Wat te doen na een aanrijding op de snelweg?

Wat te doen na een aanrijding op de snelweg?

De laatste jaren is er sprake van een fikse toename van het aantal aanrijdingen op de snelweg. Volgens de ANWB is dit te wijten aan het feit dat het steeds drukker wordt op de weg. Daarnaast zijn veel ongelukken het gevolg van onveilig gedrag van weggebruikers: bestuurders geven niet op tijd hun richting aan of proberen op het laatste moment in te voegen. Omdat u het gedrag van andere verkeersdeelnemers niet kunt beïnvloeden, is het helaas niet altijd mogelijk om een ongeval te voorkomen. Het is daarom belangrijk om te weten wat u moet doen als u betrokken bent geraakt bij een aanrijding op de snelweg.

 

Zorg voor een veilige situatie

Breng als eerste uzelf en de andere betrokkenen in veiligheid. Het is zaak om zo snel mogelijk van de snelweg te gaan en uzelf en de betrokkenen te verplaatsen naar de berm. Verplaats een gewonde niet als dat niet strikt noodzakelijk is.

 

Zorg er ook voor dat de voertuigen veilig staan. Als het verkeer niet wordt geblokkeerd door de voertuigen kunt u deze laten staan. Als dat echter wel zo is moet de auto toch worden verplaatst. Gebruik een gevarendriehoek om ander verkeer te waarschuwen. Maak als dat mogelijk is eerst foto’s van de situatie (met uw mobiele telefoon) en de schade voordat u de voertuigen verplaatst.

 

Als uw auto niet meer kan rijden, bel dan de hulpdienst van uw autoverzekering. Dit telefoonnummer staat op uw groene kaart. Uw autoverzekering zal er dan voor zorgen dat uw auto wordt weggesleept.

 

Schakel de hulpdiensten in

Voordat u de hulpdiensten inschakelt, is het handig om eerst te achterhalen waar u zich precies bevindt. Om uw locatie te bepalen kunt u het beste het dichtstbijzijnde groene hectometerpaaltje raadplegen. Op het hectometerpaaltje staat niet alleen aangegeven op welke snelweg u rijdt maar ook welke richting u oprijdt en ter welke hoogte u zich bevindt. Dit kunt u dan doorgeven aan de hulpdiensten zodat zij u gemakkelijk kunnen vinden.

Bel alleen de politie in de volgende gevallen:
  • Als er iemand gewond is.
  • Als er een buitenlands voertuig bij betrokken is.
  • Als één van de partijen is doorgereden
  • Bij vermoeden van een misdrijf (drankgebruik, rijden zonder rijbewijs of onverzekerd rijden).
  • Als uw wederpartij niet bereid is om een schadeformulier in te vullen.

 

Verzamel bewijs

Maak zoveel mogelijk foto’s van de situatie ter plekke. Maak niet alleen foto’s van de (beschadigde) voertuigen maar maak bijvoorbeeld ook foto’s van uw letsel, de verkeerssituatie ter plekke, eventuele slipsporen, verkeersborden, het hectometerpaaltje zodat u kunt aantonen waar het ongeval zich precies heeft voorgedaan, etc. Noteer daarnaast gegevens van getuigen (naam, adres, telefoonnummer en eventueel kenteken). Doe dit zo snel mogelijk zodat de getuigen hun weg weer kunnen vervolgen.

Vul altijd het schadeformulier in.

Als er sprake is van alleen blikschade kunt u samen met de andere partij naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats of tankstation rijden om hier samen het schadeformulier in te vullen. Als dat niet mogelijk is kunt u het schadeformulier invullen terwijl u op een vellige plek op de huldiensten wacht. Zorg ervoor dat u de voorkant zo volledig mogelijk invult. Laat dit ook door de tegenpartij doen. Controleer vervolgens alle ingevulde informatie en onderteken het schadeformulier pas als u het volledig met de inhoud eens bent.

 

Bezoek uw huisarts

Het is raadzaam om na een verkeersongeval uw huisarts te bezoeken, ook als u het idee heeft dat uw klachten wel meevallen.  In de eerste plaats is dit belangrijk omdat uw klachten altijd nog kunnen verergeren. Daarnaast is het ook voor het claimen van uw letselschade belangrijk dat u met uw klachten direct een arts heeft bezocht. U moet namelijk kunnen bewijzen dat uw klachten een gevolg zijn van het ongeval. De huisarts kan aantonen dat u direct na het ongeval lichamelijke klachten heeft gehad.

 

Schakel een letselschade advocaat in

Het claimen van letselschade is over het algemeen een lastig en langdurig proces. Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid is het erg belangrijk dat er goed onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van het ongeval. Daarnaast kunnen de kosten waarvoor u een vergoeding kunt claimen hoog oplopen en kan het zeer complex zijn uw letselschade te berekenen en te onderbouwen. Wij raden u daarom aan een erkende letselschade advocaat in te schakelen. Met de deskundige hulp van een letselschade advocaat weet u zeker dat al uw (financiële) belangen op een correcte wijze worden behartigd, terwijl u zich volledig kan richten op uw herstel.