Een stappenplan voor letselschade

Een stappenplan voor letselschade

Letselschade kan verschillende oorzaken hebben, er kan een verkeersongeval geweest zijn, een bedrijfsongeval of een ander ongeval. Ook kun je op verschillende manieren last hebben van de gevolgen. Ontstaat de schade ten gevolge van een onrechtmatige daad van een derde? Dan kan het de moeite lonen om die derde daarvoor aansprakelijk te stellen. Hoe je dat doet? Hieronder staat een vereenvoudigd overzicht met hoe je in tien stappen een schadevergoeding kunt krijgen.

# 1. Verzamel bewijsmateriaal

Indien je later een andere partij aansprakelijk wil stellen voor de geleden en de toekomstige schade, moet je dat natuurlijk kunnen bewijzen. Het moment na het ongeval is vaak cruciaal. Denk bijvoorbeeld aan het invullen van een schadeformulier, het laten opmaken van een politierapport, het nemen van foto’s en het aanspreken van getuigen.

# 2. Bezoek steeds een arts

Meteen na het ongeval bezoek je een arts. Dat is zowel belangrijk voor jouw persoonlijke gezondheid als voor het medisch dossier. Dus ook wanneer je niet meteen klachten hebt, is een bezoek aan de arts onontbeerlijk. Stel je maar eens voor dat je na enkele dagen ineens nekklachten krijgt en last blijkt te hebben van een whiplash letsel: hoe toon je dan met zekerheid aan dat het in causaal verband staat met het schadegeval? Hetzelfde geldt overigens wanneer andere gevolgen pas na verloop van tijd optreden: laat een arts steeds de nodige vaststellingen doen.

# 3. Ga na of je de schadezaak zelf kan afhandelen

Wanneer je schade hebt geleden, moet je die verhalen bij de tegenpartij. In sommige gevallen kan je de schadeclaim zeker zelf afhandelen. Wanneer het bijvoorbeeld enkel gaat om materiële schade aan de wagen zullen er vaak weinig problemen ontstaan. Bij grote schade of indien het een moeilijke bewijslast betreft, zoek je beter rechtshulp. Een letselschade advocaat is meestal de beste optie. Onthoud overigens dat de aansprakelijke partij die juridische schade dient te vergoeden. Je zit met andere woorden wel goed.

# 4. Stel de andere partij aansprakelijk

Nog voor je een schadevergoeding kan bekomen, moet je natuurlijk de andere partij aansprakelijk stellen. Ook voor de verjaring is dat niet onbelangrijk. Die partij heeft dan verschillende mogelijkheden. Zo kan hij de aansprakelijkheid al dan niet (deels) erkennen. Soms zal er een discussie ontstaan omtrent het percentage eigen schuld. Komen jullie niet tot een bevredigende oplossing? Laat de zaak dan ook niet al te lang talmen. In zo’n geval kan een deelgeschilprocedure wonderen verrichten.

# 5. Vraag een voorschot

Na de erkenning van de aansprakelijkheid kan het nog een hele poos duren vooraleer je ook effectief een schadevergoeding ontvangt. In de tussentijd stapelen de verschillende schadeposten zich gewoon verder op. Vraag daarom steeds een voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding. Zo kan je de kosten op korte termijn alvast dekken.

# 6. Bepaal de medische eindtoestand

Wij raden steeds aan om nog niet tot een schadevaststellingsovereenkomst over te gaan tot de zogenaamde medische eindtoestand bereikt werd. Enkel dan weet je concreet welke schade je geleden hebt en welke beperkingen de rest van jouw leven aanwezig zullen blijven.

# 7. Begroot de schade

Deze fase is misschien nog wel de moeilijkste in dit rijtje. Aan een schadevergoeding gaan immers heel wat schadeposten vooraf. Het kan gaan om kleine kosten, bijvoorbeeld die voor het printen van enkele documenten, tot grote kosten die zelfs het inkomstenverlies moeten dekken. Vooral in dat laatste geval wordt het als snel ingewikkeld en doe je maar beter beroep op een rekenkundige. Ook bij SAP Letselschade Advocaten beschikken we om diezelfde reden over interne rekenkundigen. Sommige schadeposten zal je overigens voldoende aannemelijk moeten maken. Ook hier zal je daarom misschien wel beroep moeten doen op deskundigen.

# 8. Onderhandel met de tegenpartij

De tegenpartij zal niet automatisch akkoord gaan met de opgestelde schadeclaim. Vaak kunnen ook zij dan verschillende argumenten aanhalen. Zo zouden ze bijvoorbeeld kunnen zeggen dat je die misgelopen carrièremogelijkheden toch een beetje overschat of dat je de schadebeperkingsplicht overtrad door met de taxi naar het ziekenhuis te trekken. Een degelijke voorbereiding zal cruciaal zijn om het pleit te beslechten. Raken jullie het over één schadepost echt niet eens? Dan kan ook hier een deelgeschilprocedure aangewezen zijn.

# 9. Leg de overeenkomst voor

Verkoos je om de letselschadeprocedure volledig zelf af te werken? Onderteken dan niet zomaar. Leg het voorstel toch nog maar even voor aan een advocaat. Op die manier voorkom je dat sommige cruciale bepalingen over het hoofd worden gezien. Dacht je bijvoorbeeld al na over de fiscale implicaties van de schadevergoeding? Ook hier is het belangrijk om een en ander op te nemen in de schadevaststellingsovereenkomst.

# 10. Ondertekenen en ontvangen

Kan een overeenkomst gevonden worden? Dan kan je uiteraard overgaan tot de ondertekening ervan. En nu maar wachten tot de tegenpartij tot betaling overgaat. Doe hij/zij dat niet? Dan start opnieuw een nieuwe procedure…

Het is goed om te weten dat dit stappenplan een beknopt overzicht geeft van hoe de verwerking van een dossier kan verlopen. Ieder dossier is anders en dat de stappen in de praktijk sterk kunnen verschillen. Overigens kunnen soms verschillende partijen, verzekeraars en belangenbehartigers in de procedure betrokken worden. Vaak is zo'n situatie erg lastig. Het is moeilijk voor iemand die het voor het eerst tegenkom om het alleen tot het beste einde te brengen. Je kunt daarom vaak beter contact opnemen met een advocaat. Bij SAP Letselschade Advocaten staan we alvast voor jou klaar. Je kunt altijd gratis en vrijblijvend contact opnemen.