Wanneer moet een werkgever een ongeval melden bij de arbeidsinspectie (nu: Inspectie SZW)?

Wanneer moet een werkgever een ongeval melden bij de arbeidsinspectie (nu: Inspectie SZW)?

Een ernstig bedrijfsongeval brengt heel wat gevolgen met zich mee. Verslagenheid, stress en kritische blikken naar het management zijn niet ongewoon. Intern zal vaak een evaluatie volgen, bijvoorbeeld om komaf te maken met ingesleten gewoontes die de onveilige situaties in stand houden. Ook extern kan echter een onderzoek volgen door de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). Meer zelfs: bij een ernstig arbeidsongeval is de werkgever verplicht om het ongeval te melden aan de Inspectie SZW. Doet hij dat niet, dan kunnen hoge boetes volgen.

Wanneer spreken we van een ernstig bedrijfsongeval?

Een klassiek bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij de werkzaamheden of ten gevolge van die werkzaamheden. Het hoeft daarbij niet te gaan om een ongeval in de ruimtes van de onderneming zelf. Ook bij een ongeval op een externe werklocatie of op de openbare weg, kunnen we mogelijks gewoon spreken van een bedrijfsongeval. In principe valt een ongeval tijdens het woon-werkverkeer niet onder de definitie van een bedrijfsongeval. Toch bestaan ook hier uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan het woon-werkverkeer waarbij men een voertuig van de werkgever gebruikt. Wanneer spreken we dan van een ernstig bedrijfsongeval? Hier kijkt men naar de gevolgen van het ongeval zelf. Er wordt gesproken van een ernstig bedrijfsongeval indien de medewerker ten gevolge van het ongeval:

  • Blijvende letsels oploopt, ongeacht of zij lichamelijk of geestelijk zijn;
  • In het ziekenhuis wordt opgenomen;
  • Komt te overlijden.

In dergelijke gevallen moet de werkgever het bedrijfsongeval melden bij de Inspectie SZW. Indien de werkgever dat niet doet, zal er een boete volgen die kan oplopen tot vijftigduizend euro.

Voorbeelden van te melden bedrijfsongevallen

Natuurlijk zijn bovenstaande definities nooit helemaal vrij van discussie. Wat verstaan we bijvoorbeeld onder een “blijvend letsel”? De rechtspraktijk bracht intussen al heel wat voorbeelden die we voor u graag opsommen. In het geval van een “blijvend letsel” gaat het bijvoorbeeld om gedeeltelijke blindheid, chronische psychische klachten of de amputatie van een lichaamsdeel. Ook bij een ziekenhuisopname is er discussie mogelijk. In de praktijk betreft het iedere ziekenhuisopname, dus ook de dagopnames. Zelfs wanneer de medewerker pas na enige tijd in het ziekenhuis wordt opgenomen voor feiten die verband houden met het arbeidsongeval, moet de werkgever nog steeds melding maken van het arbeidsongeval. Bij poliklinische behandelingen spreken we dan weer niet van een meldingsplichtig arbeidsongeval, tenzij de medewerker ook blijvende letsels oploopt. Maakt de werkgever geen melding van het bedrijfsongeval terwijl dat wel verplicht is? Neem dan contact op met SAP Advocaten opdat wij de situatie kunnen beoordelen en de verdere stappen aan u mogen toelichten.