële schade zijn onder meer:

 • Verlies van inkomsten door arbeidsongeschiktheid
 • Kosten van het ziekenhuis
 • Kosten voor de fysiotherapeut en psycholoog
 • Het eigen risico van de zorgverzekering
 • Eigen bijdrages van hulpmiddelen en medicatie
 • Reiskosten naar een arts, ziekenhuis, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige van het UWV
 • Kosten voor hulp in de huishouding
 • Kosten voor verzorging en verpleging
 • Kosten voor onderhoud van het huis en de tuin
 • Kosten die ontstaan door studievertraging


Immateriële schade naar aanleiding van blijvende invaliditeit

De immateriële schadevergoeding, ook wel smartengeld genaamd, is een compensatie voor het geleden verdriet, leed en pijn naar aanleiding van het ongeval. Uw kwaliteit is immers ernstig beperkt door de blijvende invaliditeit Eerst maakte u een mooie strandwandeling met de hond, had u een prachtige hobby of werkte u urenlang in de tuin. Plotseling is dit niet meer mogelijk of moeilijk realiseerbaar. In tegenstelling tot materiële schade is smartengeld berekenen in concrete bedragen niet mogelijk. Hoe hoger het percentage blijvende invaliditeit is, des te hoger de immateriële schadevergoeding is. Vaak vergelijkt men met andere rechtszaken welk bedrag aan smartengeld slachtoffers hebben ontvangen, om de immateriële schadevergoeding vast te stellen. Deze rechtszaken staan vermeld in de smartengeld gids. De meest voorkomende vormen van immateriële schade zijn:

 • Chronische pijn
 • Psychische klachten, van tijdelijke of blijvende aard
 • Depressie in lichte of zware vorm
 • Angsten of trauma's
 • Littekens door het ongeval


Blijvende invaliditeit door een bedrijfsongeval

Is blijvende invaliditeit het gevolg van een bedrijfsongeval? In de meeste situaties is in dat geval uw werkgever of opdrachtgever aansprakelijk. De werkgever of opdrachtgever heeft namelijk een zware zorgplicht om ervoor te zorgen dat werknemers veilig hun werkzaamheden kunnen verrichten. Uw werkgever is meestal verzekerd voor deze vorm van letselschade, zodat uw schade wordt vergoed door de letselschadeverzekeraar. Kunt u door een bedrijfsongeval niet meer hetzelfde werk uitoefenen? Dan gaat de werkgever op zoek naar andere werkzaamheden die u wel kunt verrichten. Ook kunt u voor een UWV-uitkering in aanmerking komen vanwege de blijvende invaliditeit, omdat u geen werk kunt verrichten. In de meeste gevallen loopt u hierdoor inkomensverlies op. Wij zorgen dat deze schade aan inkomsten wordt vergoed.


Blijvende invaliditeit door een verkeersongeval

Een verkeersongeluk veroorzaakt door een ander komt helaas dagelijks vaak voor. Meestal gaat het hierbij om licht letsel, maar ook blijvende invaliditeit komt voor. Ieder motorvoertuig is op basis van de WAM verplicht verzekerd. Hierdoor kunt u de aansprakelijke partij direct aanspreken voor letselschade. U kunt hiervoor contact opnemen met de verzekeraar van de tegenpartij. Houd hierbij rekening met whiplash symptomen als gevolg van een verkeersongeval. Verzekeraars hebben de neiging om blijvende invaliditeit door een whiplash te ontkennen. SAP Letselschade Advocaten ondersteunt u graag in deze situatie. Dankzij meer dan 30 jaar ervaring weten wij precies met deze situatie om te gaan, zodat u krijgt waar u recht op heeft. Direct meer weten over onze dienstverlening? Vul het online contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.