Meest voorkomende medische fouten

Meest voorkomende medische fouten

Bij medische behandelingen hebben patiënten zowel voor als na de behandelingen enkele rechten en plichten, deze werden vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Zo heb je als patiënt onder meer het recht op informatie omtrent de medische behandeling, maar dien je ook zelf de hulpverleners zo goed mogelijk te informeren over jouw klachten. Dit allemaal uiteraard om tot een zo goed mogelijke behandeling te komen. Toch durft het hier nogal eens fout te lopen. Zo zijn er volgens schattingen elk jaar zo’n 40.000 Nederlanders het slachtoffer van een medische fout, waarvan bij zo’n 1700-tal met fatale afloop.

Wat zijn medische fouten?

Bij deze medische fouten kan een waaier aan oorzaken verstaan worden. Dit kan gaan over een foutieve of een te laat gestelde diagnose, verkeerd toegediende medicatie, hygiënische gebreken of andere fouten. De helft van de voorkomende medische fouten of calamiteiten zijn deze van een te late of verkeerde diagnose, een kwart zijn euvels tijdens een operatie en ook foute behandelingen komen voor in het lijstje van de meest voorkomende medische fouten. Dit alles volgens een onderzoek van de consumentenbond. Bij deze fouten kan je een zorgverlener of instelling aansprakelijk stellen voor de geleden (en toekomstige) schade. Dit kan overigens ook bij andere (niet medisch gerelateerde) zaken, zoals een schending van de informatieplicht of het beroepsgeheim. Maar ook bij administratieve- en dossierfouten kan een behandelende arts aansprakelijk worden gesteld.

Vermoeden van een medische fout

Bij het vermoeden van een medische fout of calamiteit dient het ziekenhuis de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) binnen de drie dagen te contacteren. Hierna wordt het incident onderzocht en stelt een onderzoekscommissie vast of er al dan niet effectief sprake is van een medische fout. Ook dien je als patiënt te worden ingelicht over de begane medische fouten. In de praktijk zien we echter dat zorgverleners niet steeds geneigd zijn zich hieraan te houden. Een fout maken blijft bovendien menselijk, dus is er telkens een kans dat de behandelende arts niet eens weet dat hij een fout maakte. Het is dus van belang om zelf goed geïnformeerd te blijven, steeds alle documenten bij te houden en eventueel om advies vragen aan een derde partij. Zeker bij twijfel wordt dit ten stelligste aangeraden.

Schakel hulp in

Wanneer er effectief een fout gemaakt werd, kan de schade hoog oplopen. Een schadevergoeding dringt zich dan ook op. Ook hier durft het schoentje al eens te knellen. Aarzel zeker niet om met jouw hulpverlener te praten en indien nodig verder advies in te winnen. Ook wanneer je vermoedt dat er iets is misgelopen, kan het zeker geen kwaad om advies te vragen. Een zogezegde complicatie zou na nader onderzoek wel eens een medische fout kunnen blijken. Raken jullie er niet uit? Kom dan vrijblijvend langs voor een gratis intake gesprek. Ook wij kunnen jou doorverwijzen naar medische experts en, indien noodzakelijk, kiezen voor een tuchtprocedure. Het bekomen van een eerlijke schadevergoeding staat hoe dan ook steeds centraal.