Wat te doen bij medische fouten?

Wat te doen bij medische fouten?

Zo moet de arts jou voor de behandeling al inlichten over de risico’s. Ook wanneer het misgelopen is, heb je recht op informatie over de medische fout. Maar wat doe je bij zo’n medische fout? Hoe krijg je duidelijkheid? En wat met de schadevergoeding? SAP Letselschade Advocaten zet een en ander op een rijtje.

# 1. Ga het gesprek aan

In eerste instantie is het altijd een aanrader om het gesprek aan te gaan met de arts of met het ziekenhuis. Eventueel kan je dat ook doen volgens de interne structuur. Zo heeft ieder ziekenhuis een klachtenfunctionaris die de klachten zal behandelen. Eis uiteraard in eerste instantie dat een en ander wordt geregistreerd en gemeld. Doen ze dat laatste niet? Maak dan zelf melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Meestal zullen zij het ziekenhuis vragen om onderzoek te verrichten naar de melding.

# 2. De geschilleninstantie

Voor een beperkte medische fout kan een procedure via de geschilleninstantie een oplossing bieden. Het gaat over het algemeen over een snelle procedure (afhandeling binnen zes maanden). Het kan schadevergoedingen toekennen tot 25.000 euro.

# 3. De arts voor het medisch tuchtcollege dagen

Om de fout van de arts aan te tonen kan je de arts voor het medisch tuchtcollege dagen. Zij zullen eventueel overgaan tot sancties. Dat kan bijvoorbeeld gaan van een berisping tot een beroepsverbod. Het grote voordeel is dat hier de schuldvraag eigenlijk al beantwoord wordt door het tuchtcollege.

# 4. Schadevergoeding via de rechter

Tot slot kan je ook gewoon nog de schadevergoeding claimen via de rechter. In principe trek je naar de civiele rechter. In sommige gevallen kan je ook melding maken bij het Openbaar Ministerie die eventueel strafrechtelijk zal vervolgen. Ook tijdens een strafrechtelijke procedure kan je een schadevergoeding vorderen.

Contacteer een letselschade advocaat!

Voorgaande stappen tonen aan dat het wel degelijk mogelijk is om een schadevergoeding te bekomen ten gevolge van een medische fout. Echter gaat het om diverse organen waarbij je natuurlijk ook een en ander zal moeten bewijzen. Ingewikkelde procedures zijn het logisch gevolg. Bij SAP Letselschade Advocaten hebben we een ruime expertise in het claimen van schadevergoedingen bij medische fouten. Eveneens kan onze advocaat medisch tuchtrecht jou bijstaan bij de procedure voor het medisch tuchtcollege. Contacteer ons voor meer informatie.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down