Vergoeding bij letselschade door whiplash

Vergoeding bij letselschade door whiplash

Een whiplash is niet alleen fysisch een pijnlijke schade, maar kan ook op emotioneel en psychisch vlak de nodige impact hebben. Een tijdige vergoeding verkrijgen voor de geleden schade is cruciaal, maar over het algemeen toch eerder een werk van lange adem. Vaak biedt de verzekeraar een te geringe compensatie, waarbij procederen een betere uitweg kan bieden. Volgens ons is een geïnformeerd man er altijd twee waard. Wij geven graag mee wat je moet weten over de vergoeding bij letselschade door whiplash.

Geen enkele case is identiek

Bij een whiplash letselzien we dat de symptomen sterk verschillen van patiënt tot patiënt. Sommigen noteren enkel een lichte nekpijn, anderen hebben te kampen met hevige pijnscheuten, een verlies aan zelfredzaamheid en concentratie- en vermoeidheidsstoornissen. In de praktijk zien we dat ook de vergoeding bij letselschade door whiplash sterk verschilt tussen de verschillende cases door. Veel hangt immers ook af van de praktische situatie: hoe lang houden de gebreken aan, zijn ze al dan niet definitief, moet er huishoudhulp ingeschakeld worden, … ? Belangrijk is alvast om die gegevens en bewijsstukken altijd goed bij te houden, zoals we verder nogmaals benadrukken.

Verzamel bewijsstukken

Om een geschikte schadevergoeding te verkrijgen, is het belangrijk om alle bewijsstukken en bonnetjes goed bij te houden. Hierbij moet je niet alleen denken aan de logische schadeposten, zoals bijvoorbeeld de ziekenhuiskosten of de kosten van de therapeut, maar ook aan de afgeleide schadekosten. In het tweede geval gaat het om alle kosten die je anders niet zou gemaakt hebben en de inkomsten die je niet hebt kunnen verwerven. Het kan bijvoorbeeld gaan om de brandstofkosten voor het wekelijks bezoek aan de hersteltherapeut, maar evenzeer om de periode waarbinnen je niet kon werken of bijvoorbeeld dat fitnessabonnement waar je geen gebruik van kan maken. Zorg er alvast voor dat je alles goed bijhoudt en noteert, waarbij een apart schriftje vaak wonderen kan verrichten. Vergoeding bij letselschade door whiplash. Een whiplash is niet alleen fysisch een pijnlijke schade, maar kan ook op emotioneel en psychisch vlak de nodige impact hebben. Lees hier wat de vergoeding kan zijn.

Belang van een medisch specialist

Een whiplash is hoe dan ook altijd wel een moeilijke case. Vaak gaat het om kleine scheurtjes of beschadigingen die maar moeilijk door röntgenapparatuur vast te stellen zijn. De verzekeraar van de aansprakelijke bestuurder durft daarom nogal vaak eens aanhalen dat het “wel allemaal zo erg niet zal zijn”. Een goed medisch dossier moet zo’n uitspraken ontkrachten. Kies er daarom steeds voor om langs te gaan bij een medisch specialist en laat de situatie ook door zo’n specialist verder opvolgen. Schrik voor de oplopende kosten? Bespreek het met je letselschade advocaatopdat er eventueel een voorschot op de schadevergoeding kan verkregen worden.

Smartengeldvergoeding

In het geval van een whiplash treden er vaak ook psychische en mentale problemen op. De pijn kan langdurig aanhouden en misschien zelfs nooit meer verdwijnen. Alhoewel dergelijke aspecten maar moeilijk geldelijk te vertalen vallen, komen ze toch voor schadevergoeding in aanmerking. Voor zo’n schadevergoeding wordt vaak gekeken naar precedenten uit gelijksoortige zaken, waardoor het al snel specialistenwerk wordt. Iedere case is hier uniek en op basis van heel wat criteria wordt een afgestemde schadevergoeding toegekend. Weet wel dat rechters over het algemeen erg zuinig zijn in hun smartengeldvergoedingen bij whiplash letsel (althans in vergelijking met uitspraken uit het buitenland), maar dat jouw letselschade advocaataltijd zal trachten om het onderste uit de kan te halen.

Toch maar procederen?

Als het aankomt op een whiplash letsel, kies je maar beter niet voor een klassieke schaderegelaar. Zo’n klassieke schaderegelaar kan in andere gevallen dan wel soelaas bieden, maar kan anderzijds niet procederen. Laat dat laatste nu net bij een whiplash letsel vaak onontbeerlijk zijn. Verzekeraars zijn immers niet happig om hoge schade-uitkeringen voor te stellen in het geval van een whiplash letsel, dat weten wij uit ervaring. Heb je zo’n voorstel ontvangen? Kom dan eens langs bij een van onze letselschade experts die als geen ander kunnen inschatten of een procedure al dan niet de moeite zal lonen. SAP Advocaten behartigt altijd de belangen van de slachtoffers en zal alleen procederen als dat ook effectief nut heeft. Een tijdige én gepaste vergoeding voor ieder schadegeval, dat staat altijd centraal.   Lees ook: Wat is een whiplash? Wat te doen bij een whiplash? Wat voel je bij een whiplash? Hoe een whiplash vast te stellen? Hoe lang duurt een whiplash? Hoe herstel je van een whiplash? Wanneer is een whiplash chronisch? Letselschade whiplash uitkering Smartengelden berekenen bij whiplash