Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval of ongeluk?

Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval of ongeluk?

Er zijn verschillende situaties waarin je te maken kunt krijgen met letselschade na een ongeval. Zo kun je het slachtoffer zijn van een verkeersongeval of een medische fout. Wanneer het ongeval op de werkvloer plaatsvindt, dan wordt dit een bedrijfsongeval genoemd. Een bedrijfsongeval kan verschillende soorten letsel als gevolg hebben, zoals bijvoorbeeld gebroken botten, whiplash klachten of depressieve gedachtes of een depressie. Deze soorten letsel kunnen op hun beurt dan ook een hoop schade veroorzaken. Bij deze schade valt bijvoorbeeld te denken aan inkomensverlies, medische kosten of kosten voor hulp in de huishouding. Daarnaast kan het letsel leiden tot pijn en ongemak. Dit is letselschade. En als het ongeval dan plaatsgevonden heeft in de werksfeer is er dus sprake van letselschade na een bedrijfsongeval. In verschillende gevallen kun je een schadevergoeding bij een bedrijfsongeval claimen.

Het algemene idee is dat iemand die geen schuld heeft aan een ongeval en wel slachtoffer is, niet met de financiële schade en andere problemen opgescheept wordt. Zo heb je als slachtoffer tijd en energie om je volledig op je herstel te kunnen focussen. Degene die schuldig is vergoedt in het ideale geval alle onkosten en zorgt voor de schadevergoeding bij letsel. Hier heb je ook recht op. Het slachtoffer stelt in dat geval een claim op met alle gemaakte onkosten en gemiste inkomsten. Voordat het slachtoffer dit bedrag van de veroorzaker terug kan krijgen, moet de veroorzaker eerst aansprakelijk gesteld worden. De aansprakelijke tegenpartij van het slachtoffer is volgens de wet verplicht om alle kosten die gemaakt zijn als gevolg van het letsel te vergoeden.

Een letselschade advocaat van SAP kan hierbij helpen. Om na een bedrijfsongeval schadevergoeding te kunnen ontvangen van de werkgever, moet de werkgever eerst de aansprakelijkheid erkennen of moet hij door een rechter aansprakelijk gehouden worden. Het kan dat de veroorzaker de aansprakelijkheid maar gedeeltelijk erkend of maar gedeeltelijk aansprakelijk gesteld wordt. In dat geval zal de schadevergoeding na het bedrijfsongeval ook niet het volledige schadebedrag omvatten. De aansprakelijkheid en wat iemand moet betalen aan schadevergoeding zijn altijd procentueel in balans.

Letselschade na bedrijfsongeval

Als je op of tijdens het werk slachtoffer wordt van een ongeval spreken we van een bedrijfsongeval. In principe is een werkgever altijd aansprakelijk bij een bedrijfsongeval. Dit kan anders zijn wanneer de werkgever aan kan tonen dat de werknemer (het slachtoffer) bewust roekeloos gehandeld heeft.  Als dit niet aan de orde is heb je recht op een schadevergoeding na een bedrijfsongeval.  In de meeste gevallen is er geen sprake van bewust roekeloos handelen. Dit recht op schadevergoeding bij letselschade is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het staat in artikel 6:107 lid 1. Iets is niet alleen een bedrijfsongeval wanneer je op kantoor of op de zaak bent. Ook wanneer je voor je werk ergens anders aan het werk bent en je wordt het slachtoffer van een ongeval is dit een bedrijfsongeval. Een voorbeeld hiervan is een schilder die tijdens een klus bij een klant van een ladder af valt of een huisarts die onderweg is naar een huisbezoek en in een verkeersongeluk terecht komt. Ongevallen tijdens reistijd onder werktijd voor de werkzaamheden van de werkgever vallen dus ook onder bedrijfsongevallen. Goed om te weten is dat woon-werk verkeer en carpoolen onderweg naar het werk hier niet onder vallen. Als je op zo’n moment het slachtoffer wordt van een ongeval is het geen bedrijfsongeval. Er zijn voor deze situaties uiteraard ook uitzonderingen.

