Wat te doen na een aanrijding

Wat te doen na een aanrijding

Als u een verkeersongeval heeft gehad, komt er veel op u af. U bent waarschijnlijk geschrokken en weet niet meteen wat u moet doen. In deze blog leest u hoe u schade die u heef opgelopen in het verkeer kunt claimen bij uw tegenpartij.

Vul altijd het schade-aanrijdingsformulier in

Het is verstandig om meteen na de aanrijding het schade-aanrijdingsformulier in te vullen. Dit is namelijk een belangrijke stap naar een snelle en efficiënte schaderegeling. Het schade-aanrijdingsformulier is een belangrijke vorm van bewijsmateriaal in uw letselschadezaak. Het formulier bevat namelijk belangrijke gegevens en de handtekening van de tegenpartij en informatie over de toedracht van het ongeval. Ook worden de gegevens van eventuele getuigen vastgelegd. Vul daarom de voorkant van het formulier volledig in en controleer ook of de tegenpartij alle punten heeft ingevuld. Onderteken het formulier alleen als u het helemaal eens bent met de toedracht die de tegenpartij heeft aangekruist. U bent niet verplicht om het formulier te ondertekenen. Laat u daarom nooit onder druk zetten om toch te tekenen als u het niet met de inhoud eens bent, dit kan later namelijk niet meer worden teruggedraaid.

Houd alles goed bij

Verder is het van belang dat u na de aanrijding alles goed bijhoudt. U kunt het beste meteen noteren wat er precies is gebeurd. Belangrijke punten waar u op kunt letten zijn:

  • De omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden
  • Uw klachten na de aanrijding
  • Eventuele bezoeken aan het ziekenhuis of de huisarts direct na het ongeval

Verder is het raadzaam om foto’s te maken van de gevolgen van de aanrijding. Fotografeer uw eigen schade, de schade van de tegenpartij, de situatie na het ongeluk, de nummerborden en alle andere zaken waarvan u denkt dat het van belang kan zijn in uw letselschadezaak. 

Stel uw tegenpartij aansprakelijk

Als uw tegenpartij schuldig is aan het ongeval kan de verzekeraar van uw tegenpartij op grond van de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM) direct worden aangesproken en hoeft u niet eerst de automobilist zelf aansprakelijk te stellen. U stelt uw wederpartij aansprakelijk door een aangetekende brief te sturen waarin u de volgende gegevens vermeldt:

  • De gegevens van de betrokkenen
  • Datum en toedracht van het ongeval
  • Een zo volledig mogelijke omschrijving van de schade
  • Uw handtekening

Let er verder op dat u in uw brief formeel benoemt dat het om een aansprakelijkstelling gaat. Omschrijf in uw brief heel duidelijk wat er is gebeurd en onderbouw dit met bewijs (foto’s, schadeformulier, getuigenverklaringen, etc.). Vermeld ook waarom u van mening bent dat uw tegenpartij schuld heeft aan het ongeval. 

Houd al uw schade bij

Tot slot is het belangrijk dat u vanaf dag één al uw schade bijhoudt. Schrijf alles op waarvan u denkt dat het schade is als gevolg van het ongeval. De kosten waarvoor u een vergoeding kunt claimen kunnen hoog oplopen. Denk bijvoorbeeld ook aan uw toekomstige kosten, zoals verlies aan inkomsten en hulp in en rondom het huis. Ook kunt u uw immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, claimen bij uw tegenpartij. 

Naast al deze kosten heeft u recht op wettelijke rente over het totale bedrag aan letselschade. Als u uw schadevergoeding bijvoorbeeld pas een jaar na het ongeval ontvangt, wordt wettelijke rente over deze periode berekend.

Schakel een letselschade advocaat in

Het claimen van letselschade is over het algemeen een lastig en langdurig proces. Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid is het erg belangrijk dat er goed onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van het ongeval. Daarnaast kunnen de kosten waarvoor u een vergoeding kunt claimen hoog oplopen en kan het zeer complex zijn uw letselschade te berekenen en te onderbouwen. Wij raden u daarom aan een erkende letselschade advocaat in te schakelen. Met de deskundige hulp van een letselschade advocaat weet u zeker dat al uw (financiële) belangen op een correcte wijze worden behartigd, terwijl u zich volledig kan richten op uw herstel.