Ongeval door gladheid tijdens werktijd

Ongeval door gladheid tijdens werktijd

Gladheid kan verschillende oorzaken hebben. Vriestemperaturen en waterdampen vormen bijvoorbeeld een eerste gevaarlijke combinatie. Toch kunnen ook heel wat producten of ondergronden een hogere gladheid veroorzaken. Indien de gladheid uiteindelijk ook in een pijnlijke tuimeling resulteert, kunnen de gevolgen dramatisch zijn. Botbreuken zijn bijvoorbeeld geen uitzondering, maar wanneer de rug of het hoofd een ernstige impact te verwerken krijgt, kan de schade ettelijke malen groter zijn.

Werkgever moet maatregelen treffen

Op de werkgever rust een wel heel ruime zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van zijn medewerkers. Zo moet een werkgever niet alleen zijn machines beveiligen maar ook ingrijpen bij gladheid. Het ijsvrij houden van het werkterrein of het strooien zijn daar enkele voorbeelden van. Bij gladheid door kuisproducten moeten waarschuwingsborden aangebracht worden en dient het reinigingspersoneel beschermende antislipschoenen te dragen. De aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval gaat heel ver. Zelfs indien de medewerker een deel eigen schuld treft, bijvoorbeeld door de beschermende antislipschoenen niet te dragen, kan de werkgever nog steeds integraal aansprakelijk zijn. De werkgever had immers voldoende toezicht moeten uitoefenen en de medewerker voldoende vaak op z’n verplichtingen moeten wijzen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de werkgever alsnog aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen.

Gladheid en verkeersongeval

Lang niet iedere medewerker is voortdurend op het bedrijfsterrein aanwezig. Verkopers moeten nu eenmaal verkopen en installateurs moeten op hun beurt installeren. Ook wanneer de medewerker zich tijdens de werktijd voor het werk verplaatst, blijft de zorgplicht op de werkgever rusten. Controle uitoefenen is nu natuurlijk wel een stuk moeilijker, wel kan de werkgever andere maatregelen treffen. De medewerker uitzonderlijk niet honderd kilometer laten rijden op een bevroren winterse dag is er daar één van. Winterbanden zijn dan weer een andere optie. De belangrijkste maatregel is en blijft echter het afsluiten van een verzekering die de medewerker moet beschermen. Is er geen verzekering? Dan is het logisch dat het de werkgever is die opdraait voor de schade. Hij kwam hier immers zijn zorgplicht niet na.

Schadevergoeding bij ongeval door gladheid tijdens werktijd

Een bedrijfsongeval en kosten: die woorden komen wel vaker in één zin. De gevolgen van het bedrijfsongeval zijn dan ook ingrijpend. Medische kosten, gederfde inkomsten en misschien wel blijvende schade zijn dan het logische gevolg. In dat laatste geval zal de werkgever bovendien altijd de Inspectie SZW moeten contacteren die op hun beurt een onderzoek zullen inlassen. Indien de werkgever niet kan aantonen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht of dat het ging om een bewuste roekeloze fout door de werknemer, zal de werkgever (of diens verzekeraar) de geleden en de toekomstige schade integraal moeten vergoeden. Het gaat hierbij niet alleen om de materiële schade maar ook om het smartengeld. Hoe hoog die schadevergoeding zal zijn? Dat valt niet vooraf te zeggen. Een schadeclaim is immers gericht op het herstellen van de schade. Gelukkig heeft lang niet iedere glijpartij even ingrijpende gevolgen. SAP Advocaten kiest hoe dan ook voor een stevig onderbouwde schadeclaim waarbij een rechtvaardige en compenserende vergoeding centraal staat.