Na het bedrijfsongeval: schadevergoeding

Voordat je bij een bedrijfsongeval schadevergoeding na letsel kunt krijgen, geldt hetzelfde als bij alle andere schadevergoedingen: er moet er eerst iemand aansprakelijk zijn. In het geval van een bedrijfsongeluk zal die aansprakelijkheid bij de werkgever liggen. Deze werkgever zal eerst zijn aansprakelijkheid moeten erkennen voordat je schadevergoeding na een bedrijfsongeval kunt krijgen. Soms maken slachtoffers zich zorgen over de relatie met de werkgever als zij gebruik willen maken van hun recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval. De meeste werkgevers zijn erg goed verzekerd tegen dit soort dingen en zullen de uit te keren schadevergoeding na het bedrijfsongeval vergoed krijgen. Dit kan u rust geven bij het melden van een bedrijfsongeval en het aankaarten van alle letselschade na een bedrijfsongeval.

Dit melden kunt u doen door een aangetekende brief te sturen naar de werkgever. Hierin kan een letselschade advocaat van SAP u helpen. De kosten die u eventueel moet voorschieten voor het inhuren van een letselschade advocaat kunt u ook optellen bij de schadevergoeding die u na het bedrijfsongeval gaat verhalen.  

Hoeveel schadevergoeding na letsel

Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval je krijgt is vooraf lastig te zeggen. Voor het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding bij letsel dat opgelopen is onder werktijd, kan het heel handig zijn als de werknemer een duidelijk overzicht heeft van de gemaakte kosten. Letselschade na een bedrijfsongeval bestaat niet enkel uit bijvoorbeeld ziekenhuiskosten en inkomensverlies. Ook parkeerkosten bij de fysiotherapeut of kleding die kapotgegaan is bij het bedrijfsongeval tellen mee in de schadevergoeding. Zelfs de extra printerkosten wanneer er veel formulieren ingevuld en opgestuurd moeten worden kunnen meegenomen worden in de optelsom van schadevergoeding na letselschade. In het kort gaat het om alle kosten die gemaakt zijn naar aanleiding van het bedrijfsongeval, het gaat hierbij om directe en indirecte kosten. Hierdoor komt de vergoeding bij letselschade vaak hoger uit dan in eerste instantie door de slachtoffers gedacht wordt. Een letselschade advocaat kan u helpen bij het creëren van overzicht. Zowel overzicht voor uzelf over wat er te gebeuren staat als een overzicht van alle letselschade na het bedrijfsongeval.

Daarnaast is de hoogte van de schadevergoeding afhankelijk van de mate van aansprakelijkheid van de tegenpartij. Wanneer de tegenpartij volledig aansprakelijk is, zal de schadevergoeding hoger uitpakken dan wanneer er sprake is van een gedeelde aansprakelijkheid. Wanneer de tegenpartij bijvoorbeeld maar voor 50% aansprakelijk is, zul je de helft van de kosten van al de schade uitbetaald krijgen. In ieder geval moet er eerst iemand, een partij of organisatie (zoals bijvoorbeeld de werkgever) aansprakelijk gesteld worden.

Materiële letselschade bedrijfsongeval

Een onderdeel van de vergoeding letselschade na een bedrijfsongeval komt van de materiële schade. Onder materiële schade vallen kosten die je maakt door het bedrijfsongeval, maar die je anders niet gemaakt zou hebben. Het zijn de meer tastbare kosten die je maakt en mee kunt nemen in de schadevergoeding letselschade. Bij deze schadeposten die u als schadevergoeding na letsel kunt claimen valt te denken aan:

