Meldingsplicht medische fouten: snellere klachtenbehandeling

Meldingsplicht medische fouten: snellere klachtenbehandeling

Artsen en zorgverleners zijn ook maar mensen. Waar mensen komen, worden fouten gemaakt. Natuurlijk mag je van een zorgverlener wel de nodige deskundigheid verwachten. Ook de Nederlandse Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) geeft dat aan. Om diezelfde reden rust op een zorgverlener de verplichting om medische fouten te melden. Dat zou het aantal fouten terug moeten dringen. Ook de tuchtrechter haalde eerder al aan dat het melden van medische fouten behoort tot de professionele plicht van iedere hulpverlener.

Meldplicht bij medische fouten

Het Medisch tuchtrecht heeft reeds verschillende malen aangegeven dat het melden van fouten een verplichting is voor de zorgverlener. Het tuchtrecht ziet het niet of niet tijdig melden van incidenten dan ook als een fout. Die fout schuilt in de strijdigheid met het belang van de adequate uitoefening van de gezondheidszorg. Zelfs wanneer er dus geen nadelige gevolgen zijn voor de patiënt, rust er nog steeds een meldplicht op de zorgverlener. Die meldplicht moet toekomstige herhaling dan ook helpen te voorkomen.

Op te nemen in het medisch dossier

Ook de Wkkgz geeft duidelijk aan dat de zorgverlener iedere medische fout aan de patiënt moet melden. Overigens moet de fout ook duidelijk opgenomen worden in het medisch dossier. Via die maatregel wil de wetgever garanderen dat de behandeling van klachten sneller kan verlopen. Zo kan de patiënt terecht bij de klachtenfunctionaris die eventueel kan doorverwijzen naar De Geschillencommissie.

Blijf niet bij de pakken zitten

Heeft de zorgverlener een melding gemaakt van een medische fout? Is er ook sprake van letselschade? Dan kan een procedure via het tuchtcollege interessant zijn om uiteindelijk een schadevergoeding te bekomen. In Nederland zijn er vijf zo’n tuchtcolleges en gelden er bijhorende bevoegdheidsregels. Bij SAP beschikken we over een advocaat medisch tuchtrecht die jouw belangen kan behartigen gedurende de volledige tuchtprocedure en dit tot de uiteindelijke schadevergoeding. Vraag vrijblijvend een intake gesprek om de mogelijkheden te bespreken.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down