Schadevergoeding na medische fouten

Schadevergoeding na medische fouten

Misschien ook wel op smartengeld! In de praktijk blijkt er echter een lange weg te gaan tussen het ontdekken van de medische fout en het verkrijgen van de effectieve schadevergoeding. Vaak zal het geduld op de proef gesteld worden. SAP Letselschade Advocaten voorziet jou alvast van de nodige informatie om niet onkundig aan het letselschadetraject te starten.

De verschillende soorten medische fouten

Bij medische fouten hoeft het eigenlijk lang niet alleen te gaan om echte fouten of blunders. Soms zijn die fouten ook veel minder ingrijpend dan we op het eerste gezicht zouden denken. Hieronder vind je dan ook enkele voorbeelden van hoe zo’n medische fouten er in de praktijk uit kunnen zien:
  • Het stellen van een verkeerde diagnose;
  • Het niet (of te laat) stellen van een diagnose;
  • Het verrichten van foutieve handelingen tijdens de operatie;
  • Het niet doorverwijzen van de patiënt naar een specialist of een geschikt ziekenhuis;
  • Het onvoldoende verstrekken van informatie met betrekking tot de gevolgen en/of de risico’s van een bepaalde ingreep;
  • Het voorschrijven van foutieve medicatie.

Advies van medisch specialist

In de praktijk is het lang niet altijd eenvoudig om na te gaan of het al dan niet gaat om een medische fout. Zeker indien de (huis)arts niet zelf een melding maakt van de calamiteit. Bij SAP Letselschade Advocaten werken we daarom samen met medische specialisten die het dossier volledig kunnen nagaan en zo als geen ander kunnen beoordelen of de arts al dan niet handelde als een ‘normale en zorgvuldige arts’. Uiteraard speelt onze letselschade advocaat ook hier een belangrijke rol.

Belang van bewijs bij medische calamiteit

Ook hier ligt de bewijslast steeds bij het slachtoffer. Jij zal dus moeten bewijzen dat de arts een medische calamiteitbegaan heeft. Die bewijslast is niet eenvoudig waardoor we andermaal op het belang wijzen van een second opinion en een gedegen onderzoek bij een medisch specialist. Bovendien raden we aan om voor iedere klacht tijdens het verdere verloop meteen bij de arts langs te gaan en deze bijkomende vaststellingen te laten doen. Zie er steeds op na dat alles, inclusief mentale problemen, grondig in het medisch dossier wordt opgenomen. Bewaar tot slot ook alle factuurtjes, bewijsstukken en mails die de kosten ten gevolge van de medische fout kunnen bewijzen.

Laat je bijstaan gedurende deze moeilijke periode

Medische fouten zijn een garantie voor een moeilijk letselschadetraject. Ook wij weten dat als geen ander. Onze advocaat medisch tuchtrecht weet echter als geen ander welke weg af te leggen is tot het bekomen van een schadevergoeding. Neem bij een vermoeden van een medische fout daarom contact met ons op via 033 461 30 48.