 1. Kosten voor medische hulp. Dit zijn kosten waarvan het overduidelijk is dat ze niet gemaakt zouden zijn wanneer het ongeval niet plaats gevonden had.
 2. Kosten voor andere hulpverleners zoals fysiotherapeuten.
 3. Kosten voor hulp van specialisten zoals timmermannen of tuinmannen, omdat je na het ongeval deze dingen zelf niet meer kunt. Er is een grote kans dat je voor het ongeval zelf de tuin onderhield. Het kan zijn dat je dat na het ongeluk tijdelijk, of helemaal, niet meer kunt. De kosten voor een tuinman zijn dus ook kosten die veroorzaakt zijn door het ongeval. Deze uitleg is ook toe te passen op kosten voor bijvoorbeeld een glazenwasser, autowasstraat of huishoudelijke hulp.
 4. Kosten voor eigendommen die bij het bedrijfsongeval kapot zijn gegaan, zoals bijvoorbeeld een bril of kleding. Deze spullen zouden zonder ongeval niet op dat moment kapot gegaan of gebroken zijn. Daarom zijn ook de kosten voor het vervangen van deze spullen veroorzaakt door het ongeval en heb je recht op een vergoeding voor deze gemaakte kosten.
 5. Het eigen risico van de zorgverzekering valt ook onder de schadevergoeding na een bedrijfsongeval. Het zou namelijk heel goed kunnen dat je zonder dit ongeval niet door het eigen risico gegaan zou zijn. Dan had je de kosten niet hoeven betalen. Het eigen risico is vaak wel een discussiepunt tussen het slachtoffer en de (verzekering van de) tegenpartij. De (verzekering van de) tegenpartij geeft namelijk vaak als argument dat je niet in de toekomst kunt kijken en het heel goed mogelijk is dat je later in het jaar alsnog door het eigen risico van de verzekering heen gaat. Het is als slachtoffer heel fijn om een letselschade advocaat te hebben die dit soort discussies voor je kan voeren. De reden hiervoor is dat je zelf zeer waarschijnlijk geen ervaring hebt in het voeren van dit soort discussies en onderhandelingen, terwijl de tegenpartij die ervaring wel heeft. Hierdoor is het voor jou heel lastig onderhandelen. Een advocaat van SAP is hier juist ook heel ervaren in en kan dit voor jou doen met het best mogelijke resultaat.
 6. Kosten voor het inhuren van een letselschade advocaat die na het bedrijfsongeval de schadevergoeding claim voor jou op orde kan brengen
 7. Verlies van inkomen. Dit lijkt een heel logisch en voor de hand liggend aspect van gemiste, en daardoor te claimen, kosten. Toch is het belangrijk om hier extra aandacht aan te besteden. Je kunt namelijk niet alleen de gemiste inkomsten van een baan in loondienst in de schadeclaim opnemen. Je hebt ook recht op de inkomsten die je mist als zzp’er of inkomsten van andere nevendiensten.
 8. Parkeerkosten bij het ziekenhuis of andere locaties waar je anders niet had hoeven zijn.

Dit zijn niet alle materiële kosten die je na een bedrijfsongeval als schadevergoeding op kunt brengen. Zo valt er bijvoorbeeld ook te denken aan extra studiekosten omdat je vertraging met je studie opgelopen hebt en kosten van een sportschool abonnement waar je niks meer mee kunt, maar waar je wel nog een aantal maanden aan vastzit. Iedere extra uitgave die je doet vallen onder de schadevergoeding na het bedrijfsongeval, het maakt niet uit hoe groot of klein deze uitgave is. Het is bij het op een rijtje zetten van deze uitgaven goed om in het achterhoofd te houden dat jij, als slachtoffer van een ongeval, er niet financieel op achteruit hoort te gaan.

Vergoeding letselschade bij verlies van inkomen

Het verlies van inkomen is een subcategorie onder de materiële schade. Verlies van inkomen is een post die je op kunt lopen na een ongeval of bij letsel. Als je slachtoffer bent van een ongeval betekent dit niet direct dat je al je inkomen verliest. Je verliest alleen al je inkomen als je helemaal niet meer kunt werken. Het kan ook zo zijn dat je door het ongeval en het letsel wat je opgelopen hebt nog wel kunt werken. Misschien kun je alleen wel minder werken dan voor het ongeluk. Ook dan mis je inkomsten. Wanneer je nog maar vijf uur per dag kunt werken verdien je immers minder dan wanneer je acht uur per dag kunt werken. Bij de schadevergoeding na letselschade kun je dan ook de verminderde inkomsten rekenen.

