Hoe lang duurt een whiplash?

Hoe lang duurt een whiplash?

Net zoals de symptomen van een whiplash sterk kunnen verschillen, geldt dat ook voor de duur ervan. Sommige symptomen verdwijnen bovendien ook sneller dan anderen. Hoe lang een whiplash duurt is met andere woorden afhankelijk van geval tot geval, waarbij voornamelijk verwezen dient te worden naar een gespecialiseerde arts. Toch kunnen wij enkele cijfers meegeven, gebaseerd op statistieken en aanhorige gegevens.

Het merendeel van de klachten verdwijnt snel

Het goede nieuws is: het merendeel van de klachten neemt snel af. Meer zelfs: ruim 50 % van de patiënten zou na enkele dagen al van zijn klachten af zijn. Het moet wel gezegd worden dat een ruime groep nooit helemaal beseft dat ze met een whiplash te maken hebben en het houden op “een stijve nek”.

De eerste drie weken zijn cruciaal

Ongeveer 30 tot 35 % van de patiënten heeft nog klachten na verloop van drie weken. Die periode wordt vaak ook als cruciaal aanzien, aangezien het bepalend is voor het verdere herstelverloop. Indien na een periode van drie weken nog steeds klachten aanwezig zijn, dan kan worden aangenomen dat het herstel voor deze specifieke klachten traag zal verlopen en deze ook nadien nog enige tijd verder zullen blijven aanhouden. Dat merken we ook indien we kijken naar het verdere herstelverloop. Hoe lang duurt een whiplash? Net zoals de symptomen van een whiplash sterk kunnen verschillen, geldt dat ook voor de duur ervan. Lees hier meer informatie betreffende de duur van een whiplash

Nadien: traag herstelproces

Dat de eerste drie weken cruciaal zijn, dat valt ook op indien we het verdere herstelverloop bestuderen. Na ongeveer drie weken heeft ruim 30 tot 35 % van de patiënten nog steeds klachten. Na drie maanden is dat afgenomen tot ongeveer 15 tot 20 %.  Een erg trage daling die aantoont dat het herstelproces allesbehalve snel en eenvoudig verloopt.

Chronische whiplash

Een aanzienlijk deel van de patiënten heeft na meer dan zes maanden nog steeds klachten (15 %). Bij dergelijke langdurige whiplash klachtenspreken we van chronische (pijn)klachten. Over het algemeen spreekt men van chronische whiplash na drie tot zes maanden.

Herstelproces beïnvloedt de schadevergoeding

De duur van het herstelproces zal de exacte schadevergoeding beïnvloeden. Zo zal een langer herstelproces steeds in een hogere smartengeldvergoeding resulteren. Logisch, aangezien er ook langer pijn en ongemakken te bespeuren vallen. Bovendien zal het ook langer duren vooraleer de medische toestand geconsolideerd is, waardoor de schade zich verder blijft ophopen. De interesten zullen zich opstapelen en waarschijnlijk zal er ook een grotere nood optreden naar het verkrijgen van voorschotten op de uiteindelijke schadevergoeding. Het belang van een geschikte schadeclaim en de nodige bijstand door een gespecialiseerde letselschade advocaat , mag dan ook niet verwaarloost worden.   Lees ook: Wat is een whiplash? Wat te doen bij een whiplash? Wat voel je bij een whiplash? Hoe een whiplash vast te stellen? Hoe herstel je van een whiplash? Wanneer is een whiplash chronisch? Vergoeding bij letselschade door whiplash Letselschade whiplash uitkering Smartengelden berekenen bij whiplash