Oorzaken medische fouten: een multicausaal overzicht

Oorzaken medische fouten: een multicausaal overzicht

Dat gaf ook een recent onderzoek van NIVEL aan. De oorzaken moeten dan ook gezocht worden in allerhande gebieden, zonder dat zij altijd structurele problemen moeten behelzen. Vaak blijkt er echter wel een link met dat laatste aanwezig te zijn.

Afspraken niet nakomen

In het onderzoek van NIVEL staat te lezen dat verpleegkundigen en artsen lang niet altijd hun afspraken nakomen. Zo ‘vergeten’ ze wel eens dubbelchecks uit te voeren of nemen ze het niet zo nauw met de verschillende protocollen. Een en ander zou echter te wijten zijn aan de hoge werkdruk waarbij lang niet altijd tijd is om alle afspraken tot in de kleinste details op te volgen. Het onderzoek noemt het zelfs ‘menselijk’ dat er in dergelijke omstandigheden fouten gemaakt worden. Natuurlijk hoeft de patiënt daar niet voor op te draaien. Vooraleer nieuwe procedures ingevoerd worden, zal men dan ook aandacht moeten hebben voor het effectief in de praktijk omzetten van bestaande protocollen.

Gebreken in de ziekenhuisorganisatie

De invoering van het VMS veiligheidsprogramma toonde aan dat het aanpakken van de ziekenhuisorganisatie het aantal medische fouten kan terugdringen. Ziekenhuizen werken dan ook te vaak op routine, waarbij overdracht van dossiers en informatie lang niet altijd even vlot verloopt. In combinatie met de aangehaalde werkdruk kan dat al eens resulteren in een medische fout. Ziekenhuizen zouden daarom moeten investeren in een betere multidisciplinaire samenwerking en in een proactieve veiligheidscultuur.

Foute communicatie en misverstanden

Bij een onderzoek van de NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) bleek dat ook een gebrekkige communicatie met patiënten een belangrijke oorzaak is van medische fouten. Zo zouden zorgkundigen nog te weinig rekening houden met de inbreng van patiënten, zouden ze hun signalen te vaak negeren of te weinig het gesprek met hen aangaan. “Hadden ze maar naar mij geluisterd”, is bij slachtoffers een veelgehoord judicium.

Recht op een schadevergoeding

Dergelijke wantoestanden kunnen in de praktijk heel wat letselschade aanrichten. Jaarlijks sterven er dan ook heel wat Nederlanders ten gevolge van medische fouten. In vele gevallen hebben zij of hun nabestaanden dan ook recht op een schadevergoeding. SAP Letselschade Advocaten staat hen dan ook graag bij. Via ons netwerk van medische adviseurs kunnen wij razendsnel nagaan of er een mogelijkheid bestaat om een schadevergoeding te claimen. Uiteraard voorzien wij jou van de nodige informatie.