Medische fouten door een huisarts: lang niet ongewoon

Medische fouten door een huisarts: lang niet ongewoon

Wanneer we denken aan medische fouten of blunders, denken we meteen aan het chirurgisch team. Toch zijn ook huisartsen lang niet vrij van medische fouten. Ook in verschillende rapporten komt dat uitgebreid aan bod.

Medische fouten door huisartsen

In een studie uitgevoerd aan de Universiteit van Groningen had men uitbundig aandacht voor medische fouten bij huisartsen. Via anonieme interviews werden zij uitgenodigd om over hun foutverleden te spreken. De resultaten van dat onderzoek toonden aan dat medische fouten heel veelzijdig kunnen zijn. Slechts één van de elf geïnterviewde huisartsen kon geen enkele medische fout benoemen, terwijl de anderen samen ruim honderd medische fouten konden navertellen. Ook de gevolgen van die fouten liepen sterk uiteen. Zo was er bijvoorbeeld sprake van een arts die Insidon (een geneesmiddel voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornissen) had voorgeschreven in plaats van Incidal (de voorloper van mebhydroline, een geneesmiddel ter verlichting van hooikoortsverschijnselen). Een kleine verstrooidheid met grote gevolgen. In een ander geval werd een injectie foutief toegediend en had de patiënt enkele uren lang last van een verlamde arm, zonder verdere gevolgen. Tijdens het onderzoek kwamen ook ingrijpendere gevolgen aan bod. Zo was er in totaal zeven maal sprake van een gemiste diagnose met betrekking tot een infarct en veertien maal met betrekking tot carcinomen (kanker). Hier hebben die fouten het verslechteren van de gezondheid en eventueel zelfs een (sneller) overlijden van de patiënt tot gevolg. Het onderzoek toont duidelijk aan dat ook artsen medische blunders begaan (en daar bovendien jaren later nog steeds van wakker liggen).

Verschillende oorzaken voor medische fouten door huisartsen

Mensen kunnen zich vergissen. Dat hoort nu eenmaal bij het menselijk bestaan. Van een huisarts verwachten we echter een veel lagere foutenmarge. Hier staan mogelijks levens op het spel en moeten fouten echt tot het minimale teruggedrongen worden. In de praktijk maken ook huisartsen echter nog te vaak medische blunders. De oorzaken voor die hoge cijfers zijn veelzijdig. In de eerste plaats zouden ongeveer 70% van de Nederlandse huisartsen bij zichzelf symptomen herkennen van een burn-out. Dat is een heel hoog cijfer dat natuurlijk niet bevorderlijk werkt voor de medische praktijk. Vaak zijn huisartsen ook gewoon overwerkt maar blijven ze desondanks doorwerken, anders “laten ze hun patiënten in de steek”. Laat ons toe om die laatste stelling kritisch te weerleggen. We hoeven immers vast niet te zeggen dat lange dagen kloppen de kansen op fouten vergroot? Zo vervallen die huisartsen dan vaker in routinewerk waarbij ze niet langer aandacht hebben voor de diverse details van het ziektebeeld, wat de kans op een foutieve diagnose natuurlijk vergroot. Tot slot moeten we ook aanhalen dat een huisarts zelden een uitgebreid team om zich heeft. Ook die afwezigheid van verschillende opinies werkt niet bevorderlijk voor het stellen van een juiste diagnose.

Wat te doen bij vermoeden van medische fout door een huisarts?

Wanneer je een vermoeden hebt dat de huisarts een medische fout gemaakt heeft, kan je in eerste instantie de huisarts contacteren. Misschien geeft de huisarts in alle eerlijkheid toe dat er iets misgelopen was. Eventueel kan je eerst ook beroep doen op een second opinion. Ook kan je een melding maken bij de IGZ (Inspectie voor de gezondheidszorg). Dat orgaan heeft immers toezichthouden op de kwaliteit en de veiligheid in de zorgsector tot doel. Eventueel zullen zij dan ook een onderzoek starten. Hoe dan ook raden wij steeds aan om beroep te doen op een letselschade advocaat gespecialiseerd in medische fouten, zeker wanneer de impact heel groot is. De letselschade advocaat zal immers als geen ander kunnen beoordelen welke volgende stappen aangewezen zijn. Dat kan variëren van het medisch tuchtrecht tot een procedure voor de civiele rechtbank of zelfs via de strafrechtelijke vervolging. Tijdens een gratis intake gesprek doet de advocaat de verschillende mogelijkheden uit de doeken. Contacteer ons dan ook om een vrijblijvende afspraak in te plannen.