Wat moet je weten over de studievertraging na een ongeval?

Wat moet je weten over de studievertraging na een ongeval?

Gaande van kneuzingen en gebroken botten tot lange revalidatieprocessen: het toont aan dat ongevallenpreventie aangewezen is. Toch valt het lang niet altijd te voorkomen. Bij ernstige ongevallen zijn ook de gevolgen voor het dagdagelijks leven verregaand. Denk maar aan een periode van arbeidsongeschiktheid met een verlies van inkomsten tot gevolg. Indien een andere partij aansprakelijk is, kan een werknemer ook dat inkomensverlies vorderen. Maar wat als je bijvoorbeeld een student bent en geen inkomen ontvangt? Ook dan bestaan er mogelijkheden.

Schadevergoeding voor studievertraging

De rechtsleer en -praktijk ontwikkelde immers de gewoonte om ook voor studievertraging een schadevergoeding toe te kennen. De redenering hierachter is eenvoudig: door de studievertraging zal de student later de arbeidsmarkt betreden en loopt hij dus, net zoals de medewerker, aan tegen inkomensverlies. Hierbij worden al snel twee zaken duidelijk. In de eerste plaats moet het gaan om een opleiding met uitzicht op tewerkstelling. Recreatieve opleidingen komen dan ook niet in aanmerking voor een schadevergoeding voor studievertraging. Wel kan eventueel het inschrijvingsgeld (deels) gevorderd worden. In de tweede plaats moet de schadevergoeding in verband staan met de opleidingsgraad, gelet op het feit dat die opleidingsgraad op zijn beurt ook weer het latere loon zal beïnvloeden.

Letselschade Richtlijn Studievertraging

Voorgaande bekommernissen tonen aan dat de begroting van de studievertraging niet altijd even eenvoudig is, zeker wat de toekomstig gederfde inkomsten betreft. Om die reden heeft de Letselschade Raad de verschillende vergoedingen voor studievertraging genormeerd. Het betreft echter wel een vergoeding voor maximaal één jaar studievertraging. Bovendien houdt het geen rekening met persoonlijke factoren. Zo kan aangenomen worden dat een student met bijzondere talenten een hoger loon in de wacht zal slepen. Eventueel zal een letselschade advocaat dan ook afwijken van de door de Letselschade Raadgenormeerde bedragen.

Vergoeding voor studiekosten

De aangehaalde schadevergoeding voor de studievertraging behelst met andere woorden een vergoeding voor de vertraging zelf en de bijhorende gederfde inkomsten. Toch kan het mogelijk zijn om ook concrete kosten aan te tonen die geassocieerd worden met de opleiding zelf. Denk bijvoorbeeld aan het opnieuw betalen van inschrijvingsgeld, het aankopen van nieuwe boeken, het verblijf in een studentenkamer… Het belangrijkste is dat die kosten steeds voldoende aannemelijk moeten worden gemaakt. Zo kunnen ook de kosten van een nieuw busabonnement ingebracht worden indien vaststaat dat de student die kosten anders niet zou gemaakt hebben. Dan zullen we bijvoorbeeld aantonen dat de student het busabonnement louter gebruikt om de school te bereiken. Om die reden is het dan ook belangrijk om steeds zoveel mogelijk informatie door te geven aan de letselschade advocaat. Alleen zo kan een eerlijke schadevergoeding bekomen worden.