Hoe gaat u om met medische fouten?

Hoe gaat u om met medische fouten?

Iedere dag opnieuw worden in de gezondheidszorg honderden zo niet duizenden handelingen verricht. Verpleegkundigen, artsen, chirurgen en fysiotherapeuten: allemaal dragen ze bij aan het welzijn van hun patiënten. Maar dat ook zij fouten maken, is zo zeker als tweemaal twee vier is. Wanneer het mis gaat, hoeft dat bovendien nog niet automatisch zo te zijn dat u recht hebt op een schadevergoeding: het dient immers te gaan om een medische fout. Dat roept in de praktijk heel wat vragen op die wij graag van een antwoord voorzien.

Wanneer is er sprake van schade?

Om een andere partij aansprakelijk te stellen, moet er in de eerste plaats sprake zijn van schade. Die schade kan zich op verschillende manieren veruitwendigen. We maken hierbij een onderscheid tussen de materiële schade en de immateriële schade. De materiële schade behelst alle vormen van vermogensrechtelijke schade: de kosten die u moet maken en de inkomsten die u moet derven. De immateriële schade behelst dan weer het leed. Hiervoor kan u een smartengeldvergoeding verkrijgen. Hebt u materiële en/of immateriële schade geleden? Dan is dat nog niet voldoende om de arts aansprakelijk te stellen. Zo moet het ook nog gaan om een medische fout.

Wat verstaan we onder een medische fout?

Een hulpverlener is niet aan een resultaatsverbintenis verbonden. Zo moet de hulpverlener u niet garanderen dat alles vlekkeloos zal verlopen of dat u ten gevolge van de behandeling zal genezen. Wel is de hulpverlener verbonden aan een inspanningsverbintenis: van hem mogen we alle redelijke inspanningen verwachten om dat resultaat te bereiken. Hierbij zal zijn gedrag getoetst worden aan dat van een normale zorgvuldige arts in gelijkaardige omstandigheden. Gevallen waarbij het onderscheid meteen duidelijk is, zijn uitzonderlijk. Dat zal bijvoorbeeld wel zo zijn indien een arts het verkeerde been amputeert. Maar als een operatie allesbehalve vlekkeloos verloopt en de schade na de operatie groter is dan voordien: spreken we dan van een medische fout of louter van een complicatie? Dat zal een specialist moeten uitwijzen.

Hoe gaat u om met een vermoeden van medische fout?

In de eerste plaats adviseren we altijd om erover te spreken met de medische hulpverlener. Het behoort tot zijn plicht om voldoende op uw vragen te repliceren. U hebt immers recht op informatie. Misschien erkent de hulpverlener wel dat hij effectief een fout begaan heeft en wil hij zelfs helpen bij het herstellen ervan. Draait het gesprek echter op een sisser uit? Ga dan meteen bij een andere arts langs voor een second opinion. Liefst kiest u voor een specialist en laat u ook alle medische bevindingen nauwgezet in het dossier noteren. Uiteraard adviseren we u om bij een ernstig vermoeden meteen contact op te nemen met een letselschade advocaat die u verder zal doorverwijzen. SAP Letselschade Advocaten beschikt bijvoorbeeld over een ruim netwerk aan medische specialisten die kunnen helpen bij het beantwoorden van de foutvraag.

Wie stelt u aansprakelijk?

Vervolgens zal u de andere partij aansprakelijk moeten stellen. Het is natuurlijk belangrijk om te weten wie u al dan niet aansprakelijk moet stellen. Hier moeten we een onderscheid maken tussen verschillende situaties:
  • Hulpverlener werkt in een instelling: instelling aansprakelijk stellen;
  • Specialist werkt via een praktijk in een instelling: instelling of hulpverlener aansprakelijk stellen;
  • Hulpverlener werkt als zelfstandige maar niet in een instelling: hulpverlener aansprakelijk stellen.
Extra tip: stel de tegenpartij steeds per aangetekende brief aansprakelijk. Houd het bewijsstukje natuurlijk ook goed bij.

Schakel steeds een letselschade advocaat in

Dat is misschien nog wel de belangrijkste tip. Het bepalen van het schadebedrag is immers niet eenvoudig. Bovendien zal de verzekeringsmaatschappij lang niet altijd de schade erkennen. In dat geval zal een advocaat medisch tuchtrecht vaak oplossingen bieden. Bij SAP Letselschade Advocaten hebben we alvast 25 jaar expertise in het behalen van de hoogst haalbare schadevergoedingen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend intake gesprek.