Schadevergoeding letselschade voor immateriële zaken

Naast de concretere gemaakte kosten en gemiste inkomsten, zijn er ook kosten die gemaakt worden die veel minder tastbaar zijn. Dit is schadevergoeding letselschade bij immateriële schade. Dit is voor mensen vaak wat lastiger te begrijpen. Het is daardoor ook moeilijker om je voor te stellen wat voor kosten je in een schadeclaim kunt verwerken op het gebied van immateriële schade. Immateriële schade is de schade die op geestelijk en emotioneel vlak is ontstaan door en na het ongeval. Je hebt te lijden onder het ongeval op een andere manier dan financieel. Hoewel geld deze emotionele schade meestal niet op kan lossen, geeft het wel een blijk van waardering en een soort begrip. Als er een financiële schadevergoeding is na letsel dat emotioneel en geestelijk is, wordt dat smartengeld genoemd. Je zou smartengeld kunnen zien als een vergoeding voor de vermindering in het plezier in het leven die je ervaart. Deze vermindering in het plezier in je leven kan veroorzaakt worden door verschillende dingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 1. Je voelt je (heel erg) verdrietig omdat je uiterlijk veranderd is. Dit kan het geval zijn door bijvoorbeeld littekens, maar ook door geamputeerde ledematen. Dit kan je ook onzeker maken.
 2. Je bent sinds het ongeval angstig voor bepaalde acties of dingen. Zo kan het zijn dat je niet meer in de buurt van een vrachtwagen durft te komen, bang bent om honden tegen te komen of liever niet meer op ladders staat. Deze dingen hebben invloed op hoe je je leven leeft.
 3. Pijn. Dit kan pijn zijn die je hebt overgehouden aan het bedrijfsongeval waar je schadevergoeding voor wilt zelf, maar het kan ook te maken hebben met de gevolgen. Een voorbeeld van pijn door de gevolgen van een bedrijfsongeluk is pijn die je hebt na een operatie. Zowel direct als op langere termijn kun je pijnklachten hebben na een operatie, deze tellen allemaal mee.
 4. Je kunt veel verdriet ervaren als je bepaalde hobby’s niet meer uit zult kunnen voeren. Zo kan het zijn dat je door de klachten die je na het ongeluk hebt, niet meer kunt voetballen. Of dat het herstel aan je handen ervoor gezorgd heeft dat het niet meer mogelijk is om (langere tijd achter elkaar) piano te spelen of dat het gebruik van een rolstoel het onmogelijk maakt je droomreis te gaan maken.
 5. Naast angstig kun je ook depressieve gevoelens ontwikkelen. Dit zijn gevoelens die het melden waard zijn bij de inventarisatie van de onderdelen van de schadeclaim.

Aan immateriële schade is lastiger een prijskaartje te hangen dan aan materiële schade, er zijn immers geen bonnetjes die laten zien hoe hoog het schadebedrag ligt en hoeveel je dus als vergoeding na de letselschade zou kunnen claimen.
 De hoogte van de immateriële schadevergoeding bij letsel wordt meestal bepaald aan de hand van eerdere gelijksoortige zaken en cases. Hierbij wordt gezocht naar zaken waarbij het letsel en de ernst van het ongeval of bedrijfsongeval vergelijkbaar zijn. Wanneer slachtoffers het bedrag van de vergoeding voor immateriële en psychische schade horen, zijn ze vaak teleurgesteld. De schadevergoeding bij letselschade bij immateriële schade ligt in Nederland een stuk lager dan in andere landen en hierdoor ook een stuk lager dan slachtoffers soms in de media horen.

Schadevergoeding bij letsel: Indirect verlies van inkomen

Bij verlies van inkomen wordt meestal in eerste instantie gedacht aan het daadwerkelijke bedrag op de loonstrook. Als dit bedrag lager is dan dat het voor het ongeval was, heb je aan inkomen verloren. Toch zijn er ook gevolgen die minder direct zijn. Bij het claimen van schadevergoeding na een bedrijfsongeval zijn mensen soms wat minder op gefocust op indirecte dingen, omdat ze zich een beetje schuldig voelen tegenover de werkgever. Dit is nergens voor nodig. De werkgever is over het algemeen erg goed verzekerd tegen bedrijfsongevallen. Geef dus ook voldoende aandacht aan indirect verlies van inkomen. Hierbij kun je denken aan dingen als het niet krijgen van een bonus omdat je je targets niet meer kunt halen. Wanneer je in de horeca werkt kan het ook gaan om minder fooi, omdat je minder uren maakt dan je anders gemaakt zou hebben.

