Op de fiets of als voetganger aangereden door een scooter, wat nu?

Op de fiets of als voetganger aangereden door een scooter, wat nu?

Als u als fietser of voetganger bent aangereden door een scooter en hierbij letselschade heeft opgelopen, heeft u bijna altijd recht op vergoeding van deze schade. Zelfs als u een verkeersfout heeft gemaakt, is de scooterrijder bijna altijd verplicht om minstens 50% van uw schade te vergoeden. Voetgangers en fietsers worden namelijk gezien als kwetsbare verkeersdeelnemers en worden hierdoor door de wet extra beschermd. 

Wat te doen direct na de aanrijding

Het belangrijkste is dat u na de aanrijding eerst uzelf en eventuele anderen in veiligheid brengt. Wanneer u dat heeft gedaan is het zaak om ter plaatse zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Vraag de scooterrijder naar zijn naam, telefoonnummer en adres en controleer deze indien mogelijk aan de hand van zijn rijbewijs of ander ID-bewijs. Als er getuigen van het ongeval zijn, is het verstandig om ook de namen en contactgegevens van hen te noteren. Zij kunnen uw zaak versterken door objectief te verklaren wat er is gebeurd. Tot slot doet u er goed aan om direct foto’s te maken van uw schade, uw verwondingen en de situatie van het ongeval. Als u hier niet toe in staat bent kunt u dit ook aan eventuele omstanders vragen.

Wie is aansprakelijk bij een aanrijding tussen een scooter en voetganger of fietser?

Zoals gezegd worden voetgangers en fietsers in de wet extra beschermd omdat zij als kwetsbare verkeersdeelnemers worden gezien. Dit is geregeld in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Op grond van dit wetsartikel is de eigenaar van een gemotoriseerd voertuig (in dit geval de scooter) altijd voor minimaal 50% aansprakelijk wanneer een aanrijding met een zwakke verkeersdeelnemer heeft plaatsgevonden. Als u bent aangereden en u niets te verwijten valt omdat u zich aan alle verkeersregels heeft gehouden, is de scooterrijder vanzelfsprekend voor 100% aansprakelijk voor uw schade. Maar ook als u onoplettend bent geweest en/of meerdere verkeersovertredingen heeft begaan en de aanrijding hier een gevolg van was, is de scooterrijder dus in veruit de meeste gevallen verplicht om ministens 50% van uw schade te vergoeden.

Op deze hoofdregel bestaat één uitzondering: als sprake is van overmacht aan de kant van de bestuurder van de scooter is hij niet aansprakelijk voor de letselschade van de voetganger of fietser. Van overmacht is alleen sprake als de voetganger of fietser opzettelijk of met aangrenzende roekeloosheid verkeersfouten heeft begaan. Dit wordt echter alleen maar in zeer uitzonderlijke gevallen aangenomen. 

Kinderen jonger dan 14 jaar aangereden door een scooter

Als de voetganger of fietser die is aangereden door de scooter jonger is dan 14 jaar, zal de bestuurder van de scooter bijna altijd 100% van de schade dienen te vergoeden. Voor kinderen gelden namelijk andere regels omdat zij nog geen goed ontwikkeld verkeersinzicht hebben en zich daardoor soms onvoorspelbaar kunnen gedragen. Dus ook in het geval waarin het kind ernstige verkeersfouten heeft gemaakt en de scooterrijder geen enkel verwijt valt te maken, is de scooterrijder volledig aansprakelijk. Dit is alleen anders als de bestuurder kan bewijzen dat het kind het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Dit is echter zeer lastig te bewijzen en wordt bijna nooit door de rechter aangenomen.

Schakel kosteloos een letselschade advocaat in

 Als u als voetganger of op de fiets bent aangereden door een scooter heeft u dus in veruit de meeste gevallen recht op vergoeding van (een deel van uw) schade. Met de deskundige hulp van een letselschade advocaat weet u zeker dat al uw (financiële) belangen op een correcte wijze worden behartigd, terwijl u zich volledig kan richten op uw herstel. In de wet is vastgelegd dat de aansprakelijke partij verplicht is om de redelijke kosten van rechtsbijstand te vergoeden. In de meeste gevallen zijn er voor u als slachtoffer dus geen kosten verbonden aan het inschakelen van een letselschade advocaat. 

Reactie plaatsen