Wanneer is er sprake van letselschade?

Wanneer is er sprake van letselschade?

Een letselschade advocaat biedt juridische bijstandaan letselschadeslachtoffers, maar wat is letselschade eigenlijk precies? Een ongeluk zit helaas in een klein hoekje. Op het moment dat een persoon slachtoffer wordt van een ongeval, kan hij of zij letsel oplopen. Dit letsel kan zowel fysiek (bijvoorbeeld een gebroken been) als psychisch (bijvoorbeeld een depressie) zijn. Dit letsel kan schade teweegbrengen. Deze schade wordt aangeduid met de term letselschade.

Voorbeelden van letselschade

Er zijn twee soorten letselschade: materiële en immateriële letselschade. Materiële letselschade kan worden uitgedrukt in een geldbedrag. Voorbeelden hiervan zijn medische kosten, inkomensverlies, reiskosten en kosten voor huishoudelijke hulp. Indien het slachtoffer ervoor kiest om een schadeclaim in te dienen bij de wederpartij, kan hij of zij hiervoor de hulp van een letselschade advocaat inschakelen. Deze advocaat moet uiteraard betaald worden. Deze kosten vallen ook onder materiële letselschade. Naast materiële letselschade kan er ook sprake zijn van immateriële letselschade. Deze schade kan niet uitgedrukt worden in een geldbedrag. Voorbeelden hiervan zijn ongemak, pijn en gederfde levensvreugde.

Wat te doen bij letselschade?

Om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te garanderen, wordt het slachtoffers altijd aangeraden om de hulp van een letselschade advocaat in te schakelen. Bent u op zoek naar een letselschade advocaat in de buurt van Utrecht? Neem dan eens contact op met SAP Advocaten. Wat te doen bij letselschade? Om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te garanderen, wordt het slachtoffers altijd aangeraden om de hulp van een letselschade advocaat in te schakelen. Bent u op zoek naar een letselschade advocaat in Utrecht? Neem dan eens contact op met SAP Advocaten.