Wanneer een zorgverlener niet zorgvuldig te werk is gegaan, kunnen wij u namelijk helpen om een klacht in te dienen bij het medisch tuchtcollege. Het medisch tuchtcollege beoordeelt aan de hand van het medisch tuchtrecht of de hulpverlener de geldende gedragsregels heeft overtreden. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen over:

  • een verkeerde of te late diagnose;
  • onvoldoende informatie verstrekken over uw behandeling, de gevolgen van die behandeling en eventuele alternatieven;
  • een chirurgische fout;
  • voorschrijven of verstrekken van de verkeerde medicijnen;
  • schenden van het beroepsgeheim;
  • ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere hulpverlener;
  • seksuele intimidatie;
  • weigeren deel te nemen aan een waarnemingsregeling;
  • onjuist optreden in de media, bijvoorbeeld het onnodig veroorzaken van onrust onder burgers over de verspreiding van een mogelijke epidemie.

Als uw klacht door het tuchtcollege gegrond wordt verklaard, kan het college de zorgverlener een maatregel opleggen. Er wordt in een tuchtrechtzaak geen schadevergoeding aan het slachtoffer toegekend. Daarvoor dient een civiele procedure te worden gestart waarbij de uitspraak van het tuchtcollege een belangrijke rol kan spelen voor de civiele aansprakelijkheid van de zorgverlener.

SAP kan u zowel bijstaan in de procedure bij het medisch tuchtcollege en bij het centraal medisch tuchtcollege als in de civiele procedure.