Eerste stappen om schadevergoeding bij letsel te claimen

Schadevergoeding heb je niet direct op je rekening staan. Om een schadevergoeding na een bedrijfsongeval of ander ongeval (zoals een verkeersongeval of letsel bij sport en spel te kunnen claimen, moet je zelf een aantal stappen ondernemen. De eerste, en misschien ook wel de belangrijkste stap, is het verzamelen van bewijsmateriaal. Het is natuurlijk niet noodzakelijk dat je dit helemaal alleen doet. Als je slachtoffer bent van een ongeval is dat namelijk misschien niet mogelijk. In dat geval kan iemand anders, bijvoorbeeld een getuige of voorbijganger, dit bewijsmateriaal verzamelen. Bij het verzamelen van bewijsmateriaal kun je denken aan het maken van foto’s van de situatie, close-ups van belangrijke onderdelen van de situatie dat het ongeval veroorzaakt heeft en het opschrijven van de contactgegevens van alle omstanders en getuigen en natuurlijk de tegenpartij. De getuigen kunnen later verklaren wat er gebeurd is. Hoe meer mensen hetzelfde verhaal vertellen, hoe makkelijker een verzekeraar of zelfs een rechtbank aanneemt dat wat gezegd wordt daadwerkelijk hetgeen is wat er gebeurd is.

Daarnaast is het heel belangrijk om zo snel mogelijk een arts te bezoeken. Als je direct na een bedrijfs- of ander ongeval een arts bezoekt, kan er een oorzaak en gevolg (causaal) verband gelegd worden tussen de verwondingen die je hebt en het ongeval dat heeft plaatsgevonden. Dit geeft aan dat het ongeval inderdaad de verwondingen of het letsel veroorzaakt heeft.

Vergoeding letselschade: de ziektekosten

Na een ongeval zullen de meeste gemaakte ziektekosten door de zorgverzekeraar vergoed worden. Toch blijven er meestal nog (ziekte) kosten over. Deze kosten komen in aanmerking voor schadevergoeding na een bedrijfsongeval of ander ongeval. Het gaat bijvoorbeeld om kosten die niet onder de verzekering vallen. Zo kan het heel goed zijn dat je na een verkeersongeval veel meer sessies bij de fysiotherapeut nodig hebt dan je ooit gedacht had nodig te hebben. De sessies heb je wel nodig, maar zitten niet in je pakket van de zorgverzekering. Deze kosten moet je normaal gesproken dan ook zelf betalen. Bij een ongeval hoeft dat niet. Dan kun je deze kosten verhalen op de aansprakelijke partij. Hetzelfde geldt voor dingen als hulpmiddelen. Het kan zijn dat deze hulpmiddelen eenmalig vergoed worden door de zorgverzekeraar. Maar misschien heb je ze wel vaker nodig. Of moeten ze na een bepaalde tijd vervangen worden. Het kan zijn dat je in de eerste periode altijd een verband om je arm moet hebben. De dingen die je nodig hebt om dit verband zelf te leggen (bijvoorbeeld de verbandrol, watten en krammetjes of pleisters) moet je zelf kopen. Deze worden niet vergoed. Als slachtoffer van een ongeval is het nooit de bedoeling dat jij met de kosten blijft zitten. Ook dit zijn kosten die je kunt rekenen onder de schadevergoeding na letsel door een ongeval. De grootste, misschien wel duidelijkste kostenpost die niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt, is het eigen risico. Bij iedere zorgverzekering zit een eigen risico. Dit is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen, voordat de verzekeringsmaatschappij begint met het uitbetalen van de gemaakte ziektekosten. Het is heel goed mogelijk dat jij het eigen risico nooit bereikt had zonder het ongeval. Dan had je deze honderden euro’s dus niet uit hoeven geven. Nu moet dat wel. Deze kosten zijn dus ook veroorzaakt door het ongeval en door de aansprakelijke partij.

