Letselschade na een auto-ongeluk

Letselschade na een auto-ongeluk

Als u betrokken bent geraakt bij een auto-ongeluk, is er een kans dat u hierbij letselschade heeft opgelopen. Er is sprake van letselschade als u bijvoorbeeld pijnklachten of verwondingen heeft  en u hierdoor extra kosten moet maken of inkomsten misloopt. Natuurlijk wil u dat uw schade wordt vergoed door de hiervoor aansprakelijke partij. Hieronder leest u wie aansprakelijk is voor schade die door een verkeersongeval is ontstaan en hoe u uw schade vergoed krijgt.

Wie is aansprakelijk voor de schade die door een verkeersongeval is ontstaan?

Als u in botsing bent gekomen met een andere gemotoriseerde verkeersdeelnemer, is degene die een verkeersovertreding heeft begaan en dus schuld heeft aan het ongeval, hiervoor aansprakelijk. Dit is bijvoorbeeld degene die geen voorrang heeft verleend, door rood is gereden of een bijzondere manoeuvre heeft verricht (bijvoorbeeld achteruit rijden).

Bij een kop-staart botsing is de bestuurder van de achterste auto in veruit de meeste gevallen aansprakelijk. Lees hier meer over de aansprakelijkheid bij een kop-staart botsing.

Als u zelf een verkeersfout heeft begaan, is er een kans dat (een deel van) uw schade voor uzelf blijft en dat u daarnaast (een deel van) de schade van de andere partij moet vergoeden. Als u beiden een fout heeft gemaakt bent u beiden aansprakelijk voor de aanrijding en wordt er gekeken in hoeverre de gemaakte fouten aan het ongeval hebben bijgedragen.

Bent u als fietser aangereden door een automobilist? Lees daar hier meer over.

Fietsongeval door auto zonder verlichting

Vul altijd direct na het ongeval het schade-aanrijdingsformulier in

Het schade-aanrijdingsformulier is een belangrijke vorm van bewijs in uw letselschadezaak. Het is daarom verstandig dit formulier meteen na de aanrijding in te vullen. Als u het formulier eenmaal heeft ondertekend kan dit later niet teruggedraaid worden. Onderteken het formulier daarom alleen als u het helemaal eens bent met de toedracht die de tegenpartij heeft aangekruist en laat u nooit onder druk zetten om het formulier toch te tekenen als u het niet met de inhoud eens bent. 

Verzamel bewijs

Verder is het belangrijk om foto’s te maken van de gevolgen van de aanrijding. Fotografeer niet alleen uw eigen schade maar ook de eventuele schade van de tegenpartij, de nummerborden, de situatie na het ongeval en alle andere zaken waarvan u denkt dat het van belang kan zijn in uw letselschadezaak. Als u hier niet toe in staat bent kunt u dit ook aan eventuele omstanders vragen. Noteer ook de gegevens van de getuigen als die er zijn. Zij kunnen uw zaak versterken door objectief te verklaren wat er is gebeurd.

Stuur een aansprakelijkstelling

Als uw tegenpartij schuldig is aan het ongeval kunt u zowel de automobilist zelf als zijn verzekeraar hiervoor aansprakelijk stellen. U stelt uw wederpartij aansprakelijk door een aangetekende brief te sturen waarin u uw claim bij hem neerlegt. Benoem in de brief dat het om een aansprakelijkstelling gaat en onderbouw goed dat en waarom u van mening bent dat uw tegenpartij schuld heeft aan het ongeval.

Vermeld in de brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • De gegevens van de betrokkenen
  • Datum en toedracht van het ongeval
  • Een zo volledig mogelijke omschrijving van de schade
  • Uw handtekening

Schakel een letselschade advocaat in

Het claimen van letselschade is over het algemeen een lastig en langdurig proces. Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid is het erg belangrijk dat er goed onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van het ongeval. Daarnaast kunnen de kosten waarvoor u een vergoeding kunt claimen hoog oplopen en kan het zeer complex zijn uw letselschade te berekenen en te onderbouwen. Wij raden u daarom aan een erkende letselschade advocaat in te schakelen. Met de deskundige hulp van een letselschade advocaat weet u zeker dat al uw (financiële) belangen op een correcte wijze worden behartigd, terwijl u zich volledig kan richten op uw herstel.