Waarom duurt letselschade zo lang

Waarom duurt letselschade zo lang

Het slachtoffer van een ongeval kan ervoor kiezen om een schadeclaim in te dienen bij de wederpartij. Het slachtoffer (of diens letselschade advocaat) treedt dan in onderhandeling met de wederpartij over de hoogte van de letselschade uitkering. De letselschadezaak kan op twee manieren eindigen. Indien de partijen het eens worden over de hoogte van de schadevergoeding, zal de wederpartij het bedrag aan het slachtoffer uitkeren. De zaak is op dat moment afgerond. Wanneer de partijen het niet eens worden, kan het slachtoffer een rechtszaak starten. Voor het dagvaarden van de wederpartij heeft het slachtoffer een letselschade advocaat nodig. Een letselschade jurist of expert kan de wederpartij niet dagvaarden – alleen een letselschade advocaat kan dit. Bent u op zoek naar een letselschade advocaat in Amersfoort? Dan kunt u altijd terecht bij SAP Advocaten.

Hoelang duurt de afwikkeling?

Hoelang de onderhandelingen duren, is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden. Indien de onderhandelingen stuklopen, kan er ook nog eens een rechtszaak worden gestart. Zo’n rechtszaak kan enkele maanden totjaren duren. Letselschadezaken duren dus over het algemeen vrij lang. Dit heeft onder andere te maken met de complexiteit van de zaak: hoe ingewikkelder de feitelijke en juridische omstandigheden, hoe langer de onderhandelingen en de rechtszaak zullen duren. Een andere reden voor de lange afwikkeling is de medische toestand van het slachtoffer. De hoogte van de schadevergoeding hangt onder andere af van de aard en ernst van het opgelopen letsel. Het opgelopen letsel van het slachtoffer kan echter pas definitief worden vastgesteld op het moment dat het slachtoffer een ‘medische eindtoestand’ heeft bereikt. Dit betekent dat het slachtoffer ofwel volledig is hersteld, ofwel niet verder zal herstellen. De zaak kan dus niet worden afgewikkeld voordat de medische eindtoestand is bereikt.