Compensa letselschade

Stappenplan behandeling bedrijfsongeval

Wanneer je tijdens de werktijd letselschade oploopt, zal de werkgever meestal aansprakelijk zijn voor die schade. Vaak kan dan via de aansprakelijkheidsverzekeraar een schadevergoeding bekomen worden. Natuurlijk moet je wel eerst de werkgever aansprakelijk stellen opdat hij een en ander kan doorgeven aan diens verzekeraar. Uiteraard is dat lang niet de enige stap in de behandeling van een bedrijfsongeval. Onderstaand overzicht schept duidelijkheid.

# 1. Aansprakelijk stellen van de werkgever

Deze stap haalden we reeds aan: er kan pas een schadevergoeding bekomen worden indien we de werkgever ook formeel aansprakelijk stelden. Hiervoor zijn verschillende modelbrieven beschikbaar, maar toch is het belangrijk om aandacht te hebben voor enkele aandachtspunten. Zo zal je steeds de gegevens van de partijen dienen te vermelden, alsook de omschrijving van het ongeval (datum, plaats en gebeurtenissen), dien je duidelijk te vermelden dat je de werkgever aansprakelijk stelt voor de geleden en toekomstige schade en dien je de aansprakelijkstelling ook zelf te ondertekenen. Uiteraard kies je voor een aangetekende zending: dat voorkomt latere bewijsproblemen en schept duidelijkheid met betrekking tot de stuiting van de verjaring.

# 2. Verzamel bewijsmateriaal

Vooraleer je een schadevordering kan indienen, dient er duidelijkheid te bestaan over de aansprakelijkheid van de werkgever. Verzamel daarom zo snel mogelijk na het bedrijfsongeval de nodige bewijsstukken. Misschien had je wel foto’s genomen net na het ongeval? Kan je ook verklaringen ontvangen van andere medewerkers? Indien de Inspectie SZW een onderzoek heeft opgestart speelt dat trouwens automatisch in jouw voordeel. De werkgever kan de aansprakelijkheid ten slotte aanvaarden of betwisten. Indien hij dat betwist, zal hij moeten aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen en jij bewust roekeloos of opzettelijk handelde. Dat is een heel moeilijke bewijslast en de verzekeraar zal daarom lang niet altijd overgaan tot zo’n betwisting. Is dat wel het geval? Dan schakel je maar beter meteen een letselschade advocaat in om de nodige juridische stappen te ondernemen. Bij SAP Letselschade Advocaten staan we alvast voor jou klaar om via een deelgeschilprocedure duidelijkheid te verkrijgen.

# 3. Begroten van de schade

Voor de schadebegroting kunnen we maar moeilijk een kant-en-klare stappenlijst meegeven. Welke schadeposten al dan niet opgenomen dienen te worden, is dan ook per concreet geval anders. Voor sommige schadeposten zal je de schade bijvoorbeeld met concrete bewijsstukken moeten aantonen, terwijl voor andere schadeposten beroep gedaan kan worden op de Letselschade Richtlijnen en voor nog andere zeer ingewikkelde berekeningen met betrekking tot de toekomstschade dienen te volgen. Wel kan je een kijkje nemen op onderstaande pagina’s die hulp en uitleg bieden met betrekking tot de begroting van specifieke schadeposten:

# 4. Overeenkomst vinden met verzekeraar, of toch niet?

Tot slot zal een overeenkomst gevonden moeten worden met de verzekeraar. Zo hoeft de verzekeraar niet met iedere schadepost akkoord te gaan. Het voldoende kunnen motiveren van de aangehaalde bedragen, bijvoorbeeld op basis van deskundigenverslagen, is dan ook onontbeerlijk om de verzekeraar te overtuigen. Komen jullie uiteindelijk tot overeenstemming? Dan dient een en ander op papier gezet te worden. Wij adviseren altijd om dat toch vooraf nog eens te laten nalezen door een letselschade advocaat. Ook voor een second opinion kan je overigens gewoon bij SAP Letselschade Advocaten terecht. Komen jullie niet tot een overeenstemming? Alle moeite ten spijt: procedurele stappen zullen noodzakelijk blijken. De keuze voor een goede bedrijfsongevallen advocaat dringt zich dan altijd op.