Letselschade, hoe werkt dat?

Letselschade, hoe werkt dat?

Wat is letselschade?

Verkeersongelukken en medische fouten zijn voorbeelden van ongevallen. Slachtoffers van zulke ongevallen kunnen letsel oplopen. Dit letsel kan fysiek zijn, zoals een gebroken been, een hersenschudding of whiplash klachten. Het letsel kan echter ook psychisch van aard zijn, zoals een burn-out, een depressie of een gegeneraliseerde angststoornis. Letsel kan schade teweeg brengen. Deze schade wordt ook wel letselschade genoemd. Zo moet een slachtoffer met een gebroken been bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, wat medische kosten teweegbrengt. Bovendien gaat de reis van en naar de arts gepaard met reiskosten. Indien het slachtoffer zijn of haar werkzaamheden niet langer kan verrichten, is er sprake van inkomensverlies. Indien het slachtoffer een letselschade advocaatin de arm neemt, hij of zij daarnaast ook nog eens geconfronteerd met kosten voor rechtsbijstand. De voorgaande voorbeelden zijn allemaal vormen van materiële letselschade. Materiële letselschade omvat alle monetaire schade, dus alle schade die uitgedrukt kan worden in een bedrag. Naast materiële letselschade kan er ook sprake zijn van immateriële letselschade. Voorbeelden hiervan zijn pijn, ongemak en psychisch leed. Aangezien deze schade door iedereen anders ervaren wordt, kan hier geen geldbedrag aan verbonden worden.

Wat te doen in geval van letselschade?

Slachtoffers van ongevallen hebben vaak recht op een schadevergoeding. Aangezien het vorderen van een schadevergoeding veel complexe juridische kennis vereist, wordt het slachtoffers doorgaans aangeraden om de hulp van een letselschade advocaat in te schakelen. Een advocaat bekijkt welke schadeposten in aanmerking komen voor een schadevergoeding en rekent uit hoeveel de schade in totaal bedraagt. Daarnaast treedt de advocaat, namens het slachtoffer, in onderhandeling met de wederpartij of de verzekeraar van de wederpartij. Indien de partijen het niet eens worden over de hoogte van de schadevergoeding, kan de letselschade advocaat de wederpartij dagvaarden en een rechtszaak starten. Indien u op zoek bent naar een letselschade advocaat in Amersfoort, kunt u uiteraard terecht bij SAP Advocaten.