Schadevergoeding letselschade: aanpassingen aan de woning

Je hoopt natuurlijk dat het niet nodig is. Maar het kan zo zijn dat het letsel wat je opgelopen hebt zo ernstig is, dat je niet meer in je huis kunt blijven wonen. Althans, niet als je huis helemaal hetzelfde blijft als dat het is. Misschien dat je er met wat aanpassingen wel kunt blijven. Als je letselschade hebt door een bedrijfsongeval, verkeersongeval, ongeval met een dier of een ander ongeval, verandert er een hoop in je leven in korte tijd. Een verhuizing wil je daar niet bij hebben. Zeker niet als het ongeval de oorzaak van de verhuizing is. Gelukkig zijn er veel aanpassingen aan woningen mogelijk. Zo kun je waarschijnlijk alsnog gewoon in je eigen omgeving blijven wonen. Dit kunnen grote en kleine aanpassingen zijn. Heb je erg veel en blijvend last van je rug of benen? Misschien heb je dan wel een traplift nodig. Dat is een flinke uitgave. Het kan ook zo zijn dat je een beugel in de badkamer moet monteren, omdat je makkelijker je evenwicht verliest dan voor het ongeval. Deze dingen zijn vrij duidelijk aanpassingen aan je woning. Er zijn ook dingen die wel onder ‘aanpassingen aan de woning’ vallen, maar die je daar zelf in eerste instantie misschien niet onder zou plaatsen. Zit je veel meer thuis dan eerder? Dan is er een goede kans dat je in de winter vaker de verwarming aan hebt staan. En in de zomer misschien vaker de airco of de ventilator. Deze dingen kosten allemaal energie. Gas en elektriciteit zijn niet gratis. Dit kan dus ook onder de schadevergoeding vallen die je kunt claimen. Zoals bij alle gemaakte kosten die je wilt claimen, is ook hier administratie heel belangrijk. Bewaar alle bonnetjes en zorg dat je goed kunt aantonen dat je deze kosten niet maakte voor het ongeval plaatsvond.

Schadevergoeding voor gemaakte reiskosten

In de eerste periode na een ongeval maak je veel reiskosten. Vaak zijn dit veel meer kosten en langere afstanden dan waar je in eerste instantie aan denkt. Je moet naar medische specialisten voor consulten en controles, naar de fysiotherapeut voor trainingen en het revalideren, naar het ziekenhuis om nieuwe röntgenfoto’s te laten maken, op en neer naar de apotheek om medicatie op te halen en misschien naar andere specialisten zoals een psycholoog, een ergotherapeut of een revalidatiearts. Daarnaast heb je opeens meer reiskosten voor ritjes die je eerder op een andere manier maakte. Deed je altijd op de fiets boodschappen? Misschien kan dat nu niet meer door het letsel wat je hebt opgelopen. Heb je letsel na een bedrijfsongeval? Dan moet je bijna altijd naar de arbo arts. De arbo arts is hetzelfde als een bedrijfsarts. Deze medisch specialist helpt jou vanuit jouw werkgever met je herstel en kijkt samen met jou naar opties. Dit zijn opties als: is het mogelijk om je huidige werk te blijven doen op dezelfde manier als voor het ongeval? Als dit niet het geval is, zoekt de bedrijfsarts uit wat er nodig is om dit werk wel te kunnen blijven doen of wat eventueel andere mogelijkheden zijn. Overigens moet je ook naar een bedrijfsarts als het ongeval niet onder werktijd heeft plaatsgevonden, maar je wel in loondienst werkt.

Extra kosten door afzeggingen in de vergoeding na letselschade

Na een ongeval kijk je vaak eerst naar de directe toekomst. Toch zullen er na een (ernstig) ongeval ook dingen zijn die op de lange termijn niet meer mogelijk zijn. Dit kunnen dingen zijn waar je vooraf voor een bepaalde tijd voor betaald hebt. Het gaat dan om dingen als een abonnement voor de sportschool waar je geen gebruik meer van kunt maken. Of het abonnement van een andere sportvereniging. Deze kosten kun je niet altijd annuleren. Hierdoor zijn het kosten die je maakt, maar waar je niks meer voor terug kunt krijgen. Net als gemaakte kosten die je anders niet gemaakt had, zijn dit kosten die mogelijk vallen onder schadevergoeding na letsel.  Ook andere al gemaakte kosten kunnen gemaakt zijn voor iets waar je nu niets meer mee kunt. Misschien heb je al wel een vakantie of reis geboekt. Een wandelvakantie is ontzettend leuk. Maar als je door het letsel wat je hebt opgelopen bij een (bedrijfs) ongeval geen lange stukken meer kunt lopen, kun je niet op die vakantie gaan. Hetzelfde geldt voor een standplaats van een stacaravan of een seizoensplek op een camping. De bedragen die hierbij horen moet je vaak vooraf betalen. Als je ze niet vooraf hoeft te betalen, dan moet je wel altijd ondertekenen hoe lang je van plan bent ze te huren. Als je er niet meer naartoe kunt, is het natuurlijk zonde dat je de kosten moet blijven betalen. Onder de schadevergoeding van een bedrijfsongeval (en natuurlijk ook andere ongevallen) vallen deze kosten ook. Het niet op vakantie kunnen is leed wat veroorzaakt door het ongeval en de aansprakelijke partij.

