Letselschade, hoe lang duurt dat?

Letselschade, hoe lang duurt dat?

Hoelang duurt het afwikkeling van een letselschadezaak?

Hoelang een letselschadezaak duurt, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Hoe complexer de zaak, hoe langer het vorderen van de schadevergoeding voor letselschadedoorgaans duurt. Hierbij spelen verschillende factoren een rol, zoals het herstel van het slachtoffer, de aansprakelijkheid van de wederpartij, de voortgang van de onderhandelingen en de reactiesnelheden van beide partijen (en hun verzekeraars). Het is helaas onmogelijk om vooraf een indicatie te geven van de duur van een letselschadezaak.

Medische toestand van het slachtoffer

Het opgelopen letsel (en dus ook de opgelopen letselschade) kan pas worden vastgesteld op het moment dat de slachtoffer zijn of haar zogeheten ‘medische eindtoestand’ heeft bereikt. Dit betekent dat het slachtoffer ofwel volledig is hersteld, ofwel niet verder zal herstellen. Pas op dit moment kan vastgesteld worden wat de hoogte is van het opgelopen letsel en wat voor impact dit letsel heeft op het leven van het slachtoffer. Deze kennis is noodzakelijk voor het vaststellen van de omvang van de schadevergoeding. Wanneer een slachtoffer nog aan het genezen is, is het onmogelijk om met zekerheid vast te stellen hoeveel schade het slachtoffer in de toekomst nog zal lijden. De partijen zullen dus met de onderhandelingen moeten wachten tot deze medische eindtoestand is bereikt.

Wanneer is een letselschadezaak afgewikkeld?

Nadat de medische eindtoestand is bereikt, kan de opgelopen letselschade worden berekend. Daarna treden beide partijen met elkaar in onderhandeling. Indien de partijen het eens worden over de hoogte van de schadevergoeding, is er geen gerechtelijke procedure nodig. De zaak is afgerond op het moment dat de wederpartij de letselschade uitkering aan het slachtoffer overhandigt. Wanneer de partijen tijdens de onderhandelingen geen overeenstemming bereiken over de omvang van de letselschade uitkering, kan er een rechtszaak worden gestart. Dit kan enkele maanden duren of nog langer. Let wel: alleen een letselschade advocaat kan de andere partij dagvaarden en dus een rechtszaak starten. Een letselschade expert of letselschade jurist kan dit niet. Indien u op zoek bent naar een letselschade advocaat in Amersfoort, kunt u uiteraard terecht bij SAP Advocaten.