Letselschade na kop-staartbotsing: welke klachten kunt u hebben?

Letselschade na kop-staartbotsing: welke klachten kunt u hebben?

Bij een kop-staartbotsing blijft u gespaard van een frontale impact. Toch hoeft dat niet te betekenen dat u geen letselschade oploopt. Welke klachten u kan hebben na een kop-staartbotsing? Onderstaand overzicht schept duidelijkheid.

Nek- en hoofdpijn

Nek- en hoofdpijn zijn geen ongewone gevolgen na een achterwaartse aanrijding. Het lichaam dient immers een grote voorwaartse beweging te ondergaan. Het merendeel van het lichaam geniet van bescherming door de gordel. Het hoofd is en blijft echter een ongeleid projectiel en zal een heftige slingerbeweging doormaken. Die slingerbeweging kan die pijn verklaren. Vaak zal de nekpijn snel na het ongeval verdwijnen. Andere keren is het een voorbode voor een (chronisch) whiplash letsel. Andere klachten die overigens op een whiplash letsel kunnen wijzen: vermoeidheid, concentratieproblemen, stijfheid in de nek, stemmingsproblemen en cognitieve problemen.

Niet-aangeboren hersenletsel

We beschreven reeds de gevolgen van de impact voor het hoofd. Indien het hoofd tijdens de slingerbeweging ook ergens tegenaan botst, kan er sprake zijn van een trauma of hersenletsel. In zijn meest onschuldige variant gaat het dan om een lichte hersenschudding. Hoofdpijn, cognitieve problemen en verwarring zijn vaak logische gevolgen. Bij een zware hersenschudding kunnen die klachten langdurig aanhouden en zijn ze meestal ook een stuk ernstiger. Hier zal u ook klachten als evenwichtsstoornissen, overgevoeligheid, vermoeidheid, slapeloosheid en angst terugvinden. In zijn meest ernstige vormen zal het gaan om een traumatisch hersenletsel, al dan niet samengaande met een schedelletsel. Het kan een (gedeeltelijke) verlamming en incontinentie tot gevolg hebben. Vaak gaat dat samen met vermoeidheidsproblemen, apraxie (problemen bij het uitvoeren van alledaagse handelingen), agnosie (het niet meer herkennen van personen, geuren en/of geluiden) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid).

Fracturen

Ten gevolge van het verkeersongevalkunnen er eveneens fracturen optreden. Heel vaak gaat het om fracturen in de omgeving van de handen. Vaak is dat ten gevolge van een reflexbeweging. Indien geen gordel gedragen wordt of indien de zetel niet goed is afgesteld, zijn echter ook de knieën lang niet altijd veilig.

Veel klachten mogelijk

Naast bovenstaande aangehaalde klachten zijn er uiteraard nog heel wat andere klachten mogelijk. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de concrete omstandigheden. Zo zijn de klachten bij lagere snelheden vaak beperkt tot nek- en hoofdpijn en het daarbij horende risico op een whiplash letsel. Gaat het om een botsing aan een hoge snelheid, bijvoorbeeld in het geval van een wagen die op de snelweg achterin een file inrijdt, dan hoeven we vast niet te zeggen dat de gevolgen veel ingrijpender kunnen zijn. Amputaties, een dwarslaesie of zelfs de dood zijn zeker niet ongewoon.