Letselschade bij nog af te sluiten contracten

Er zijn heel veel verschillende soorten letsel. Iedere vorm van letsel heeft een andere heftigheid en andere gevolgen. Wanneer er sprake is van ernstig letsel, kan dit letsel invloed hebben op contracten die je in de toekomst nog af wil gaan sluiten. Misschien kun je nu je letsel hebt minder werken dan dat je deed voordat je letsel had. Dit betekent vaak ook dat je minder gaat verdienen. Je hebt dus minder vermogen, minder spaargeld op de bank en minder inkomsten. Als er minder geld binnen komt, heeft dit bijvoorbeeld invloed op het aanvragen van een hypotheek. Je kunt met minder inkomsten een minder hoge hypotheek krijgen dan wanneer je hogere inkomsten hebt. Dit kan een grote invloed hebben op de plannen voor de toekomst die je misschien al had. Wanneer je door letsel een handicap hebt, kan dit invloed hebben op je verzekering. Als je over wilt stappen van zorgverzekering kan het zo zijn dat je in een hogere verzekeringsklasse uitkomt. Dit heeft tot gevolg dat je een hogere premie zult moeten gaan betalen. Dit is een hogere premie dan je betaalde voordat je het letsel had. Ook op de lange termijn ga je er dan financieel op achteruit. Een schadevergoeding na letsel is dus ook in dit aspect op zijn plaats.

Als je eigen schuld hebt, hoe zit het dan met schadevergoeding bij een bedrijfsongeval?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk voor ieder soort ongeval hetzelfde. Een ongeval is natuurlijk niet altijd de schuld van een ander. Ook wanneer jij het slachtoffer bent, kan het nog steeds door jezelf komen. Of je hebt samen met iemand anders schuld. Het gebeurt niet vaak dat jij alleen honderd procent verantwoordelijk bent voor een ongeval. Als je gedeeltelijk verantwoordelijk bent, en daardoor gedeeltelijk aansprakelijk, dan komt een gedeelte van de schadevergoeding ook voor jouw rekening. Stel, je wordt voor dertig procent aansprakelijk gesteld. Dan zul je ook dertig procent van de kosten voor de schade zelf moeten betalen. Je krijgt dan de overige zeventig procent alsnog wel vergoed.

Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval kun je krijgen?

Ieder bedrijfsongeval is anders dan alle andere. Hierdoor moet iedere zaak ook individueel bekeken worden. Daarna kan pas gezegd worden hoeveel schadevergoeding je in jouw geval kunt claimen. Een letselschade advocaat van SAP letselschade advocaten kan je hier erg bij helpen. Zij staan heel veel slachtoffers bij en doen veel aan bijscholing. Zo weten zij altijd wat de meest recente ontwikkelingen zijn. Hoewel het bedrag van de schadevergoeding dus bij iedereen anders is, zijn er grove cijfers waar je rekening mee kunt houden. Omdat het inschattingen zijn is het op geen enkele manier gezegd dat dit ook bedragen zijn die je daadwerkelijk zult krijgen.

De hoogte van de vergoeding van het letselschade bedrag wordt bepaald door de aard en de ernst van het letsel dat je hebt opgelopen. Het gaat hierbij niet om de materiële en directe kosten. Deze materiële kosten zijn uiteraard afhankelijk van de kosten die je gemaakt hebt. Het gaat in dit geval om immateriële schade door het letsel wat je opgelopen hebt. Deze immateriële schade is opgedeeld in verschillende groepen:

