Wat doet een letselschade expert?

Wat doet een letselschade expert?

Wanneer een persoon slachtoffer wordt van een ongeval, kan het slachtoffer letsel oplopen. Dit letsel kan lichamelijk van aard zijn, zoals een hersenschudding, een gebroken been of een hernia. Er kan echter ook psychisch letsel optreden, zoals bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis. Dit letsel kan vervolgens tot schade leiden. Een slachtoffer dat medische behandelingen nodig heeft, zal bijvoorbeeld te maken krijgen met ziekenhuiskosten. Indien het slachtoffer (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktraakt, zal hij of zij met inkomensverlies kampen. Er kan echter ook sprake zijn van immateriële schade, zoals pijn en verdriet. Aangezien de schade is veroorzaakt door het opgelopen letsel, wordt dit ‘letselschade’ genoemd. Een letselschade expert is gespecialiseerd in het vakgebied van letselschade. Hij of zij bekijkt welke schadeposten in aanmerking komen voor een schadevergoeding en kan een indicatie geven van de hoogte van een eventuele vergoeding.

Letselschade expert versus letselschade advocaat

Om misleiding te voorkomen is het belangrijk om te weten dat de titel ‘letselschade expert’ niet beschermd is. Dit betekent dat iedereen, ook personen zonder enige juridische achtergrond, zich zo zou kunnen noemen. In tegenstelling tot het beroep van letselschade expert, is het beroep van letselschade advocaat wél beschermd. Enkel personen die zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten mogen zich een advocaat noemen. Een letsel advocaat heeft niet alleen een rechtenstudie afgerond, maar ook een algemene beroepsopleiding tot advocaat én een specialisatieopleiding op het gebied van letselschade. Een ander verschil tussen een letselschade advocaat en een expert is dat een advocaat de bevoegdheid heeft om een letselschade zaak aan de rechter voor te leggen. Een expert heeft deze bevoegdheid niet. Ten slotte kunnen klachten over een letselschade advocaat voorgelegd worden aan de Deken van de lokale Orde van Advocaten. Klachten over letselschade experts kunnen slechts worden ingediend bij de civiele rechter.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down