Wanneer is letselschade verjaard?

Wanneer is letselschade verjaard?

Indien een slachtoffer van een ongeval letselschadeoploopt, kan hij of zij een schadeclaim indienen bij de wederpartij. Het slachtoffer kan hier echter niet eindeloos mee wachten. Het recht op schadevergoeding is aan verjaring onderhevig. Dit betekent dat het slachtoffer de schadeclaim op tijd moet indienen. Indien hier te lang mee wordt gewacht, dan kan het slachtoffer geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Dit is ook logisch: het moet voor de wederpartij duidelijk zijn of hij de schade moet vergoeden of niet. Als een slachtoffer 50 jaar na een ongeval alsnog een schadeclaim kan indienen, gaat dit ten koste van de rechtszekerheid.

Wanneer treedt verjaring op?

De termijn van verjaring is vastgesteld door de wet, namelijk in het Burgerlijk Wetboek. Volgens Artikel 310 van Boek 3 verjaart een vordering tot schadevergoeding na 5 jaar. Deze termijn gaat in op het moment dat het slachtoffer bekend wordt met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon. Dit wil simpelweg zeggen dat het slachtoffer binnen 5 jaar actie moet ondernemen. Na 5 jaar verliest het slachtoffer zijn recht op schadevergoeding. Hierop bestaan uitzonderingen. Zo begint de verjaringstermijn voor minderjarige slachtoffers bijvoorbeeld pas te lopen vanaf het moment dat het slachtoffer meerderjarig is geworden. Ook kan het zo zijn dat de verjaringstermijn pas begint te lopen op het moment dat u daadwerkelijk bekend bent met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon. Een letselschade advocaat kan u hierover informeren. Helaas zijn niet alle slachtoffers van deze regel op te hoogte. Bent u ook slachtoffer van een ongeval en wilt u zeker zijn dat u op de hoogte bent van alle relevante juridische regels? Overweeg dan de hulp van een letselschade advocaat in te schakelen. Indien u op zoek bent naar een letselschade advocaat in Amersfoort, dan staat SAP Advocaten u graag bij gedurende het schadevorderingsproces.