 1. Uitzonderlijk zwaar letsel. Bij uitzonderlijk zwaar letsel wordt letsel bedoeld dat je erg zwaar beperkt. Het kan gaan om een totale dwarslaesie, letsel waardoor communiceren niet langer mogelijk is, ernstige verlammingen waardoor je bepaalde delen van je lichaam niet meer kunt gebruiken of uiterst zware brandwonden. Wanneer er sprake is van uitzonderlijk zwaar letsel kan de hoogte van de schadevergoeding bij letselschade oplopen tot 250.000 euro.
 2. Zeer zwaar letsel. Waar het bij uitzonderlijk zwaar letsel bijvoorbeeld kan gaan om een complete dwarslaesie, geldt een hoge dwarslaesie als zeer zwaar letsel. Andere voorbeelden van zeer zwaar letsel zijn ernstige brandwonden, blind worden aan beide ogen, ernstige geestelijke stoornissen ontwikkelen of functieverlies in je ledematen. Als je zeer zwaar letsel oploopt ligt de schadevergoeding vaak grofweg tussen de 43.000 euro en 75.000 euro.
 3. Zwaar letsel. Bij zwaar letsel maak je vaak aanspraak op een vergoeding voor letselschade van 21.000 euro tot 43.000 euro. Er is dan sprake van bijvoorbeeld verlies van reuk of smaak, bewusteloos zijn voor een langere tijd, in een coma raken, geestelijk niet meer stabiel zijn of een verandering in je karakter ondergaan.
 4. Ernstig letsel. Vormen van letsel die onder ernstig letsel geschaard worden zijn onder andere een schedelbasisfractuur, eenzijdige doofheid (doof zijn aan één van de twee oren), ernstig inwendig letsel, een beenverkorting of een ernstige verbrijzelingsfractuur. Omdat deze vormen van letsel gezien worden als minder ernstig dan vormen van zwaar letsel, ligt het bedrag van de schadevergoeding ook wat lager. Bij ernstig letsel kun je meestal grofweg uitgaan van bedragen tussen de negenduizend euro en twintigduizend euro.
 5. Matig letsel. Matig letsel is, zoals de naam als zegt, minder ernstig dan ernstig letsel. Hoewel het voor jou als slachtoffer als zeer zwaar letsel kan voelen, zal de schadevergoeding toch lager liggen dan bij vormen van letselschade die gezien worden als ernstig of zwaar letsel. Bij matig letsel kun je meestal uitgaan van een schadevergoeding van grofweg tussen de vijfendertighonderd euro en negenduizend euro. Met matig letsel worden dingen bedoeld als: whiplash, amputatie van je vinger, gescheurde kniebanden, gecompliceerde botbreuken en ontsierende littekens door vleeswonden.
 6. Licht letsel. Onder lichtletsel wordt letsel als ontsierende littekens gerekend. Maar ook beschadigingen aan het gebit, inwendig letsel, eenvoudige breuken en geringe blijvende zicht vermindering vallen onder licht letsel. De schadevergoeding bij letselschade die als licht wordt gezien kun je denken aan tweeduizend tot vijfendertighonderd euro.
 7. Gering letsel. Tot slot kan er sprake zijn van gering letsel. Ook hier geldt dat de naam die eraan gegeven wordt niets af doet van hoe het voor het slachtoffer voelt. Toch zal de schadevergoeding die je eventueel kunt krijgen bij gering letsel lager zijn dan de andere vormen van letselschade. Je kunt denken aan een bedrag van tot tweeduizend euro. Bij gering letsel kun je denken aan letsel als een lichte hersenschudding, schaafwonden, vleeswonden, kneuzingen en botbreuken. Wanneer je helemaal zult herstellen zal de schadevergoeding die je kunt ontvangen niet hoger uitvallen dan vijftienhonderd euro.

Hulp bij het verkrijgen van schadevergoeding na een bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval zijn mensen nog wel eens bang om hun werkgever of collega’s te kwetsen door een schadevergoeding te claimen. Dit is in de eerste plaats nergens voor nodig omdat het iets is waar je recht op hebt. Daarbij zijn bijna alle werkgevers heel goed verzekerd en zal hun verzekering de gemaakte kosten vergoeden. Deze angst kan ervoor zorgen dat je je inhoudt met de kosten die je wilt claimen. Een letselschade advocaat kan helpen met alles op een rijtje zetten. Hij of zij kan inzichtelijk en begrijpelijk maken waar je recht op hebt. Ook weet een letselschade advocaat hoe je de verschillende stappen van het proces aan moet pakken. Door de ruime ervaring die letselschade advocaten van SAP letselschade advocaten hebben, kunnen zij jou perfect bij staan in situaties als deze. Je kunt vrijblijvend en gratis contact opnemen met SAP advocaten. Dit kan zowel via het contactformulier, via de telefoon als via whatsapp. Hierna zal een van de advocaten contact met je opnemen. Jullie kijken dan samen naar de mogelijkheden.

Ook bij andere soorten letselschade kun je bij SAP letselschade advocaten terecht. Vertel vrijblijvend je verhaal en een advocaat neemt contact met je op.